Religion

Sa at inaktive medlemmer bør miste stemmeretten. Nå beklager han

FRIKIRKEN: – Har såret mennesker, sier Tor Erling Fagermoen om sitt utspill tidligere i år. Han står likevel fast på at stemmerett bør være forbeholdt aktive medlemmer.

Det vakte oppsikt tidligere i år da Tor Erling Fagermoen, som er kandidat til å bli Frikirkens øverste leder, tok til orde for å frata inaktive medlemmer stemmeretten i sine menigheter.

Nå beklager han utspillet i et innlegg i Frikirkens magasin Veien.

– Unnskyld til alle som opplevde det ufint. Jeg har også behov for å si unnskyld til alle som er glade i sin lokale frikirke, men som for eksempel på grunn av sykdom eller andre forhold ikke får til å møte opp til gudstjenester for tiden. Jeg mener ikke at dere skal fratas stemmeretten, sier han i sitt innlegg.

Fagermoen er pastor i Bergen frikirke, og én av to kandidater som står på valg til å bli Frikirkens synodeleder under synodemøtet 6.–9. juni i år.

Kommenterte Kristiansand-resultat

Det var i intervju med Dagen i februar i år at Fagermoen ble bedt om å kommentere at Kristiansand frikirke avviste forslaget om å anse synet på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål.

At spørsmålet er et bekjennelsesspørsmål innebærer at ordinerte eldste og pastorer er forpliktet på læren, og at det derfor ikke vil være mulig for menighetene å praktisere to syn i spørsmålet.

I etterkant av avstemmingen i Kristiansand var det flere på konservativ side som mente at saken ble «kuppet» ved at medlemmer som ellers ikke går på gudstjeneste troppet opp for å stemme progressivt.

– En frikirke trenger fra tid til annen å nedskrive medlemmer, slik at de som stemmer ved valg er aktive medlemmer. Og nettopp det er et grunnprinsipp i frikirken, vi skal ikke la oss styre utenfra, sa Fagermoen i intervju med Dagen i februar.

På spørsmål fra journalisten om at «pastorer må følge med, notere og så frata medlemmer stemmeretten», svarte Fagermoen bekreftende.

Tor Erling Fagermoen, pastor i Bergen frikirke

Mener han rammet flere enn tilsiktet

Uttalelsene om stemmerett i medlemsmøter har såret mennesker, erkjenner han i innlegget som ble publisert torsdag.

– Intervjuet i Dagen handlet om avstemningsresultatet i Bergen. I etterpåklokskapens lys ser jeg at jeg på journalistens direkte spørsmål burde latt være å kommentere avstemningsresultatet i Kristiansand uten mer bakgrunnskunnskap enn jeg hadde, skriver Fagermoen i Veien.

Han utdyper overfor Vårt Land at han opplever at han med sitt utspill rammet folk som han ikke hadde til hensikt å ramme.

– Det er uheldig om folk som av ulike grunner ikke har mulighet til å gå i kirken skal være engstelig for at de skal miste stemmeretten. Det mener jeg ikke, sier Fagermoen.

Det er uheldig om folk som av ulike grunner ikke har mulighet til å gå i kirken skal være engstelig for at de skal miste stemmeretten. Det mener jeg ikke.

—  Tor Erling Fagermoen

Står fast på at stemmerett forbeholdes aktive medlemmer

Fagermoen står likevel fast på at det er aktive medlemmer som bør ha stemmerett i sine menigheter. Han viser til at Frikirkens medlemskapsparagraf sier at de som «tar del i menighetens fellesskap der ord og sakramenter forvaltes» kan få stemmerett i menighetene.

Som eksempel på ikke-aktive medlemmer nevner han medlemmer som flytter, begynner i andre menigheter eller av andre grunner avslutter sitt engasjement i kirken.

– Men det betyr ikke at jeg mener man skal jakte på folk for å frata dem stemmeretten, sier han.

Han beklager også at uttalelsene som kom en kommentar til menighetsmøtet i Kristiansand.

– Du sier at du burde latt være å si noe om resultatet i Kristiansand uten mer bakgrunnskunnskap. Fikk du kunnskap i ettertid som gjør at du tenker annerledes nå?

– Nei, men på generelt grunnlag vet jeg ikke hvem som stemte i det møtet. Derfor burde jeg ikke uttalt meg om det, sier Fagermoen.

---

Samlivsdebatt i Frikirken

  • I juni 2022 satte Synoden, Frikirkens øverste organ, ned et utvalg som fikk til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi, og drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål», samt om samlivssyn er kirkesplittende.
  • Utvalget har utformet tre dokumenter: Et teologidokument (Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap), en skriftsynserklæring og en drøfting om hvorvidt samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål.
  • Samlivsutvalget, ledet av Tor Erling Fagermoen, mener at det å ikke anse syn på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål, kan bli første steg på veien mot å akseptere to syn.
  • Frikirkens synoderåd har sendt samlivssaken til alle menighetene, og et flertall av dem har stemt over saken i sine menighetsmøter. 3 av 4 menigheter som har stemt over saken, ga sin støtte til samlivsdokumentet.
  • Saken skal avgjøres av delegatene under synodemøtet 6.–9. juni i år.

---

Les mer om mer disse temaene:

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion