Kirke

Reagerer på krav om kvinneandel i styrer

Raymond Johansen (Ap) vil ta statsstøtten fra tros- og livsynssamfunn som ikke har 40 prosent kvinner i styrene. Tros- og livssynsledere mener dette truer religionsfriheten.

– Jeg det mener det er feilaktig å stille krav til de tilskuddene trossamfunn får fra staten, sier Sigmund Kristoffersen, leder for Pinsebevegelsens lederråd.

– Det er et dårlig utspill, og et feil sted å begynne. Trosfriheten skal stå sterkt, sier Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd, som organiserer 22 kristne medlemsorganisasjoner.

Utspillet

De reagerer på at Raymond Johansen (Ap) onsdag sa til NRK at moskeer bør få krav om 40 prosent kvinner i styrene for å få rett på offentlig støtte.

Mener du at det bare skal gjelde for moskéstyrene, eller gjelder det styrer trossamfunn generelt?

– Religion er ikke bare en privatsak for den enkelte. Det er også et offentlig anliggende når det gjelder økonomisk støtte fra det offentlige. På de fleste andre områder av samfunnet vårt stiller vi krav til demokrati, åpenhet og representasjon, svarer Raymond Johansen via en rådgiver til Vårt Land.

LES OGSÅ: Oslo Ap vil ha minst 40 prosent kvinner i moskéstyrene

Ny lov

I juni skal Stortinget vedta ny tros- og livssynslov, som blant annet skal gi en ny modell for finansiering av trossamfunn. Arbeiderpartiets Jan Bøhler var i 2017 ute med det samme kravet som Johansen nå fremmer, men det ble tilbakevist av daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Vern mot kjønnsdiskriminering er en grunnleggende rettighet. Det samme er tros- og livssynsfrihet. Det innebærer at staten ikke skal involvere seg i tros- og livssynssamfunnenes indre liv. Statens oppgave er å beskytte trosfriheten, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i Stortinget i den gang.

Test

Kommunikasjonssjef i Den katolske kirke, Hans Rossiné, ser fram til nå å få en juridisk avklaring. Han forteller at det den gang ble sagt at lovfesting av krav måtte tas opp i forbindelse med behandlingen av ny tros- og livssynslov.

– Dette betyr at vi bør forvente en saklig politisk debatt om blant annet de juridiske konsekvensene av et slikt mulig forslag, og om det bryter med andre viktige prinsipper, sier han.

Han mener det blir en testing av prinsippet om hvor grensene for politisk innblanding går.

– Og en testing av om politikere kan fremsette et krav om kvinneandel i trossamfunnsstyrer, uten at det bryter med vår grunnleggende religionsfrihet, sier han.

LES OGSÅ: Ingen kvinner i styret i 70 prosent av moskeene

Tiltak først

Smaira Iqbal ble nylig første kvinnelige nestleder i styret til Islamsk Råd Norge (IRN). Hun forteller at de på ingen måte er uenige i at det må flere kvinner inn i moskestyrer, og viser til at de har jobbet med å få flere kvinner i sitt eget styre.

– Lovkrav er prematurt. Når man ikke har prøvd å iverksette tiltak for å få en endring, bør man starte med det. Hvis det ikke fører fram kan man vurdere lovkrav, sier hun.

Hun etterlyser mer kunnskap om hvorfor representasjonen kvinner er lav.

– For det første må man analysere hva som er årsaken til at kvinner ikke er representert i styrene i moskeene. Vi vet blant annet at mange kvinner selv ikke har tatt det initiativet, sier Iqbal.

Trosfrihet

I Pinsebevegelsen er 71 prosent av menighetenes styremedlemmer menn, mens 29 prosent er kvinner. Sigmund Kristoffersen mener trossamfunn må få organisere seg på måter som politikerne er uenige i.

– Vi skal ha trosfrihet til å bestemme over slike ordninger selv, sier han.

Selvstendighet i organiseringen av trossamfunn er et viktig prinsipp når det gjelder tros- og livssynsfriheten, mener Rossiné i Den katolske kirke.

– Vi mener vi må hegne om tros- og livssynsfriheten i Norge, sier han.

---

Trossamfunnenes styrer

  • Slik er kvinneandelen i noen norske trossamfunn:
  • 71 prosent av norske moskéstyrer har ingen kvinner i styret.
  • Kvinneandelen i alle norske moskéstyrer i undersøkelsen er 8 prosent, 68 kvinner av 845 styremedlemmer.
  • I kristne trossamfunn utenfor Dnk har 16 prosent av styrene ikke kvinner i styret. Kvinneandelen i styrer utenfor Dnk er 30 prosent.
  • Kilde: NRK

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke