Religion

Statsforvalteren vil undersøke Det almindelige samfund – kan nektes statstilskudd

TROSSAMFUNNSLOVEN: Statsforvalteren i Agder har mottatt opplysninger om menigheten Det almindelige samfund som «kan gi grunnlag for å nekte statstilskudd». Nå vil de se trossamfunnet nærmere i kortene. Det er Abid Raja (V) fornøyd med.

– Jeg er glad for at Statsforvalteren i Agder har besluttet å forberede undersøkelsessak mot Det almindelige samfund, sier Venstres nestleder Abid Raja.

Menigheten Samfundet i Kristiansand ble i fjor nektet statstilskudd etter at Statsforvalteren i Agder gikk dem nærmere etter i sømmene, noe de har klaget på. Nå risikerer en beslektet menighet samme skjebne.

Statsforvalteren i Agder varsler at de vil opprette en undersøkelsessak med Det almindelige samfund i Egersund.

I et brev til menigheten skriver Statsforvalteren at de har mottatt opplysninger om forhold som de mener «kan gi grunnlag for å nekte statstilskudd». «På bakgrunn av dette har Statsforvalteren besluttet å igangsette nærmere undersøkelser av grunnlaget for tildeling av statstilskudd», heter det i skrivet som er datert 6. mai.

Avventer behandling av søknad

Statsforvalteren konkretiserer ikke hva slags informasjon de har mottatt, men påpeker at den «kan ha betydning for vår behandling av trossamfunnets søknad om statstilskudd».

De opplyser at Det almindelige samfund vil bli gitt anledning til å uttale seg «etter en nærmere angitt frist».

«Vi avventer derfor behandling av krav om statstilskudd inntil våre undersøkelser er ferdigstilt», skriver de.

Menigheten krevde tidligere i år tilskudd for 268 medlemmer for 2024.

Ønsker ikke å kommentere

Det er trossamfunnsloven som gir grunnlag for å nekte tilskudd. I paragraf 6 heter det blant annet at et tros- eller livssynssamfunn som «utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheten», kan nektes tilskudd.

Forstander i Det almindelige samfund, Lars Martin Ramsland, kommenterer nyheten om undersøkelsessaken slik:

«Det er som forventet at Statsforvalteren vil innhente opplysninger på bakgrunn av den medieomtalen som har vært. Vi vil selvsagt besvare henvendelsen. For øvrig har vi ingen kommentarer», skriver han i en tekstmelding til Vårt Land.

Lokalavisen Dalane Tidene har de siste månedene publisert kritiske artikler om Det almindelige samfund, blant annet har de intervjuet et tidligere medlem som hevder at menigheten undertrykker medlemmenes mulighet til å ha kontakt med folk som har brutt ut av trossamfunnet.

----

Det almindelige samfund

  • En evangelisk-luthersk menighet i Egersund i Rogaland
  • Driver Gamleveien skole i samme by, en godkjent privatskole for 1. til 10. årstrinn med inntil 80 elever
  • Menigheten ble stiftet i 1901 av Per Gravdal og hans etterfølgere
  • Ble opprettet etter en splittelse i Menigheten Samfundet, da de mente at den nye forstanderen Gravdal ikke hadde «samme ånd» som avdøde Bernt Lomeland
  • Menighetsmedlemmene kalles ofte for «perane», eller «Perasekten», etter grunnleggeren
  • Antall medlemmer i menigheten er 268

----

Abid Raja

Tok saken til stortinget

Også skolen som menigheten driver i Egersund har det vært oppmerksomhet rundt. I april ble den et tema på Stortinget da Abid Raja (V) utfordret kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) til å vurdere tilsyn med Gamleveien skole.

Han mener det er klare likhetstrekk mellom Menigheten Samfundet og Det almindelige samfund.

«De deler viktige syn på religionsutøvelsen og pensum i skolen er mye av det samme. Utbrytere som har tatt direkte kontakt med meg mener at Det almindelig samfund er vel så undertrykkende som Meningheten Samfundet», skrev han i et skriftlig spørsmål.

Han mener derfor det er grunn til å åpne tilsyn ved skolen til Det almindelige samfund.

Nylig har Utdanningsdirektoratet avdekket lovbrudd ved den ene skolen til Menigheten Samfundet i Kristiansand, viste han til. I tillegg førte altså Statsforvalterens undersøkelser til at menigheten ble nektet statstilskudd i fjor.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sier økningen i vold i Oslo-skolen er uakseptabelt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Bekymringsmeldinger

Nessa Nordtun kunne opplyse at også hun har mottatt bekymringsmeldinger fra privatpersoner om Gamleveien skole. Hun var også kjent med at direktoratet har mottatt bekymringsmeldinger, skrev hun.

Det er Utdanningsdirektoratet som fører tilsyn med skoler godkjent etter privatskoleloven.  Nessa Nordtun viste til at de åpner tilsyn med skoler «basert på en vurdering av risiko for lovbrudd» og at mottatte bekymringsmeldinger «vil inngå i direktoratets risikovurderinger».

Foreløpig har ikke direktoratet åpnet tilsyn med skolen på bakgrunn av dette. Raja er imidlertid fornøyd med at menigheten skal under Statsforvalterens lupe.

De to siste årene har Raja ledet The International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (IPPFORB).

– Som leder av et internasjonalt religionsfrihetsnettverk, har jeg dyp respekt for fri religionsutøvelse. Problemene oppstår når trossamfunn legger lokk på, stenger ute, manipulerer og undertrykker fri meningsutveksling. Ikke minst blir jeg bekymret om barn læres opp til å holde avstand til storsamfunnet og pensum i skolene forfekter utdaterte holdninger. Tilbakemeldingene jeg har fått kan tyde på at slik sosial kontroll kan finne sted, sier han.

Forstander i Det almindelige samfund er blitt forelagt kritikken fra Raja. Han ønsker ikke å kommentere den.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion