Religion

Prest skrev Facebook-innlegg om «Gudinnen». Spekulativt, mener forsker og feministteolog

SVENSKA KYRKAN: Den svenske presten har nettopp vært vigselsprest i Netflix-serien «Love is blind». Nå må hun svare for sine meninger om det feminine guddommelige.

– Jesus var ikke fremmed for det guddommelige feminine, sier prest Ellen Jakobsson til den svenske avisa Dagen.

Jakobsson har blitt klaget inn til domkapitlet i Stockholms stift for et innlegg hun skrev på sosiale medier om det guddommelige feminine i desember i fjor. Der uttrykker hun blant annet at hun foretrekker å forholde seg til «Gudinnen» fremfor «Gud», og at dette ikke står i motsetning til kristen tro.

Domkapitlet, som består av biskop, domprost og fem valgte medlemmer, skal ta stilling til om Jakobssons påstander er innenfor rammen av hva en prest ordinert i Svenska Kyrkan kan mene.

– Minner om neopaganisme

Merete Thomassen er førstemanuensis ved Teologisk Fakultet på Universitetet i Oslo, og har forsket mye på liturgi og språk i gudstjenesten, blant annet fra et feministteologisk perspektiv.

Hun mener måten den svenske presten snakker om Gud og kjønn på blir problematisk.

– Når Jakobsson snakker om det «guddommelige feminine» så skaper hun en mystisk forestilling om femininitet.

Mats Tande, Merete Thomassen, Maj-Britt Aagaard og Freddy ? smakstester altervin brukt i ulike norske kirker. Fotografert i Vårt Lands lokaler. Fotografert 31.03.22.

Hun legger til:

– Det minner om neopaganisme.

Neopaganisme, eller nyhedenhet, er en form for nyreligiøsitet, og en samlebetegnelse på ulike bevegelser som prøver å rekonstruere førkristen religion. Både gudinnebevegelsen, wicca og trossamfunn basert på norrøn religion, er blant disse.

Thomassen sier hun selv foretrekker å snakke om kvinner, kvinners liv og identitet på en mer «usentimental måte».

– For noen av oss er det viktigere å si at vi er alle mennesker, og så har vi ulike kjønn.

Mener «maria»-teori er spekulativ

I innlegget beskriver den svenske presten Bibelens «mariaer» som prestinner som tilba «Modergudinnen». «Maria» blir da forstått som en tittel i tillegg til et kvinnenavn, forklarer hun ifølge Dagen.

Teorien om at «maria» skal ha vært en tittel, synes Thomassen høres spekulativ ut.

– Det er helt ukjent for meg. Det kan jo selvsagt være noe her som jeg ikke vet om. Men jeg synes umiddelbart at det går litt i retning av Da Vinci-koden, at man nærmest lager en konspirasjonsteori om at det har eksistert en kvinne-kult som har blitt fortiet av historien.

– Kan man være kristen om man snakker om tilbedelse av Gudinnen?

– Sånne spørsmål vil jeg aldri svare på. Jeg vil ikke være den som setter grensene for hvem som er kristen og ikke.

Hun legger til:

– Spørsmålet er om det er det kristne gudsbildet som kommer til uttrykk, og det er et mye mer komplisert spørsmål.

Det minner om neopaganisme

—  Merete Thomassen

– Uproblematisk å si «hun» om Gud

Jakobsson har sendt en skriftlig forklaring til domkapitlet, ifølge den svenske avisa, hvor hun blant annet viser til litteratur hun har lest om tematikken. Hun argumenterer også for at det må være rom for å snakke om Gud som «hun», og ikke bare som «han» eller i kjønnsnøytrale vendinger.

Her er forskeren enig.

Merete Thomassen mener det bør være uproblematisk å snakke om Gud som «hun», og viser til at i den nye gudstjeneste-reformen omtales Gud som «mor», blant annet i en av nattverdsbønnene.

– Det er helt klart at Gud ikke er en mann.

Ikke avgjort ennå

Ellen Jakobsson er ikke prest i en fast stilling i Svenska Kyrkan i dag, men tar noen enkeltoppdrag, og jobber ellers som coach. Blant enkeltoppdragene hun har tatt, er å si ja til å vie et par i den svenske versjonen av Netflix-serien «Love is blind».

Presten påpeker i sitt brev til domkapitlet at hun ikke hevder at Jesu mor Maria var en «maria» eller en prestinne som tjente det feminine guddommelige.

Stockholms stift har foreløpig ikke tatt en avgjørelse i saken.

Les mer om mer disse temaene:

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion