Kirke

KRIK skal klargjøre verdidokument etter samlivsstrid

Etter at KRIK Høyfjellssenter besluttet å si opp sin samarbeidsavtale med organisasjonen, sitter andre samarbeidspartnere på gjerdet. De venter på at KRIK-ledelsen skal klargjøre hva som blir konsekvensene av sommerens samlivsvedtak.

– Vi har besluttet å avvente med en avgjørelse om videre samarbeid til verdidokumentet foreligger, sier Petter Olsen, medieleder i Indremisjonsforbundet, som er en av KRIKs mange samarbeidspartnere.

Lørdag ble det kjent at styret i KRIK Høyfjellssenter (KHH) har besluttet å avslutte sin samarbeidsavtale med KRIK. Avgjørelsen skjer som følge av at KRIKs landsstyre 26. august fattet et vedtak som i praksis åpnet for at samboere og personer i homofile samliv kan være ledere på KRIK-leire.

Allerede i september skrev KHH-styret i en uttalelse at de ikke kan etterleve KRIK-landstyrets vedtak. Nå skal KRIK-navnet fjernes fra senteret, og senteret skal omdøpes til Hemsedal Høyfjellssenter.

• LES MER: KRIKs grunnlegger ut med støtte til til homofilt samliv-vedtak

Kan bli flere brudd

Vårt Land har vært i kontakt med tre andre samarbeidsaktører. De ønsker å gi KRIK mer tid, før de eventuelt velger å følge KHHs eksempel. Både Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Normisjon og Indremisjonsforbundet (ImF) står bak skoler som har egne KRIK-linjer.

Generalsekretær Øyvind Åsland i NLM uttalte i Dagen i fjor at et videre samarbeid med KRIK vil være «umulig» dersom vedtaket åpner for at ledere kan være samboere og personer i likekjønnede forhold.

– Dersom forståelsen av vedtaket er samlevende homofile kan være leder på leir, så tenker jeg at vi må vurdere sterkt om det kan bli et brudd også for NLM, sier Åsland til Vårt Land.

Var i KRIK-møte

Tidlig i oktober var Åsland i møte med KRIK-ledelsen, sammen med Normisjon og Imf. Han beskriver dialogen mellom partene som god. Under møtet kom det også fram at KRIK jobber med et revidert verdidokument. Det skal utdype hva sommerens vedtak innebærer i praksis, men det ble ikke tidfestet når dette arbeidet skal være ferdig.

– I NLM er vi opptatt av gode samtaler med KRIK. Vi vil derfor vente med å ta en avgjørelse til KRIK har fått klargjort hvordan vedtaket skal forstås, sier Åsland, og viser til at tematikken skal behandles både i verdidokumentet og under helgens generalforsamling. Her skal det også stemmes over et forslag om å vrake landsstyrets samlivsvedtak.

ImF ønsker ikke å ta en avgjørelse om videre samarbeid før en konkretisering av sommerens vedtak ligger på bordet, ifølge medieleder Petter Olsen. Heller ikke i Normisjon haster det å ta en avgjørelse. For Normisjon er det imidlertid ikke gitt at samarbeidet brytes dersom sommerens KRIK-vedtak blir stående, opplyser fungerende generalsekretær Ole Martin Rudstaden.

– Ungdomsorganisasjonen vår Acta samarbeider med Den norske kirke og internasjonale aktører som vi ikke deler synet til i alle spørsmål. I tilfellet KRIK vil det kanskje være noen settinger hvor samarbeid ikke lar seg gjøre, men det er ikke opplagt at dagens vedtak vil får mange praktiske konsekvenser, sier han.

Utreder verdidokument

Generalsekretær i KRIK Silje Kvamme Bjørndal bekrefter at styret har bedt administrasjonen om å se på helheten i KRIKs verdidokument, for å sikre at det er i tråd med landsstyrevedtaket fra august.

– Vi skal ikke laget et nytt verdidokument fra scratch, men klargjøre hva som ligger i styrets intensjon med vedtaket om spillereglene.

Bjørndal sier at arbeidet er omfattende, og at det derfor ikke er satt noen tidsfrist for ferdigstillelse.

– Et av punktene vi skal arbeide med, handler om hvorvidt vedtaket om spillereglene også skal gjelde for ansatte, og ikke bare ledere i KRIK.

– Så dere skal utrede muligheten for at fast ansatte i KRIK kan være homofilt samlevende eller leve i samboerskap?

– Det må inngå i vurderingene vi gjør, ja. Men det er per i dag en tydeligere forventning til at ansatte stiller seg på linje med helheten i KRIKs verdigrunnlag og spilleregler, enn det er for frivillige. Og det er sannsynlig at denne differensieringen vil videreføres, svarer Bjørndal.

– NLM og IMF, to sentrale samarbeidspartnere, sier de avventer om de skal fortsette samarbeidet med KRIK til det nye verdidokumentet er klart. Tar dere egentlig denne avgjørelsen med kniven på strupen?

– Nei, vi opplever at vi står fritt. Vi er glad for det samarbeidet vi har med organisasjonene. Men det som er viktig for KRIKs styre, er hva som er hensiktsmessig for KRIKs formål. Vi kan ikke la samarbeidspartnerne bestemme dette.

Styrets oppgave

Foran generalforsamlingen (GF) lørdag 2. november har landsstyret fått kritikk får å konkludere i spilleregel-saken, i stedet for å gi saken til GF.

Generalsekretær Bjørndal mener ikke det er problematisk at styret og administrasjonen nå har startet prosessen mot et revidert verdidokument, uten å spørre GF først.

– Landsstyret har redegjort grundig for hvorfor de mener det er riktig at det er de som har tatt beslutningen i spilleregelsaken, og ikke GF. Hvis vi skal ta opp alle kontroversielle saker på GF, blir det er vedvarende konfliktorgan, og det er ikke hensiktsmessig. Det gjelder også for bearbeidingen av verdidokumentet, sier Bjørndal.

LES MER:

Vil fremme mistillit mot KRIK-styret – mener de ikke hadde mandat til å gjøre homofilt samliv-vedtak

Eivind skulle være møteleder på KRIK-leir. Så ble invitasjonen trukket tilbake

• KRIK-leder tar selvkritikk: – Ingen prosesser er perfekte

Alf Gjøsund: KRIK-krisen er et symptom på en identitetskrise i lavkirkeligheten

---

Spilleregeldebatten

  • I fjor høst var det stor debatt i KRIK rundt denne formuleringen i «spillereglene» for KRIK-ledere: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er Guds gode ordning for samliv.»
  • Våren 2018 ble det satt ned en referansegruppe som skulle arbeide med spilleregelspørsmålet.
  • I juni ble det kjent at referansegruppens anbefalning var at KRIK bør beholde et «klassisk syn på ekteskapet», men finne en mer hensiktsmessig måte å praktisere dette på.
  • 26. august vedtok KRIKs landsstyre at «KRIK skal løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet», samtidig som de åpnet for at ledere kan ha et annet syn og en annen praksis enn det organisasjonen står for. «Samlivsform skal derfor ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på KRIK-leir», skrev de.
  • KRIKs generalforsamling avholdes i Porsgrunn 2. november.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke