Kirke

KRIK-leder om kritisk opprop: – Ingen prosesser er perfekte

Flere titalls KRIK-medlemmer har skrevet under et opprop som retter sterk kritikk mot organisasjonens landstyre. Generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal tar selvkritikk for prosessen med å avklare organisasjonens samlivssyn.

– Det er ingen prosesser som er perfekte, og en av de tingene vi oppdaget underveis var at informasjonen fra styret og ledelsen om utviklingen i saken ikke nødvendigvis nådde godt nok ut i organisasjonen, sier Silje Kvamme Bjørndal, generalsekretær i Kristen Idrettskontakt (KRIK).

I et opprop på nettsiden ilovekrik.com, som også er publisert i avisen Dagen, uttrykker flere titalls KRIK-medlemmer sterk misnøye med landsstyret. Kritikken kommer i kjølvannet av at landsstyret 26. august i praksis åpnet for at samboere og personer i homofile samliv kan være ledere på KRIK-leire.

«At styret skulle ta saken i egne hender og konkludere nye spilleregler for ledere, uten å la oss medlemmene få stemme over saken, har vært trist å oppleve», står det i oppropet, der flere prominente KRIK-ledere har underskrevet.

Blant annet har Johan-Didrik Theisen (Nestleder i StudentKRIK Trondheim), den tidligere skistjernen Andreas Håtveit, Magnus Frestad Nygaard (Leder FamilieKRIK Kristiansand) og Ole Engedal (Leder KRIK Klepp) underskrevet oppropet.

KRIKs generalforsamling avholdes i Skien 2. november

LES MER: Vil fremme forslag om mistillit til KRIK-styret

Venter på generalforsamlingen

Bjørndal mener at oppropet er et uttrykk for at KRIK har mange engasjerte frivillige, og at det blant disse er stort spenn i forståelsen av både prosessen og vedtaket.

– Tyder reaksjonene på at landsstyret burde latt være å konkludere i saken før generalforsamlingen?

– Ikke nødvendigvis. Men styret har hele tiden vært innforstått med at generalforsamlingen er KRIKs øverste organ og selvsagt da også har muligheten til å ta opp saken der.

– Hvordan tror du at du som leder kan bidra til å samle organisasjonen etter generalforsamlingen?

– Jeg har fra starten ønsket å løfte opp det som samler alle KRIK-ere – og det er Jesus og idrettsglede. I tillegg er det en stor glede å bidra til å skape engasjement rundt alt det spennende som skjer i KRIK, både på leir- og lokallagssiden. Å lede KRIK vil fortsatt handle om dette etter generalforsamlingen, uansett hva som skjer der.

– Hvis mistillitsforslaget fører frem, kan du bli sittende som generalsekretær da?

– Generalsekretæren er ansatt av landsstyret, så det blir jo et spørsmål for et eventuelt påtroppende styre.

Meldte seg ut

Audun Krarup Jonassen er en av de som har signert oppropet.

– Styret er demokratisk valgt, men her snakker vi om å endre grunnloven i KRIK, sier Jonassen.

Da han i august ble informert om landsstyrets vedtak, meldte han seg ut av KRIK i protest.

– Det er ikke greit at styret overstyrer KRIKs medlemmer på denne måten. At lederne skal anerkjenne det bibelske synet på ekteskapet, samtidig som det er opp til hver enkelt leder å støtte normene KRIK fører, er dobbeltkommunikasjon, sier han.

Vårt Land skrev i slutten av oktober om lokallagslederen Sveinung Susort som ønsker å fremme mistillit til det sittende styret på generalforsamlingen. Jonassen sier han stiller seg bak Susorts initiativ:

– Vi må ta opp debatten. Det er usikkert om ledelsen har gått ut over sitt mandat, men selve debatten er viktigere enn utfallet av saken.

– Noen meder det allerede er mennesker med forskjellige samlivssyn som er ledere, og at det nye vedtaket oppdaterer reglene etter hva som allerede praktiseres?

– Det vet vi. Du har også KRIK-ledere som både snikrøyker og snuser. Det er selvfølgelig ikke heldig. Man må også skille mellom det å være deltager og leder. Alle lederne er også åndelige veiledere. Vi ønsker å fremstå som forbilder som kan stå for KRIKs verdier.

– Er det ikke litt spesielt at man ikke er åpen om hvem som er initiativtaker bak oppropet?

– Nei. Dette er en diskusjon som vi i KRIK egentlig skulle sluppet å ha. Vi må huske at initiativtakerne også er sårbare mennesker som ønsker et liv i tillegg til denne diskusjonen. Vi er mange kristne som stadig blir konfrontert med hvorfor vi har disse holdningene. Vi må forsøke å se denne debatten med respekt også for den konservative siden som blir svartmalt som mørkemenn.

---

Spilleregeldebatten

  • I fjor høst var det stor debatt i KRIK rundt denne formuleringen i «spillereglene» for KRIK-ledere: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er Guds gode ordning for samliv.»
  • Våren 2018 ble det satt ned en referansegruppe som skulle arbeide med spilleregelspørsmålet.
  • I juni ble det kjent at referansegruppens anbefalning var at KRIK bør beholde et «klassisk syn på ekteskapet», men finne en mer hensiktsmessig måte å praktisere dette på.
  • 26. august vedtok KRIKs landsstyre at «KRIK skal løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet», samtidig som de åpnet for at ledere kan ha et annet syn og en annen praksis enn det organisasjonen står for. «Samlivsform skal derfor ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på KRIK-leir», skrev de.

---

Mattis C. O. Vaaland

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke