Kirke

Endelig punktum for medlemsrotsaken

Høyesterett skal ikke behandle Oslo katolske bispedømmes anke.

Oslo  20190108.
Advokat Anders Christian Stray Ryssdal og advokat Christoffer Fleischer (t.v.) under den sivile ankesaken i Borgarting lagmannsrett vedrørende gyldigheten av Kulturdepartementets vedtak om statstilskudd etter trossamfunnsloven. I vedtakene ble Oslo katolske bispedømme blant annet pålagt å tilbakebetale cirka 40 millioner kroner for urettmessig statsstøtte. Oslo katolske bispedømme har anket dommen til lagmannsretten. 
 Hovedspørsmålet i saken er om Oslo katolske bispedømme har krevd urettmessig tilskudd for medlemmer som ikke inngår i grunnlaget for statstilskudd, og forståelsen av vilkårene for slik støtte. 
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hei!

Denne artikkelen krever abonnement.

Du må logge inn for å lese videre

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke