Kirkens årsrapport viser status for aktiviteten blant kirkens 3 826 974 medlemmer. Nøkkeltallene viser en svak nedgang i deltagelse i kirkelige handlinger, i tråd med det siste tiåret. Medlemstallet har også en liten nedgang, 19 133 har meldt seg ut av Den norske kirke, mens 3 373 har meldt seg inn.