Kirke

Endelig punktum for medlemsrotsaken

Høyesterett skal ikke behandle Oslo katolske bispedømmes anke.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. juni at Oslo katolske bispedømmes anke over Borgarting lagmannsretts dom av den 13. mars 2019 i sivilsaken mot staten, ikke skal fremmes for Høyesterett.

Det er Den katolske kirkes nettside katolsk.no som melder dette.

Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, heter det i ankeutvalgets uttalelse.

– Vi er skuffet, men ikke overrasket. Rent generelt er nåløyet i Høyesterett trangt og det er bare et fåtall anker som fremmes, sier bispedømmets advokat, Anders Ryssdal i advokatfirmaet Glittertind, til katolsk.no.

At OKB går tapende ut av ankesaken betyr at de også må betale tilbake statlig og kommunal støtte, i alt omtrent 100 millioner kroner.

LES MER: – Dette vil ramme vedlikehold og rehabilitering av kirker, presteboliger og menighetsbygg

«Telefonkatalogmetoden»

Rettssaken om tilbakebetaling av statsstøtte har sitt opphav i medlemsrot-saken i OKB, som ble offentlig kjent i 2015.

Der kom det frem at OKB fra 2011 til 2014 hadde brukt telefonkatalogen til å melde inn personer med katolsk-klingende navn inn i bispedømmet.

I etterkant av medlemsrot-saken ble OKB bedt om å rydde opp i medlemsregistrene for å sjekke hvor mange av medlemmene som faktisk ønsket å være katolikker. Av de OKB lyktes å komme i kontakt med, oppga 85 prosent av de innmeldte at de ønsket å stå registrert som katolikker. Men OKB oppga ikke 2015 – som var tidspunktet medlemmene faktisk ble spurt om de ønsket å være medlemmer – som starttidspunkt for medlemskapet. De tok heller utgangspunkt i det årstallet medlemmene ble registrert første gang i OKB, altså gjennom telefonkatalogmetoden.

Det er dette sivilsaken i tingretten og lagmannsretten har dreid seg om. Fylkesmannen mener nemlig at OKB ikke har rett på støtte for katolikkene som var registrert med telefonkatalogmetoden før de faktisk fikk bekreftet at disse ønsket å være medlemmer, altså i 2015.

LES MER: Hvor langt må Den katolske kirke gå for å få ryddet opp i krisen?

Krever kontakt

I dommen fra Borgarting lagmannsrett, som nå blir stående, skriver juryen at en «innmelding i et trossamfunn – i likhet med andre sammenslutninger – forutsetter at vedkommende selv bestemmer seg for å være medlem. Det er helt grunnleggende at ikke andre personer – med forbehold for foreldre og barn – kan melde inn andre i et trossamfunn».

Videre skriver juryen at dette innebærer at en «ensidig registrering av en person, fordi OKB antar at vedkommende er katolikk, ikke er tilstrekkelig».

Les mer om mer disse temaene:

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke