Religion

Vårt Land avslører: Ingen spor av Caritas-sjefens avtale i styrets protokoller

KATOLSK HJELPEORGANISASJON: Vårt Lands gjennomgang viser at den tidligere Caritas-sjefens omstridte arbeidsavtale ikke ble protokollført. Daværende styreleder forsvarer avtalen. Styremedlem husker ikke at den ble drøftet. 


Vårt Land har fått innsyn i alle styreprotokollene til den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas mellom 2010 og 2024. Her fins det ingen spor etter inngåelse av den omstridte arbeidsavtalen til nylig avgåtte generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg, som ble signert i 2017.

 • Det nåværende styret sier de ikke visste om avtalen før Skretteberg varslet sin avgang i fjor.
 • Forhenværende styreleder Terje Osmundsen, som signerte avtalen, sier den «selvsagt» ble forankret i styret.
 • Et av styremedlemmene fra den gang, sier derimot at han ikke husker at avtalen ble drøftet i styret.

Nå forteller Osmundsen for første gang hvorfor en slik avtale ble inngått med Skretteberg.

Visste ikke om avtale

Det har stormet rundt styret etter at det ble kjent at Skretteberg har fått en sluttpakke på 1,9 millioner kroner. Hun har også fått en ettårig stilling i Colombia med samme lønn, før hun forlater organisasjonen.

Etter kritikk fra det katolske miljøet i Norge, samt uttrykt mistillit fra flere hold, valgte styreleder Stian Berger Røsland å gå av med umiddelbar virkning tidligere denne uka. Det øvrige styret har sagt at de stiller sine plasser til disposisjon.

Styret har redegjort for omstendighetene rundt sluttpakken til Skretteberg. Ifølge dem har de vært bundet av en tilleggsavtale Skretteberg fikk i 2017. Denne fikk de først vite om da Skretteberg varslet sin avgang i fjor.

Tilleggsavtalen sa at Skretteberg etter eget ønske når som helst kunne gå av som generalsekretær og bli seniorrådgiver i Caritas Norge med samme lønns- og arbeidsvilkår, fram til pensjonsalder. Da det nåværende styret fikk vite om denne, mente de at den kunne bli «svært kostbar» og «ikke optimal» for Caritas. De valgte å gi Skretteberg en sluttpakke på et millionbeløp samt en ettårig rådgiverstilling i Colombia, for å komme ut av tilleggsavtalen.

Sluttpakken og stillingen i Colombia, ble altså et kompromiss begge parter kunne leve med.

Skretteberg

Vurderte avtalens gyldighet

Gjennomgangen til Vårt Land viser at tilleggsavtalen er ikke nevnt i styreprotokollene fra 2017, og heller ikke omtalt direkte på noe tidspunkt senere.

Det er først i en styreprotokoll fra januar i år at avtalen nevnes i forbindelse med at nåværende styre vil kontakte arbeidsorganisasjonen Virke for å få en vurdering av om avtalen er gyldig.

styreprotokoll, caritas, sladdet

I sin helhet viser Vårt Lands gjennomgang av styreprotokollene følgende:

 • Tilleggsavtalen fra 2017 er ikke protokollført.
 • En opprinnelig sluttpakkeavtale skal ha blitt inngått i 2023. Denne er ikke protokollført.
 • Den 21. desember 2023 vedtar styret at det skal forberedes en tidslinje knyttet til skifte av generalsekretær. På samme møte informerer styreleder om at han vil slutte i vervet til sommeren.
 • Den 4. januar 2024 beslutter styret å kontakte Virke for en vurdering av sluttavtalens lovlighet og tilleggsavtalens gyldighet.
 • Den 21. mars 2024 orienterer styreleder om at det er inngått «en endelig avtale» med avgått generalsekretær. Innholdet i denne avtalen er ikke protokollført.
 • På dette møtet understreker påtroppende generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys at hun «tar avstand fra Skrettebergs sluttavtale».

– Var selvsagt forankret i styret

Vårt Land har vært i kontakt med alle som satt i styret i 2017, med unntak av Andreas Wyller Falkenberg, som døde i 2020.

Marcus Danbolt og Cecilia Marcela Bailliet ønsker ikke å kommentere, men viser til daværende styreleder Terje Osmundsen.

Sigurd Markussen skriver i en tekstmelding at han ikke kan huske at styret «drøftet tillegg knyttet til en retrettstilling».

I en tekstmelding til Vårt Land skriver Osmundsen at han ikke har tid til å stille til et intervju. På spørsmål om avtalen var forankret i styret svarer han følgende:

«Selvsagt ble avtalen forankret i styret, det var bred enighet om ønskeligheten av å kunne beholde Skrettebergs kompetanse i organisasjonen. Hvem som ellers ble informert husker jeg faktisk ikke, dette er 7 år siden.»

OSLO 20060522: M. Ramin-Osmundsens ektemann Terje Osmundsen på mandagens pressekonferanse, etter at det tidligere på dagen ble kjent at hun har trukket seg fra stilllingen som UDI-direktør . 
Foto: Lise Åserud / NTB .

Videre skriver Osmundsen at under Skrettebergs ledelse ble Caritas bygget opp til en viktig og slagkraftig organisasjon internasjonalt og i Norge. Avtalen ble følgelig inngått fordi man ønsket å sikre at Caritas fikk beholde Skrettebergs kompetanse.

– Med hennes brede erfaring og unike kompetanse på viktige fagfelt, ønsket vi gjennom avtalen å sikre oss at Skretteberg ble værende i organisasjonen uavhengig av stillingsforholdet, skriver Osmundsen.

Tidligere styremedlem Markussen sier på sin side at det ikke var tvil i styret om at Skrettebergs kompetanse var viktig, men holder fast på at han ikke husker å ha vært med på å diskutere en tilleggsavtale.

– Jeg har gått gjennom referatene fra den gang, og en slik avtale er på ingen måte nevnt i styremøter i 2017.

– Mener du at en sånn avtale burde være protokollført dersom den hadde vært diskutert i styret?

– Ja, det ville jeg tenkt var helt naturlig, sier Markussen.

Vårt Land har spurt Osmundsen om hvorfor avtalen ikke er protokollført. Dette har han ikke svart på.

---

Dette er Skrettebergs arbeidsavtale:

 • Martha Rubiano Skretteberg ble ansatt som generalsekretær i Caritas Norge i 2011, med et åremål på seks år.
 • I 2012 ble åremålet gjort om til en fast stilling etter søknad fra Skretteberg. Dette var før Osmundsen ble styreleder.
 • I 2017 inngikk hun en tilleggsavtale med styret. Den sier at på Skrettebergs ønske, kan hun gå av generalsekretær og bli seniorrådgiver i Caritas Norge med samme lønns- og arbeidsvilkår fram til pensjonsalder.
 • Da Skretteberg ønsket å gå av som generalsekretær i fjor, opprettet styret et nytt oppdrag til henne i hennes fødeland, Colombia. Oppdragets varighet er ett år, med samme lønnsvilkår som før, altså 1,17 millioner kroner. Hun får dessuten de vanlige betingelsene som andre utenlandsutsendte, som dekning av boutgifter.
 • Styret og Skretteberg inngikk også en avtale om en sluttpakke på 1,965 millioner kroner, for å avslutte arbeidsforholdet i Caritas Norge innen 1. desember 2024. Avtalen er datert til slutten av mars i år.

---

Les mer om mer disse temaene:

Dana Wanounou

Dana Wanounou

Dana Wanounou er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land. Hun har også vært nyhetsleder og debattleder i avisen. Har du tips om saker, send mail til danawano@vl.no.

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion