Kirke

Religiøse ledere står sammen mot avskoging

Representanter fra alle verdensreligioner har sluttet seg til et interreligiøst opprop mot utrydning av regnskogen.

– Regnskogen representerer et svært stort biologisk mangfold men er også viktig i arbeidet for å redusere klimaendringene. I tillegg er regnskogen det økologiske hjemmet for mennesker som lever i regnskogen, sier Atle Sommerfeldt.

Biskopen i Borg bispedømme var én av 900 delegater fra 125 land og 10 verdensreligioner som forrige uke var samlet til generalforsamling i organisasjonen Religions for Peace i den tyske byen Lindau. Her vedtok de blant annet å slutte seg til det interreligiøse regnskoginitativet, som Norge bidrar til gjennom Miljødepartementet. Deltagerne forpliktet seg blant annet til å mobilisere sine trossamfunn og organisasjoner i kampen for å redde verdens regnskoger. Fra Norge deltok også tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett.

LES OGSÅ: FN-topp frykter katastrofe for økonomi og klima ved Trump-gjenvalg

Biologisk mangfold

Sommerfeldt mener det er viktig med et felles opprop mot utrydning av regnskogen, som han ser som et av de ytterste uttrykk for Guds skaperverk.

– Derfor er det viktig at vi som religiøse ledere tar ansvar for å bidra til at den ikke ødelegges og utryddes. Det er stort mangfoldig religiøst grunnlag som er ganske forskjellig, men vi samles i kampen for å bevare regnskogen, sier han.

Sommerfeldt deltok som representant for Den norske kirke i Det europeiske råd av religiøse ledere.

– Jeg deltok i kommisjonen som arbeider for hvordan vi som religiøse aktører kan bidra til å forsterke arbeidet for å oppnå bærekraftsmålene, sier han.

LES OGSÅ: Kirken samles for å brøle for klimaet

Klimakamp

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros og livsynssamfunn (STL), Ingrid Rosendorf Joys, stiller seg positiv til oppropet.

– Håpet er at man når ut til både religiøse trossamfunn og livssynssamfunn globalt, og får til dette samarbeidet mellom grasrot og ledere i ulike tros og livssynssamfunn, men også politiske ledere og internasjonale og nasjonale organisasjoner, sier hun.

Joys ser regnskoginitiativet i sammenheng med pavens klimabrev i 2015.

– Man løfter tematikken opp på et moralsk og etisk nivå. Regnskogen står for en stor del av klimaløsningen og det er ikke mulig å vinne klimakampen uten å håndtere regnskogen, sier Joys.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn har foreløpig ikke sluttet seg til oppropet, men Joys forteller at regnskogsinitiativet vil bli drøftet når religions- og livssynslederrådet møtes i november.

LES KOMMENTAREN: Denne røyken er et dramatisk signal for kloden

---

Religions for Peace

  • Religions for Peace er en global, flerreligiøs organisasjon.
  • Etablert i 1970.
  • Organisasjonen har hovedkvarter i New York men arrangerer regionale konferanser i Europa, Asia, Midtøsten, Afrika og Amerika.
  • Representanter fra forskjellige verdensreligioner møttes for å identifisere handlinger for fred og rettferdighet som de kan stå sammen om.
  • Egyptiske Azza Karam ble under årets generalforsamling valgt til ny generalsekretær.
  • Kilder: Atle Sommerfeldt og Wikipedia

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke