Kirke

Biskopene vil gi prester plikt til å varsle

Prester har tolket taushetsplikten så strengt at de i noen tilfeller har latt være å melde fra om omsorgssvikt. Nå vil biskopene gi dem meldeplikt etter barnevernloven.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke