En kartlegging som NRK har gjennomført, viser at kvinneandelen i styrene i alle norske moskeer, er 8 prosent. Det vil si 68 kvinner av i alt 845 styremedlemmer i 134 muslimske trossamfunn. I 71,8 prosent av moskeene er det ingen kvinner i styret.

Til gjengjeld er kvinneandelen i menighetsstyrene i Den norske kirke 59 prosent.

Men i kristne kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, oftest protestantiske frikirker som er mer konservative, er andelen 30 prosent, og 15.6 prosent av disse menighetenes styrer har ingen kvinner. I den katolske kirken i Norge er kvinneandelen i styrene 49 prosent.

Rabita-moskeen i Oslo, som er Norges tiende største muslimske trossamfunn, er en av moskeene der det gjøres et bevisst forsøk på å få flere kvinner med i styret, selv om kvinner fortsatt står for seg selv bak plansjer i moskeen under bønnen.

I Rabita-moskeen er det to kvinner i et styre på åtte, men talsmann Basim Ghozlan og daglig leder Djamel Selhi sier at de har som mål å øke kvinneandelen.

Religionshistoriker Kari Vogt sier at tallene ikke bør overraske noen, når man tar i betraktning at det i flere muslimske land fins moskeer der kvinner ikke engang har adgang.

Hun sier at det tradisjonelle synet er at kvinnene tilhører hjemmesfæren, der de skal ta seg av mann og barn, og be hjemme.