Kirke

Tro og bønn som livsmestring

Et bredt spekter av kristne samles denne uken til arrangementet Bønn for Oslo. – Tro og bønn er for mange et viktig element i det å mestre livet, sa helseminister Bent Høie da han deltok på torsdag.

– Som kristen er bønn en naturlig del av mitt eget liv, fortalte helseminister Bent Høie (H) da han torsdag morgen ble intervjuet av Erik Andreassen, hovedpastor i Oslo misjonskirke Betlehem.

Høie var første morgengjest under årets Bønn for Oslo. Til de omtrent 70 som hadde valgt å begynne dagen i Filadelfiakirkens foajé, snakket Høie om det faktum at veldig mange nordmenn søker til kirken når noe rammer.

– Når det skjer noe dramatisk i våre liv, eller i samfunnet vårt, søker mange til kirken, selv om de ikke er ivrige kirkegjengere. Noen ber daglig og mange mennesker tyr til bønn når de står overfor problemer som er større enn det de selv mestrer. Da blir det naturlig for mange å henvende seg til høyere makter, sa Høie.

Katolsk deltakelse

Bønn for Oslo startet torsdag kveld, med 700 mennesker samlet i Filadelfiakirken. Den tverrkirkelige bønneuken arrangeres av 24 Oslo-menigheter fra frikirker og Den norske kirke. I år er også St. Olav menighet med, som den første katolske.

– Vi vil ta Herrens bønn på alvor, og ber for byens åndelige, sosiale og kulturelle situasjon, forteller Erik Andreassen, som også er leder for arrangementet, til Vårt Land.

– Vi er takknemlige for at Bent Høie tar seg tid til å besøke oss. Han svarte tydelig og tok opp viktige perspektiver. Ikke minst viktigheten av tro og bønn for folkehelsen. Godt menighetsarbeid er helsebringende, mener Erik Andreassen.

Programmet består av faste tidebønner, panelsamtaler, lovsangssamlinger, foredrag og gudstjenester. Formålet er at «kristne samles til bønn for Oslo, til velsignelse for byen, utrustning og inspirasjon».

– Vi tror at Oslo kan bli et enda bedre sted, og at Gud kan sette oss i stand til å bidra til det. Etter Ari Behns død ønsker vi også å løfte frem tematikken i retning av problemområdet selvmord, forteller Andreassen.

Torsdag utfordret han helseminister Bent Høie til å velge et bønnetema.

– Det må bli at vi blir flinkere til å se hverandre, og spørre oppriktig: Hvordan har du det? – og være åpen for svar som ikke bare er positive. Vi har alle et behov for å høre til, svarte helseministeren, som brukte en del av samtalen til å snakket om de som opplever at de ikke mestrer livet.

Hjelp finnes

Ari Behns selvmord gikk sterkt inn på ham. Han er veldig enig i budskapet fra Maud Angelica i farens begravelse.

– Det finnes hjelp som virker, selv om noen føler at det ikke stemmer. Den psykiske helsetjenesten har et ufortjent dårlig rykte. Vi har mye god behandling, mange får hjelp, men vi må øke kapasitet og satse på lavterskeltilbud, – særlig i kommune- og skolehelsetjeneste. Det er en hovedprioritet, sa helseministeren.

Rus og psykisk helse

Høie snakket om former for «systematisk diskriminering» av pasientgrupper, med dramatisk utfall.

– Hvis du har alvorlige psykiske helseproblemer kombinert med rusavhengighet, har du en levealder som er 20 år kortere enn resten av befolkningen - på nivå med de fattigste landene i verden. Og det skyldes ikke bare selvmord og overdoser, denne gruppen får ikke det samme helsetilbudet som resten av befolkningen. De dør tidligere av kreft, hjerte-karsykdommer og diabetes. Det er en av våre store utfordringer, som vi må løse, sa Høie.

Høie påpekte at kristne, ideelle organisasjoner ofte har vært tidlig på banen med å definere nye problemområder.

– Spillavhengighet var lenge ikke definert som et helseproblem. Det er ett eksempel som de kristne, ideelle behandlingstilbudene fanget opp først, nå er det blitt en helt naturlig del av det offentlige tilbudet, og blir sett på som sykdom.

8.–12. januar

Bønn for Oslo varer fram til søndag. Fredag ettermiddag holder Eivind Arnevåg seminar, mens Erik Andreassen leder kveldsmøte. På lørdag består programmet blant annet av panelsamtale om det å være «Kristen i jobb og samfunn», og et seminar med Søster Hildegard, som er nonne og forvalter ved Lunden Kloster i Oslo.

Les mer: Katolsk menighet blir med i Bønn for Oslo

Les mer: Øker støtten til hjelpetelefonene

---

BØNN FOR OSLO

  • Bønn for Oslo (8. – 12. januar) startet i 2000, og er en tverrkirkelig bønneuke med deltagelse fra 24 Oslo-menigheter – fra frikirker, Den norske kirke – og for første gang i år med St. Olav katolske menighet.
  • Formål: Kristne samlet til bønn for Oslo, til velsignelse for byen og utrustning og inspirasjon.

---

Les mer om mer disse temaene:

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke