Kirke

Oppfordring: Ta ekstra en telefon til ensomme

Nå bes nordmenn mobilisere neste­kjærlighet og varme. – Det er svært utfordrende for den psykiske helsen å bli overlatt til seg selv, sier Kirkens Bymisjon.

Alle forstår at karantenebestemmelsene vil føre til økt isolasjon – særlig blant dem som er alene fra før. Tall fra SSB sier at det er mer enn 680.000 mennesker som er plaget av ensomhet i Norge.

Besøkevenner har blitt telefonvenner

Leder for kommunikasjon og samfunn i Røde Kors, Øistein Mjærum, sier de jobber på spreng for å finne måter de kan hjelpe digitalt.

– I praksis har besøksvenner blitt telefonvenner, sier han: De mange tusen frivillige som hver uke er besøksvenner, tar nå kontakten på telefon, sier Mjærum.

– Behovet for digitale besøksvenner blir bare større i tida framover. Vi har kapasitet til å bidra, og er beredt og parat. Vi er i dialog med kommuner over hele landet.

Mjærum sier til Vårt Land at det er en overvekt av eldre som har besøksvenner fra Røde Kors, men ikke bare.

– Behovet for menneskelig kontakt vil bare øke. Vi gjør det vi kan for å forhindre økt ensomhet og isolasjon. Det blir en utfordring, og vi kan alle sammen være med å bidra, sier han.

Når så mange aktiviteter er satt på vent, har Røde Kors kapasitet til intensivere telefonkontakten.

Bekymret for fellesskapet

Maggi Hatløy er virksomhetsleder for Kirkens Bymisjon i Stavanger og sier de nå ser på hvordan de kan etablere en sosial oppfølging på telefon.

De er bekymret for «sine» når fellesskapene blir stengt og de sosiale møteplassene forsvinner. Fellesskapet på kafeer, natte­ravner, magasinsalg og etterverntilbud for tidligere rusavhengige – all kontakt må begrenses.

– Hva er du mest bekymra for?

– Jeg er veldig bekymra for alle de som er avhengig av rytmen, av å komme til møteplassene. Det er svært utfordrende for den psykiske helsen å bli overlatt til seg selv, sier hun.

– Vi er jo som en familie for dem

Kirkens ­Bymisjon jobber mye med rus og prostitusjon, og tilbyr fellesskap og rettighetshjelp. Hatløy sier at for en rusavhengig vil behovet for rus være det samme. De prostituerte er ofte utenlandske og har stort behov for informasjon.

– Dette kan få følgevirkninger vi ikke aner noe om ennå. Å bli overlatt til seg selv når du er i en krevende situasjon, er mildt sagt utfordrende, sier hun.

– Alt det vi vet er viktig må vi legge på vent, selv om vi kan bruke­ Skype og telefon. Vi er jo familie for en del folk, og kan ikke være nær dem når de trenger det mest.

Hjemmesykepleien har ikke tid

Mange av dem som blir sittende­ alene, er eldre som får hjelp av kommunens hjemmehjelp­tjeneste.

– Hjemmesykepleien er allerede hardt presset. Vi må anta at det vil bli sykdom og karantene her også. Det betyr at helsepersonell ikke vil ha mulighet til å gi tilbud om mer besøk, når hele samfunnet stenger ned, sier Eli Karin Fosse, direktør for Helse og velferd i Stavanger kommune.

Fosse oppfordrer de frivillige organisasjonene til å ta i et ekstra tak for å avhjelpe helsetjenesten, og spør om de frivillige kan være med å hjelpe for eksempel med å handle for dem som er uten eget nettverk.

– De frivillige gjør et helt fantastisk arbeid allerede. Og de har et stort apparat. Kan de på noen måte trappe opp tilbudet sitt? De mobiliserer på de sosiale behovene. Vi i helsetjenesten må prioritere det som er helserelatert. Vi rigger oss for at kapasiteten blir sprengt, sier Eli Karin Fosse.

Råd: Ring ofte og la samtalen vare lenger

Hun legger til at det ikke bare gjelder gamle, men også unge funksjonshemmede, som er avhengig av hjelp. Alle som har lite nettverk vil ha behov for ekstra ­sosial støtte nå.

Den store utfordringen nå er hvordan trappe opp tilbudet, når alle arrangementer blir avlyst.

Elin Karin Fosse oppfordrer oss til å la telefonsamtalen vare lenger. Ring til dem som pleier å være med på fredagskaffen eller andre sosiale samlinger som frivillige organisasjoner arrangerer.

– Det er ikke godt nok i lengden, men det er noe vi kan gjøre nå, sier hun.

En samtale hver dag

– Et ­besøk i uka, kan bli til en telefonsamtale hver dag. Behovet er økende, også fordi noen er redde og ikke tør å gå ut, sier Øistein Mjærum i RødeKors.

Han er imponert over alle som melder at de vil hjelpe med å handle matvarer eller gjøre hva de kan for folk som ikke kan ­eller tør gå ut.

– Det er det fantastiske med Norge, at vi mobiliserer neste­kjærlighet og varme når det trengs.

Her er andre saker du kan lese:

Nå skryter Bjørn Eidsvåg mer av bedehuset enn han rakker ned på det. – En del av min kritikk bommer fordi kirka har beveget seg

Hva heter juksemakerne som saboterer Reodor Felgen i Flåklypa Grandprix? Her er 70 spørsmål til helgefrokosten

I Smiths venner er han elsket. På utsiden beskyldes han for svindel, maktkupp og pengepress. Les dette intervjuet i Vårt Land – det første Kåre Smith har gitt på 23 år. – Og sannsynligvis det siste, sier han selv

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke