Kirke

‘Ingen «snik-lutheranisering» av Pinsebevegelsen’

Ordinerte prester i IMI-kirken står formelt under tilsyn av Stavanger-biskopen. Likevel har Pinsebevegelsens leder ingen problemer med at en pinsemenighet knytter seg til nettverket.

Bilde 1 av 2

– Dette kunne neppe skjedd for 20 år siden, mener Sigmund Kristoffersen, som er avtroppende leder for Pinsebevegelsens lederråd.

Han sikter til torsdagens sak i Vårt Land om pinsemenigheten Kollektivet, som nylig har blitt med i IMI-kirkens nettverk. IMI-kirken er luthersk og tilknyttet den lavkirkelige indre- og ytremisjonsorganisasjonen Normisjon og Den norske kirke.

– Hvorfor kunne ikke dette skjedd for 20 år siden?

– Det var et helt annet klima den gangen. Jeg tror konservative kristne fra ulike vekkelsestradisjoner treffes på en helt annen måte i dag og har et større behov for å stå sammen.

LES MER: Pinsemenighet blir «IMI-kirke»

Under biskopens tilsyn

Staben i IMI-kirken blant består blant annet av åtte ordinerte prester. Formelt sett skal biskopen i Stavanger bispedømme føre tilsyn med disse.

IMI-pastor Martin Cave forteller også at IMI-kirken har et klassisk luthersk dåpssyn og en tydelig overbevisning om at det er frelse i dåpen.

– Her går vi gjerne lenger enn mange andre lutherske menigheter og ledere, sier han.

At IMI-kirken Kollektivet følger en annen dåpspraksis er noe begge parter kan leve med, mener han.

– Jeg tror og vet at Kollektivet vil opptre respektfullt overfor den arven enkeltmennesker måtte ha. Til syvende og sist er det vedkommende som selv tar en avgjørelse, enten ved å skjønne at ingenting annet trengs enn barnedåpen, eller at vedkommende ønsker å bli døpt med troendes dåp, sier Cave.

– IMI-kirken er tilknyttet Normisjon. Får Normisjon et direkte eller indirekte ansvar for Kollektivet?

– Nei, Kollektivet er en selvstendig menighet som har valgt å knytte seg til IMI-nettverket, sier Cave.

LES OGSÅ: 'Utrolig sterkt om karismatiske menigheter'

Fullt mulig

Per i dag er ikke IMI-kirken Kollektivet medlem av Pinsebevegelsen, men de har planer om å søke. Ifølge Sigmund Kristoffersen står ingenting i veien for at Kollektivet både kan være del av IMI-kirken nettverk og medlem av Pinsebevegelsen. Det er imidlertid nødvendig at de aksepterer Pinsebevegelsens grunnlagsdokument og står inne for teologien deres.

– Det er mange menigheter i Pinsebevegelsen som allerede står i andre nettverk. Etter hva jeg forstår aksepterer IMI at Kollektivet står på Pinsebevegelsens syn, så det er et positivt utgangspunkt, sier Kristoffersen.

Han mener den største teologiske forskjellen mellom Pinsebevegelsen og IMI handler nettopp om dåpssyn. IMI har et klassisk luthersk dåpssyn, med barnedåp som en naturlig konsekvens. Pinsebevegelsen har på sin side et baptistisk dåpssyn.

Dette synet anerkjenner tradisjonelt ikke barnedåpen som gyldig dåp. Derfor praktiserer man troendes dåp når personen er gammel nok til å ta et selvstendig valg.

LES OGSÅ: Hundrevis av unge ­fyller fristilt kirke

Troendes dåp

Kollektivet-pastor Lars Christian Gjerlaug bekrefter at menigheten kommer til å følge Pinsebevegelsens dåpsteologi.

– Vi vil både praktisere og forkynne troendes dåp. Uten friheten til å gjøre dette kunne vi ikke gått inn i IMIs nettverk, forteller Gjerlaug.

– Vil dere fortelle noen som er barnedøpt at deres dåp ikke er gyldig?

– Det sitter langt inne for meg å si til noen at dåpen deres er ugyldig, dersom de selv regner den som gyldig. Jeg ville vurdert hvert enkelt tilfelle for å finne ut hva som er mest tjenlig i den enkelte situasjon, svarer Gjerlaug.

Han erkjenner at ulike dåpssyn medfører noen dilemmaer.

– Når man leser kirkehistorie blir man ydmyk for at forskjellige dåpssyn har fulgt den kristne kirke gjennom århundrer, og selv om jeg selv bekjenner meg til et pentekostalt dåpssyn, vil jeg ikke nødvendigvis devaluere barnedåp der denne dåpen blir fulgt opp av et kristent liv.

LES OGSÅ: Kirker går sammen for å ta imot konvertitter

Ingen «sniklutheranisering»

Sigmund Kristoffersen mener det ikke trenger å være et problem at menigheter i Pinsebevegelsen havner under oppfølging hos noen som igjen er under tilsyn av Den norske kirke og Normisjon.

– Det kommer an på hvilke avtaler de gjør med IMI-kirken og hva som ligger i det, sier Kristoffersen.

Ser du på dette som en «snik-lutheranisering» av Pinsebevegelsen?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror det ligger en anerkjennelse fra lutherske miljøer her, og at de ønsker å koble med pinsekarismatiske miljøer.

---

IMI-kirken

  • Luthersk menighet som er tilsluttet Normisjon og en del av Den norske kirke. Er tidligere kjent under navnet Stavanger Indremisjon.
  • Ut fra IMI-kirken Stavanger har det blitt startet IMI-kirker på Tananger, Sandnes, Arendal og i Oslo. Det nyeste tilskuddet er IMI Kirken Kollektivet i Oslo.
  • I Stavanger har IMI omtrent 1300 medlemmer.

---

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke