Kirke

Partipolitisk støtte til Åpen folkekirke

Både Arbeiderpartiet og Venstre i Oslo oppfordrer til å stemme på Åpen folkekirke. Mens Åpen folkekirke takker for støtten, advarer dekan Aud Tønnesen om at partipolitisk drahjelp også kan bli brukt mot dem.

«Åpen folkekirke ønsker en kirke som fremmer menneskeverdet og motarbeider diskriminering, en kirke som står sammen med fattige og nødlidende i vårt eget og andre land, og som har et engasjement for klodens fremtid», skriver Oslo Ap på sine hjemmesider.

Videre står det at Aps mål er at Den norske kirkes 3, 7 millioner medlemmer «skal utgjøre en demokratisk kraft som sikrer en folkekirke som er åpen og inkluderende med plass for ulike religiøse behov».

«Vi skal ha takhøyde og toleranse for det religiøse mangfoldet i Norge. At folk på forskjellige måter kan leve ut sitt tros- eller livssyn er viktig for Norge fordi alle mennesker skal kunne tro på det de vil, leve som de vil og gjøre det de vil», står det avslutningsvis i innlegget.

LES MER: Bønnelista vil ta makta fra kirkesjefene

Fornøyd

– ÅF er veldig glad for støtten og engasjementet fra Oslo Ap, for at de ser at vi bidrar til en positiv ledelse i Den norske kirke, og for at de oppfordrer folk til å stemme ved Kirkevalget, sier leder for Åpen folkekirke, Gard Sandaker-Nielsen.

Han tror det er første gang et politisk parti tar så tydelig stilling i et kirkevalg på denne måten.

– I Sverige har man politiske kirkepartilister. Det har man ikke ønsket her i landet. Tror du denne anbefalingen kan bidra til at vi får den utviklingen i Norge?

– Nei, dette er det motsatte av det som skjer i Sverige. I stedet for at et politisk parti stiller liste selv, ser de hvor positiv utvikling av folkekirken vi bidrar til og anbefaler ÅF. Jeg er glad for den utviklingen.

– Så ÅF tilhører ikke venstresiden i politikken?

– Det er mange som prøver å kuppe kirken for et politisk parti. Kirkens verdier har mye felles med verdier både på venstresiden og arbeiderbevegelsen. Samtidig vil mange i kirken mene at sentrum og høyresidens verdier og løsninger er de beste. I ÅF har vi kandidater som tilhører alt fra Rødt til Frp, og vi er ikke partipolitiske, sier Sandaker-Nielsen.

LES MER: Ønsker ikke svenske tilstander i Kirkevalget i Norge.

Bidrar til engasjement

Han synes det er fint hvis også andre politiske partier støtter opp om Kirkevalget og oppfordrer folk til å stemme.

– Det er bra at vi nå har en folkekirke som styrer seg selv, men vi er glad for at politikerne og partiene fortsatt engasjerer seg i kirken, og bidrar til at folk blir minnet på at det er kirkevalg.

– Kunne ÅF ha anbefalt folk å stemme på Ap?

– Nei, vi er ikke partipolitiske, og har tillitsvalgte og velgere fra alle partier. Det mangfoldet er en styrke.

LES MER: Fem år etter at Åpen folkekirke startet kampen for å gjøre to ekteskapssyn likestilte, føler kirkegjengere på begge sider at det likevel kun er rom for ett

Kan virke negativt

Aud Tønnessen er dekan ved TF på Universitetet i Oslo. Hun sier at partipolitiske lister ved kirkevalg ikke har vært ønsket i store deler av Den norske kirke.

– Det opplever jeg heller ikke at ÅF vil. De representerer folk fra et bredt politisk spekter, sier hun.

Tønnessen mener imidlertid at Aps anbefaling av ÅF kan leses som at «Ap og ÅF er tett knyttet sammen».

– Det kan være en utfordring for ÅF om de blir oppfattet som en Ap-liste. ÅF sier på sine Facebook-sider at de er glade for drahjelp fra et parti, men dette kan også brukes mot dem. De må synliggjøre at de ikke er en politisk liste med bindinger til et parti, sier hun.

LES MER: De ble valgt inn i Kirkemøtet for å kjempe for det «tradisjonelle ekteskapssynet» i Den norske kirke. Den kampen tapte de. Nå kan kirken tape dem

Uten bindinger

– Tror du dette er et ledd i at det norske kirkedemokratiet blir mer politisert, slik vi har sett det i Sverige?

– Nei, det tror jeg ikke. ÅF springer ut fra kirken, og ikke fra politikken, og favner mye bredere enn et politisk parti. ÅF er fri fra politiske bindinger, selv om det utenfra kanskje nå kan leses på en annen måte. Hvis ÅF skulle blitt tilknyttet Ap, ville det endret bevegelsen totalt, og det ville ha blitt en voldsom avskalling.

Uproblematisk

Odd Einar Dørum er kandidat for ÅF i Oslo bispedømme. Han er også tidligere statsråd og Venstre-leder, og stiller til valg til bystyret i Oslo i høst. Han synes ikke det er problematisk at Oslo Ap oppfordrer til å stemme ÅF.

– Ved forrige kirkevalg var Venstres førstekandidat Trine Skei Grande tydelig på at hun stemte på ÅF. Det kommer hun til å gjøre i år også, så dette er ikke noe nytt, sier Dørum.

– Så du mener ikke at dette fører til en politisering av Åpen folkekirke?

– Nei. Dette er et uttrykk for en politikk som har oppstått i Oslo i denne bystyreperioden. På initiativ fra Erik Lunde gikk et samlet bystyre inn for et tros- og livssynsutvalg ledet av Trond Bakkevig. Det sittende byrådet og bystyret bestemte seg også for ikke å kutte i sykehusprester, men heller supplere med en sykehusimam og en sykehushumanist også. Det sittende byrådet og bystyret har vært tydelige på at tro og livssyn hører hjemme i Oslo.

Dørum mener også andre partier i Oslo vil anbefale å stemme på ÅF. Det bekrefter leder i Oslo Venstre, Espen Ophaug:

– Vi anbefaler gjerne våre medlemmer og velgere som har stemmerett i Kirkevalget å gi sin stemme til ÅF. Det vil bidra til å videreføre kirkens arbeid med kjønnsnøytral vigsel på en god måte.

Ingeborg Misje Bergem

Ingeborg Misje Bergem

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke