Mandag vedtok bispedømmerådet i Agder og Telemark å gå bort fra praksisen med å be om opplysninger om samlivsform ved nyansettelser. Det var svært jevnt, fem mot seks stemmer. Kai Steffen Østensen, leder for bispedømmerådet, brukte sin dobbeltstemme.