Religion

Tidligere styreleder i Caritas om omstridt arbeidskontrakt: – Viktig og nødvendig

CARITAS: Terje Osmundsen forsvarer den tidligere Caritas-sjefens omstridte arbeidsavtale med at den var avgjørende for å beholde henne i organisasjonen. At kontrakten ikke ble nevnt i styrereferatene kaller han «en glipp».

– Vi i styret mente arbeidsavtalen var viktig for å sikre at Martha Skretteberg fortsatte som generalsekretær i Caritas Norge. Utviklingen som organisasjonen har hatt under hennes ledelse viser hvor viktig den vurderingen var.

Det sier tidligere styreleder i den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas, Terje Osmundsen, til Vårt Land.

Nå forteller han for første gang sin versjon av omstendighetene rundt den omstridte arbeidsavtalen til den nylig avgåtte generalsekretæren, Martha Skretteberg.

---

Bråket i Caritas

  • I 2017 inngikk styret en arbeidsavtale med tidligere generalsekretær Martha Skretteberg. Den sa at hun kunne tre inn i andre stillinger med samme lønns- og arbeidsvilkår.
  • Avtalen ble ikke protokollført.
  • Først da Skretteberg meldte sin avgang i fjor ble det nåværende styret kjent med avtalen. De ønsket å oppheve den fordi den var for kostbar.
  • For å kjøpe seg fri fra avtalen ga nåværende styre Skretteberg en sluttpakke på 1,965 millioner kroner. I tillegg opprettet de et ettårig oppdrag til henne i Colombia med en lønn på 1,17 millioner kroner.
  • Sluttpakken har skapt bråk, både i Caritas og i det katolske miljøet i Norge. Forrige måned gikk styreleder Stian Berger Røsland av med umiddelbar virkning og resten av styret har stilt sine plasser til disposisjon.

---

Roser Skretteberg opp i skyene

Det har kommet kraftige reaksjoner fra det katolske miljøet i Norge etter at det ble kjent at Skretteberg fikk med seg en sluttpakke på mer enn 1,9 millioner kroner da hun gikk av som sjef ved årsskiftet.

Bakgrunnen for sluttpakken er at det nåværende styret ønsket å kjøpe seg ut av en arbeidsavtale fra 2017 som ga Skretteberg rett til å tre inn i andre stillinger i Caritas med samme lønns- og arbeidsvilkår fram til pensjonsalder.

Under hennes ledelse utviklet Caritas seg fra å være liten og sårbar, til å bli en hjelpeorganisasjon med betydelig større gjennomslag

—  Terje Osmundsen, tidligere styreleder i Caritas

Da avtalen ble kjent for styret i fjor sommer, ble det raskt konkludert med at avtalen kunne bli «svært kostbar» for organisasjonen.

Men Terje Osmundsen, som var styreleder i 2017 og som utarbeidet Skrettebergs arbeidsavtale, ser helt annerledes på det.

Han omtaler Skretteberg som «veldig dyktig» og «ettertraktet på arbeidsmarkedet», og understreker at det var avgjørende for styret å beholde henne i Caritas.

– Under hennes ledelse utviklet Caritas Norge seg fra å være liten og sårbar, til å bli en hjelpeorganisasjon med betydelig større gjennomslag og med gode resultater på bakken.

Osmundsen trekker dessuten fram at inntektene nesten tidoblet seg under hennes ledelse, og at staben har vokst betraktelig.

– Martha viste at å hjelpe sårbare mennesker hjemme og ute, med et verdigrunnlag forankret i den katolske sosiallæren, ikke er uforenlig med profesjonalitet. Det var hennes lederegenskaper, nettverk og erfaring vi la vekt på da vi inngikk arbeidsavtalen.

Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg (til høyre) med dronning Sonja og ordfører i Oslo Marianne Borgen i Caritas-kontorene i 2022. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Var forankret i styret

Kontroversen rundt arbeidsavtalen handler ikke bare om at den var kostbar. En gjennomgang som Vårt Land har gjort av styrereferatene til Caritas viser at avtalen aldri ble protokollført. Med andre ord finnes det ikke dokumentasjon på at styret faktisk vedtok å tilby Skretteberg avtalen som sikret henne svært god lønn uansett stilling.

Et av styremedlemmene fra 2017, Sigurd Markussen, har tidligere sagt til Vårt Land at det ikke var tvil i styret om at Skrettebergs kompetanse var viktig.

Men: han kan ikke kan huske at en konkret arbeidsavtale ble diskutert på styremøtene.

Denne uka har Vårt Land vært i kontakt med enda et styremedlem, som ønsker å være anonym. Vedkommende husker godt at styret snakket om at det var viktig å beholde Skretteberg i organisasjonen – men kan ikke huske at en tilleggsavtale ble diskutert eller vedtatt.

Til det svarer Osmundsen:

– Jeg kan bekrefte at saken ble diskutert i styret for syv år siden. Alle som deltok på styremøtet var enig om at det var viktig at Martha ble værende, og at denne avtalen kunne bidra til det.

Alle som deltok på styremøtet var enig om at det var viktig at Martha ble værende, og at denne avtalen kunne bidra til det.

—  Terje Osmundsen, tidligere styreleder i Caritas

– Men hvorfor ble ikke avtalen protokollført om den ble vedtatt av styret?

– Det var meningen at diskusjonen og anbefalingen skulle protokollføres, men her må det ha skjedd en glipp som jeg som daværende styreleder må ta ansvar for, svarer Osmundsen.

– Var det en generell enighet om å beholde Skretteberg som ble forankret i styret, eller ble også det konkrete innholdet i arbeidsavtalen diskutert?

– Avtalen som ga generalsekretæren muligheten til å fortsette å jobbe for organisasjonen med samme vilkår ble ansett som viktig og nødvendig i 2017, da utfordringene for organisasjonen var helt andre enn i dag. Utover det kan jeg ikke gå mer i detalj.

– Finnes det noen annen form for dokumentasjon på at vedtaket ble signert av styret?

– Jeg forteller deg at det ble forankret i styret. Punktum.

– Kun profesjonell kontakt

På spørsmål om Osmundsen vurderte hvilke økonomiske konsekvenser arbeidsavtalen kunne ha på sikt, svarer han at styret mente man ville få full uttelling for avtalen, og at man var overbevist om at Skretteberg ville levere gode resultater også i andre roller.

– Ingen medarbeidere har heller krav på noe hvis man ikke leverer. Om arbeidsgiver mener man ikke får uttelling, kan enhver avtale reforhandles.

– Det er jo nettopp det som har skjedd nå: det nye styret så seg ikke tjent med avtalen, og måtte forhandle seg ut av den med en sluttpakke som har skapt mye kontrovers. Hva tenker du om det?

Poenget mitt er at man må se hva som har skjedd fra avtalen ble inngått og frem til i dag. Utviklingen viser at avtalen har vært en ressurs for Caritas. Det er heller ikke noe eksepsjonelt med denne avtalen i forhold til hva jeg har sett i andre organisasjoner.

Styredokumenter Caritas

– Nylig kom det et varsel til Norad der det uttrykkes bekymring for «kameraderi og avtaler som i for stor grad er raus med tidligere leder». Har du og Skretteberg vært venner eller har det vært utelukkende profesjonelt?

– Profesjonelt. Vi har jobbet tett sammen i åtte år, men jeg vil ikke kalle det vennskap. Jeg vil kalle det god profesjonell kontakt.

– Så når det kommer anklager om kameraderi, hva svarer du til det da?

– Jeg syns slike påstander faller på sin egen urimelighet.

– Heksejakt

Om debatten og medieoppslagene i etterkant av Skrettebergs avgang sier Osmundsen at han syns det er «veldig trist, fordi det skygger over det som burde vært det sentrale»:

– Nemlig at Caritas en gang i tiden hadde store økonomiske utfordringer, og at Martha, sammen med resten av ledergruppen og organisasjonen, fikk snudd det.

Han oppfordrer folk til å se saken i perspektiv og på hvilke verdier Skretteberg har skapt for Caritas:

– Jeg får nesten inntrykk av at det har blitt en heksejakt. Men vi snakker om en person som har brukt den viktigste delen av yrkeslivet sitt på å bygge opp en hjelpeorganisasjon som har vært avgjørende for veldig mange mennesker.

Les mer om mer disse temaene:

Dana Wanounou

Dana Wanounou

Dana Wanounou er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land. Hun har også vært nyhetsleder og debattleder i avisen. Har du tips om saker, send mail til danawano@vl.no.

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion