Frikirken har meldt seg ut av Til Helhet. Det bekrefter Jarle Skullerud, synodeformann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke.