Kirke

Filadelfias nye dåpssyn

Noe tyder på at det har gått litt fort i svingene.

Foto: Simen Sørhaug

Pinsemenigheten Filadelfiakirken Oslo har endret vedtektene sine. Nå stilles ikke lenger krav om å være døpt med troendes dåp for å være medlem.

Pastor Andreas Hegertun begrunner endringen med at man ønsker å respektere «mennesker som kommer fra andre dåpstradisjoner enn vår egen».

Det er en begrunnelse som gir mening, særlig for et kirkesamfunn som har hatt «tilbake til urkirken» som et slags motto. Urkirkens menigheter var som kjent ikke inndelt i dagens konfesjoner, den hadde ett tilbud for mennesker som ble kristne: å bli med i kirken. Det er helt naturlig at en menighet med dette idealet er forsiktig med å stille konfesjonelle tilleggskrav til nye medlemmer.

Dåpsteologi er imidlertid ikke bare enkelt. Det baptistiske dåpssynet, som Filadelfiakirken bekjenner seg til, anerkjenner i prinsippet ikke barnedåp som dåp. Betyr de nye vedtektene at de gir fullt medlemskap til troende som etter deres oppfatning ikke er døpte?

Når vedtektene uttrykker at man kan bli medlem dersom man «vil ta imot Jesus Kristus som frelser, og bekjenner seg til vår felles kristne tro slik den uttrykkes gjennom den apostoliske trosbekjennelse», da har man beveget seg et stykke unna misjonsbefalingen og urkirkens praksis. Både Matt. 28, 19–20 og Apostlenes gjerninger gjør det ganske tydelig at dåpen er en inngangsport til kirken.

Noe tyder derfor på at det har gått litt fort i svingene for Filadelfiakirken. Grunnlaget for en ny linje i Pinsebevegelsen burde vært en grundig teologisk drøfting av spørsmålet om det er mulig å anerkjenne barnedåp som dåp. Hvis svaret ble ja, hadde man et grunnlag for endringen.

En slik drøfting har man gjort forsøk på i Pinsebevegelsen ved flere anledninger. Spørsmålet har imidlertid vært så kontroversielt at man ikke er blitt enige om en endring. Nå viser praksisen i Filadelfiakirken – som helt sikkert vil bli vurdert av flere pinsemenigheter – at det er på høy tid å konkludere.

Kanskje er også tiden inne for å anerkjenne barnedåpen som en kristen dåp. Det kan bevegelsen bare svare på selv.

LES OGSÅ:

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke