Religion

Skal kutte klimagassutslipp, men fortsette å fly

SJØMANNSKIRKEN: De har satt seg som mål å kutte utslippene sine med 15 prosent innen 2026. Det skal de klare uten å kutte i den oppsøkende virksomheten, som betyr å fly.

– De tre største etiske utfordringene i verden er fattigdom, konflikt og klima. Det er viktig å jobbe med.

Det sier Leif Magne Helgesen. Han er ambulerende sjømannsprest i Øst-Europa og deler av Asia, og har bodd på Svalbard i 12 år. Han har bidratt til å skrive to bøker om klimakrisen, og snakker gjerne om Sjømannskirkens rolle i klimaspørsmålet.

Leif Magne Helgesen ambulerende sjømannsprest

Helgesen er tydelig på at det ikke nytter å skylde på andre.

– Vi skal ikke fremme flyskam og pekefingre, men vi må snakke om dilemmaene som følger sporene etter oss.

Sjømannskirken vedtok i sin strategiplan for 2021 til 2026 at de skal kutte utslippene sine med 15 prosent innen perioden er over. Pandemien traff tidlig i perioden og har påvirket tallene i stor grad. De begynte å måle utslippene sine i 2022, da reisevirksomheten var lav.

Fra 2022 til 2023 økte utslippene knyttet til flyreiser derfor med 15 prosent, ifølge Sjømannskirkens egne tall.

Ord er også handling

—  Leif Magne Helgesen

– God tro på å nå et teoretisk mål

– Vi har et uttalt mål om å ikke la utslippskuttene gå utover menneskemøtene med nordmenn der de er, sier Sissel Myklebust Mæland.

Hun er kommunikasjonssjef i Sjømannskirken, og er tydelig på at de ikke vil kutte i den oppsøkende virksomheten.

Hvordan skal dere kutte i utslippene uten å kutte i menneskemøtene rundt om i verden?

Mange bekker små gjør en stor å. Det handler om å kutte på flere områder.

Hun ramser opp at reisene skal planlegges bedre, at kirkene kan installere solcellepanel, at nye biler skal være elektriske, at interne møter gjennomføres digitalt, at de har redusert bruken av utsendte sommervikarer. at det skal være mindre plast på kortene Sjømannskirken sender ut og færre engangsartikler i kirkene.

Sissel Myklebust Mæland, kommunikasjonssjef i Sjømannskirken

– Vårt oppdrag er oppsøkende virksomhet, møte folk der de er. Det innebærer reising.

Hun sier Sjømannskirken er opptatt av klimamålene, og at det ofte diskuteres i ledergruppen. Myklebust Mæland forklarer at Sjømannskirken tar utgangspunkt i 2023 som et nullpunkt, og mener derfor det kan bli vanskelig å nå målet om kutt på 15 prosent.

– Vi satte i gang tiltak før 2023, så det er ikke sikkert vi når det opprinnelige målet. Men vi har god tro på å nå et teoretisk mål fra et anslått utgangspunkt fra før pandemien.

Vil løfte samtalen til næringslivet og diplomatene

Sjømannsprest Helgesen mener det ulike løsninger som passer de ulike kirkene, og at det ikke finnes en universalnøkkel til problemene.

Men han har likevel noen ting han mener er viktige:

– Ord er også handling, vi trenger en etisk refleksjon.

Helgesen mener den etiske refleksjonen må tas med diplomater, næringsliv og kirker.

– Vi som sjømannskirke må jobbe med dette, og få til en god dialog.

Sjømannspresten mener at å fly skaper andre verdier enn dem som går tapt i utslippene.

– Vi jobber med fattigdom, og med å løfte menneskeverdet til hvert enkelt menneske. Fredsaspektet er viktig når jeg jobber, og er mye ute og flyr.

Leif Magne Helgesen er presten som har vært lengst på Svalbard. Da han takket av i oktober hadde han vært sokneprest i kirka i 12 år.
Magnus Laundal

Magnus Laundal

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion