Religion

Menigheten Samfundet får ikke statstilskudd

FRATAS STATSSTØTTE: Statsforvalteren i Agder mener de har avdekket flere brudd på trossamfunnsloven. Menigheten vil klage på vedtaket.

«Statsforvalteren i Agder har informert Menigheten Samfundet om at myndighetene vil nekte menigheten statstilskudd for tros- og livssynssamfunn for 2023». Det skriver Menigheten Samfundet i en pressemelding torsdag.

Statsforvalterens avgjørelse bunner i at de mener at menigheten driver i strid med loven. Mer om det lenger ned i saken.

Menigheten mottok beslutningen onsdag, og de har bestemt seg for å påklage vedtaket.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte saken først.

Avdekket brudd på trossamfunnsloven

Statsforvalteren iverksatte undersøkelser om grunnlaget for menighetens statstilskudd etter at Robin Andersen fortalte om sitt brudd med menigheten, i boken Alene ut av forfatter Bjørn Markussen. Historien ble referert i en rekke medier, deriblant Vårt Land.

I sine undersøkelser, som blant har inkludert å se på bøker og uttalelser fra menighetsstyret, mener Statsforvalteren nå å ha avdekket flere brudd på trossamfunnsloven. På sine hjemmesider skriver de følgende:

«Medlemmer blir opplært og oppfordret til å begrense eller ikke ha kontakt med tidligere medlemmer. Menigheten Samfundet tilrettelegger for denne praksisen gjennom uttalelser fra ledelse og uttrykkelig og passiv godtakelse av utestengning. Denne praksisen kan medføre at medlemmene føler seg presset til å bli værende i trossamfunnet.»

Statsforvalteren mener dette hindrer retten til fri utmelding og at det da er i strid med trossamfunnslovens paragraf 2.

Videre skriver de:

«Menigheten Samfundet har som hovedregel at barn av medlemmer skal gå på Samfundets skoler. Dette innebærer et krav om at foreldrene i denne beslutningen ser bort fra barnets eventuelle egne ønsker. Man legger menighets ønsker – ikke barnets beste – til grunn som det viktigste hensynet ved skolevalg. Det er også føringer fra menigheten om at man ikke skal omgås mennesker som ikke tilhører menigheten. Dette oppfattes som negativ sosial kontroll og er brudd på barns rettigheter.»

Statsforvalteren mener dette er i strid med trossamfunnslovens paragraf 6.

Statsforvalteren skriver at de vurderer bruddene som systematiske og at de er gjort med forsett, og det er derfor de nå har valgt å nekte Samfundet tilskudd.

Mener vurderingen er feil

Menigheten mener Statsforvalterens vurdering inneholder faktiske feil og at deler av den er basert på «sviktende grunnlag og misforståelser» om hvordan menigheten opererer. Det sier Sigmund Aamodt, formann i Samfundsstyret og hovedforstander i menigheten i Kristiansand, i menighetens egen pressemelding.

Aamodt legger imidlertid til at menigheten med utgangspunkt i enkelte av punktene til Statsforvalteren, vil vurdere om «det er grunnlag for å endre praksis eller gjøre justeringer i menighetens virke».

Vårt Land har vært i kontakt med Aamodt. Han sier at vedtaket er såpass ferskt at menigheten trenger tid på å sette seg inn i vedtaket, og hva det vil ha å si for Samfundets virksomhet. Han ønsker derfor ikke å svare på hvilke konsekvenser vedtaket vil få, eller kommentere saken utover det som kommer fram i pressemeldingen.

– Overrasket

Forfatter og journalist Bjørn Markussen, som tidligere i år ga ut Robin Andersens historie i i boken Alene ut, mener Statsforvalterens beslutning er klok.

Samtidig er han overrasket over at Samfundet nå mister støtten.

Bokutgivelse av Alene ut av Bjørn Markussen. Markussen har fulgt Robin Andersen frå han starta å vurdere å bryte ut som har braut ut frå menigheten Samfundet.

– Jeg ville trodd at de ville ta til fornuft og justert seg for å unngå å komme i denne situasjonen. Jeg er også overrasket over at Statsforvalteren har gått så dypt inn at de har klart å avsløre den subtile, negative sosiale kontrollen som foregår her, sier han.

Han påpeker at han ikke ennå har sett vedtaket fra Statsforvalteren.

Markussen mener blant annet at Samfundets skoleplikt ikke er i tråd med regelverket.

– De ser nå at de at må justere seg. Det er to måter det skjer endringer i lukkede trossamfunn: Enten ved at det kommer krav innenfra, eller at lovverket innhenter dem slik at de må endre praksis.

---

Menigheten Samfundet

  • Trossamfunnet ble stiftet i 1890 etter at en gruppe sterkttroende på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i statskirken.
  • Menigheten Samfundet har menigheter i Egersund og i Kristiansand. Menigheten eier og driver egne skoler.
  • Skolelærer Bernt Lomeland var den sentrale lederen ved bruddet med statskirken, og medlemmene har siden blitt kalt lomelendere.
  • Samfundet benytter en bibelutgave som er utgitt på eget forlag og bruker en revidert utgave av Kingos salmebok, utgitt i 2008.

Kilde: Menigheten Samfundet, Store norske leksikon og boken Alene ut.

---

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion