Religion

En av disse blir Presteforeningens nye leder

VALG: Det står mellom tre kandidater når prestene i Den norske kirke skal stemme over ny fagforeningsleder tirsdag formiddag.

På et flyplasshotell på Gardermoen er 141 delegater og prester samlet til generalforsamling i fagforeningen.

Etter ni år i vervet, gir Martin Enstad seg tirsdag som leder i Presteforeningen (PF).

Nå står valget mellom disse tre:

  • Stig Johnsbråten (født 1972), sokneprest i Os i Østerdalen
  • Eva Klokkerud (født 1976), sokneprest i Haslum i Bærum
  • Jon Arne Tandberg (født 1976), sokneprest i Hammerfest

En fagforening bare for prester?

Tirsdag stemmer også delegatene over om PF går inn for å slå seg sammen med diakoner og undervisningsansatte til et felles ‘profesjonsforbund’.

En ikke helt enkel sak, skal man tro lederkandidatene når de presenteres på Presteforeningens nettsider.

– En felles organisasjon har både styrker og utfordringer. For noen er det kanskje lettest å se hva vi mister med felles organisasjon, opplevelsen av en helt tydelig fagforening for prester, sier Eva Klokkerud og fortsetter:

– For andre er det lettere å se det praktiske i styrken av å være flere sammen, og at vi blir mer robuste for fremtiden ved å slå sammen sekretariatene. Jeg ønsker å bidra til en tydelig og god fagforening og profesjonsforening for prester, uansett utfall i denne saken, sier hun til prest.no.

---

Presteforeningen

  • Fagforening og ‘profesjonsfellesskap’ – den største for prester i Den norske kirke (DNK)
  • Organisert under Unio
  • 2.162 medlemmer i starten av 2024
  • Kilder: prest.no og Unio.no

---

Jon Arne Tandberg har ikke konkludert i saken når han siteres på prest.no, og kaller spørsmålet «viktig og krevende».

– Jeg vet det er viktig for mange av våre medlemmer å ha en presteforening som har en dyp forståelse for hva prestetjeneste er, med både gledene og slitasjen som tjenesten innebærer. Hva er konsekvensene på lang sikt ved å danne en ny felles organisasjon, som ikke lenger vil være en ren profesjonsforening for prester som har fokus på å ivareta, forstå og fremme prestetjenesten?

– Men jeg mener også det er gode og viktige argumenter for ny felles organisasjon. Det er fordi alt av utviklingsarbeid og endringer i DNK, hvor vi har de fleste av våre medlemmer, går i retning av økt samarbeid og felles løsninger i DNK, uavhengig av om vi har en eller flere arbeidsgiverlinjer, sier han til prest.no.

– Tydeligere stemme

Stig Johnsbråten har blitt åpen for å gå inn i en ny felles fagforening dersom mange av PF-medlemmene ønsker det.

– Jeg har gradvis begynt å se gode muligheter knyttet til å ha et nærere fagforeningssamarbeid med diakoner, kateketer og undervisningsansatte. Utgangspunktet mitt er at prestene trenger en tydelig fagorganisasjon som taler prestenes sak, og slik sett kan vi godt fortsette alene.

– Men jeg heller til at vi kan få en tydeligere stemme inn mot sentrale organer dersom vi kan uttale oss på vegne av flere av de vigslede tjenestene. Da vil våre innspill representere en bredde av arbeidstakere som driver med kirkens kjerneaktiviteter: gudstjenester, undervisning, diakoni, kirkelige handlinger og så videre. Det vil gi oss en bredere forankring i det videre arbeidet med kirkelig organisasjonsutvikling, og er også i tråd med det strategiske lederansvaret som prestetjenesten har i Den norske kirke, sier han til prest.no.

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land, med Den norske kirke, featurejournalistikk og podkast som sine primære felt. Ta kontakt om du har tips til historier som bør fortelles eller mennesker vi må møte.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion