Religion

Hadde allerede signert for Dagen da han publiserte omstridt innlegg

VENTET MED FORTELLE: Espen Ottosen ventet 23 dager med å fortelle arbeidsgiveren sin at han hadde signert kontrakt med Dagen. Ottosen sier at han lenge vurderte å ombestemme seg.

– Fram til jeg faktisk leverte oppsigelsen 25. april anså jeg det som mulig både å utsette oppsigelsen og prinsipielt også å ombestemme meg, sier Espen Ottosen til Vårt Land.

Det kom som en bombe for flere da Ottosen på et hovedstyremøte 25. april gjorde det kjent at han gikk fra NLM til avisa Dagen for å jobbe som kommentator. Nå opplyser Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk til Vårt Land at Ottosen sendte avisa en signert kontrakt allerede 2. april.

I løpet av de 23 dagene fram til han leverte oppsigelsen sin, skrev Dagen flere saker om Ottosen og Misjonssambandet. Deriblant en artikkel om varsler mot Ottosen.

I samme periode skrev Ottosen selv et omstridt innlegg med kritikk av podkasten Misjonærbarna, et innlegg som senere ble avpublisert.

Nå forklarer Ottosen hvorfor han drøyde med å fortelle egen ledelse at han hadde signert kontrakt med en annen arbeidsgiver.

Jeg har forsøkt å være lojal, men uenighet i viktige saker med arbeidsgiver skaper utfordringer

—  Espen Ottosen, avtroppende informasjonsleder i Misjonssambandet

Hadde Dagen-avtale da han kritiserte misjonærbarn

Nylig gjorde Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk et intervju med Vårt Land der han svarte på kritikk mot omstendighetene rundt ansettelsen av Espen Ottosen. Flere kritikere har ment at ansettelsen svekker avisens troverdighet som en uavhengig aktør, noe Selbekk avviser.

På spørsmål om når Ottosen signerte kontrakt, svarer redaktøren at Dagen mottok den signerte kontrakten 2. april. Verken Ottosen eller Selbekk svarer på spørsmål om når Ottosen fikk jobbtilbudet.

– Jeg ønsker ikke å gå inn i disse detaljene, men ikke noe problem for meg at Selbekk sier det han gjør, sier Ottosen.

SA OPP: Under Misjonssambandets hovedstyremøte 25. april gav informasjonsleder Espen Ottosen sin oppsigelse. Bildet er tatt rett før møtet, opplyser Ottosen til Vårt Land.

Ottosen forteller at dialogen om mulig ansettelse i Dagen har pågått over et par år.

Jeg har nesten daglig vurdert i to år om jeg skal si opp i NLM og da har det vært naturlig å undersøke muligheten for å finne annen jobb.

– Så du tok selv kontakt med Dagen om mulig jobb?

– Ja. For å være ærlig, så husker jeg ikke detaljene knytta til den første dialogen med Selbekk om dette. Men vi har hatt kontakt i to år, også om mulig jobb.

Fortalte ikke generalsekretær

Fram til hovedstyremøtet 25. april fortsatte Ottosen i arbeidet som informasjonsleder i Misjonssambandet. Ikke engang generalsekretær Gunnar Bråthen fikk vite opp kontrakten med Dagen før det ble gjort kjent under hovedstyrets møte.

– Hva er grunnen til at du ikke informerte din arbeidsgiver, generalsekretær Gunnar Bråten, om din oppsigelse før hovedstyremøtet?

– Hovedgrunnen var at min nærmeste leder, generalsekretæren, har vært min leder i under et år. Men en del av årsaken for min oppsigelse handler om valg og vedtak som hovedstyret har gjort over flere år. Jeg ønsket å ansvarliggjøre hovedstyret som helhet og ikke bare generalsekretæren som har vært min nærmeste leder i ganske kort tid, sier Ottosen, og legger til:

– Men jeg hadde god dialog med generalsekretæren og han hadde visst i flere uker at jeg sterkt vurderte å si opp.

Generalsekretær Gunnar Bråthen ønsker ikke å kommentere saken overfor Vårt Land.

Kunne ombestemme seg

Ti dager etter at Ottosen hadde sendt Dagen en signert kontrakt, publiserte han et innlegg på NLM-organet Utsyn der han kritiserte podkasten Misjonærbarna av Øystein Stene. Innlegget vakte store reaksjoner og generalsekretær Bråten ba Ottosen om å ta ned innlegget, noe Ottosen gjorde.

– Hva var vurderingen din da du publiserte det kritiske innlegget? Jeg spør med tanke på at du på dette tidspunktet hadde gjort en avtale med Dagen og visste du var på vei ut.

– Jeg har hatt en dialog med Dagen i lengre tiden. Men jeg har hele tiden tenkte at fram til jeg faktisk leverer en oppsigelse, kan jeg både ombestemme meg og utsette avgjørelsen. Leserinnlegget var fra min side ment som et saklig, nyansert innlegg, som jeg syntes det var naturlig å gå ut med. Dette var ikke taktikkeri, og jeg forestilte meg ikke at det ville bli avpublisert. Jeg ønsket, særlig fordi jeg selv var involvert i prosesser knyttet til rettssaken, å dele noen vurderinger og noen fakta som stod sentralt tilbake i 2013.

– Har du vært illojal mot NLM som arbeidsgiver?

– Jeg har forsøkt å være lojal, men uenighet i viktige saker med arbeidsgiver skaper utfordringer. Jeg har prøvd å finne en balanse mellom å være lojal og å være ærlig og åpen. Jeg har jo ytringsfrihet som leder i Misjonssambandet. Men balansen har vært vanskelig. Det er uansett ikke bra om en organisasjon legger lokk på all uenighet. I forbindelse med oppsigelsen har jeg prøvd å være åpen om hva jeg var uenig i, men uten å gå inn i detaljer. Og jeg har forsøkt å være saklig og ikke krass.

Dette var med på å få Ottosen til å si opp

Ottosen har tidligere fortalt at han ikke har hatt den nødvendige tillit til hovedstyre og generalsekretær for å fortsette i Misjonssambandet.

På Facebook har Ottosen trukket fram flere grunner til hvorfor han valgte å si opp jobben som informasjonsleder. Han har trukket spesielt fram at Misjonssambandet i løpet av mars beklaget offentlig til to tidligere misjonærbarn, og gitt dem hver sin oppreisning på 750.000 kroner.

Begge beklagelsen kom altså kort tid før Ottosen signerte avtalen med Dagen.

– Det er tre ting jeg helt spesifikt har sagt om dette: Jeg synes prosessen har vært kritikkverdig, jeg synes oppreisningsbeløpene er for høye og jeg synes det er kritikkverdig at beklagelsen ikke er satt inn i en ramme av en avtale hvor det er Misjonssambandet og disse to som sammen sier noe.

Ottosen avslutter arbeidsforholdet i Misjonssambandet i juni og begynner som Dagen-kommentator i august.


Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion