Kirke

Får kirke i 175-årsgave

På 1800-tallet var Fortidsminneforeningen det samme for den nasjonale bygningsarven som Asbjørnsen og Moe var for eventyrene. Nå får de en av landets eldste steinkirker i 175-årsgave. – Økonomisk er det galskap å takke ja, sier den nye eieren.

I år fyller Fortidsminneforeningen 175 år og er med det Europas eldste aktive forening for kulturvern. I forbindelse med jubileet foreslo Riksantikvaren overfor Miljødepartementet å gi Hove steinkirke til Fortidsminneforeningen. Og slik ble det. Ved en seremoni 15. august vil riksantikvar Hanna Geiran overrekke kirken.

Foreningen har de seneste 40 årene hatt tilsyn med Hove kirke som ligger i nærheten av Hopperstad stavkirke som foreningen eier. Begge kirkene ligger i Vik i Sogn. Fra Riksantikvarens side er gaveløsningen et forslag som kom i arbeidet med å finne gode eiere til bygninger som staten eier. Fortidsminneforeningen eier fra før åtte stavkirker og fire steinkirker.

– Hvordan er det å ta imot en gave som er en utgiftspost?

– Økonomisk er det galskap å takke ja, men kulturminnefaglig er det viktig at kirken er i vår eie, svarer generalsekretær Ola Fjeldheim.

LES OGSÅ: Disse ungdommene skal redde de gamle kirkene.

'En saadan vandalisme'

Steinkirken ble trolig oppført på 1100-tallet. Da Vik kirke stod ferdig i 1877, trengte de ikke lenger Hove kirke. I Bergen ble på denne tida Håkonshallen restaurert under ledelse av arkitekt Peter Andreas Blix. Da han fikk tilbud om kleberstein fra Vik, undersøkte han tilbudet nærmere. Som ivrig kulturminneverner, og et tidlig medlem av Fortidsminneforeningen, reagerte han skarpt da han skjønte at klebersteinen skulle komme fra nedrivingen av Hove kirke. En «saadan vandalisme» ville ikke Blix godta og kjøpte derfor kirken for å redde den.

For egne penger og med høye og personlige krav til restaureringen, satte han kirka i god stand. Han så imidlertid bort fra antydninger om at veggene en gang hadde vært dekorert med malerier med bibelske motiver. Blix sørget heller for at kirken ble dekorert med norrøne motiver. Blix eide kirken til han ble gravlagt inne i den i 1901. Han testamenterte kirken til sin bror som i sin tur valgte å gi den til staten.

LES OGSÅ: 40 millioner kroner skal sikre våre rundt 160 steinkirker fra middelalderen. – Beløpet mangler en null, sier kirkebyggvernerne.

Flere kirker

– Dette gjør Hove kirke spesiell for oss. Den er i stor grad et produkt av Blix' restaurering. Det kan også sies om Hopperstad stavkirke. Derfor hører Hove kirke naturlig inn i vår portefølje, sier Fjeldheim.

Fortidsminneforeningen sier selv at de på 1800-tallet var det samme for den nasjonale bygningsarven som Asbjørnsen og Moe var for eventyrene.

– Slik ble ivaretakelsen av begge kirkene i Vik en del av nasjonsbyggingen, sier Fjeldheim.

Blant de andre steinkirkene i foreningens eie er Moster kirke. Da den ble kjøpt trodde man at det var landets eldste kirke. Logtun steinkirke på Frostahalvøya ligger der Frostatinget ble holdt. Antakelig har både Frostatingets segl og lovboken vært oppbevart i en kiste i kirken. Slik kan Hove kirke føye seg inn blant andre viktige kirker i foreningens eie.

LES OGSÅ: Danskene klarer å ta vare på 2.000 middelalderkirker. Noe av løsningen ligger i kirkeskatten.

Fondet

På siste dag før stortingsferien la kirkeminister Kjell Ingolf Ropstad fram en melding om Opplysningsvesenets fond (OVF) der fondet deles mellom kirken og staten. Hele verdien av fondet skal komme Den norske kirke til gode. Like store verdier som overføres til staten, skal brukes på å sette i stand og sikre de kulturhistorisk viktige kirkebyggene. Fjeldheim ser positivt på forslaget.

– Dette kan være løsningen på en problemstilling vi har jobbet med i mange år. Det er tydelig sagt at fondet skal gå til vedlikehold, men det er mye som er uklart på størrelse og prioriteringer. Verdiene i OVF ligger jo i hovedsak i eiendom og ikke i rede penger. Det synes ikke klart om tanken er å bruke av avkastingen eller hva det innebærer at staten stiller med tilsvarende beløp, sier Fjeldheim, som derfor venter med den store hyllesten.

– I det øyeblikket løsningen på kirkevedlikeholdet er lansert, vil nok politikere straks slå seg til ro med at problemet er løst. Derfor bør man først sørge for at det virkelig er det, sier Fjeldheim.

---

Hove kirke

  • Steinkirke i Vik i Sogn.
  • Reist rundt 1170 er den trolig den eldste steinbygningen i Sogn og blant de eldste steinkirkene i landet.
  • Da Vik kirke stod ferdig i 1977, ble Hove kirke overflødig.
  • Peter Andreas Blix reddet kirken fra riving ved å kjøpe den i 1880.
  • Blix testamenterte kirken til sin bror som ga den til staten.
  • I år har kirken nok en gang nye eier i Fortidsminneforeningen.

---

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke