Religion

Ministeren svarer om kristen lærebok, men Venstre-politiker er ikke fornøyd

UTDANNING: En KRLE-bok lærer tiendeklassinger at mannen skal «styre» og «regjere» sin kone. Abid Raja (V) har utfordret kunnskapsministeren på saken, men er ikke tilfreds med svaret.

– Jeg synes svaret hennes er utrolig passivt om et reelt problem, sier Venstres nestleder Abid Raja.

Ved menigheten Samfundets privatskoler bruker de en KRLE-bok hvor tiendeklassinger lærer at mannen skal «elske, ære, styre, regjere og forsørge sin kone». Kvinnen skal på sin side underordne seg mannen i kjærlighet. Læreboken advarer også mot å stemme ved offentlige valg og å studere utenbys, skrev Vårt Land forrige uke.

Utdragene har opprørt Raja, som for en uke siden ba kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) besvare følgende spørsmål til Stortinget:

«Aksepterer statsråden at elevene ved Samfundet skole får undervisning som undergraver formålet i likestillings- og diskrimineringsloven, og som heller ikke fremmer demokratiet?»

Men noen vurdering av den konkrete saken vil ikke Nordtun gi.

Abid Raja

Åpnet tilsyn

I hennes skriftlige svar, som ble publisert i dag, viser ministeren til at Utdanningsdirektoratet har åpnet tilsyn med en av Samfundets tre skoler i Kristiansand. Dette er fortsatt ikke avsluttet.

«Kunnskapsdepartementet er klageinstans for vedtak Utdanningsdirektoratet gjør i tilsyn, og jeg kan derfor ikke uttale meg om det pågående tilsynet», skriver Nessa Nordtun.

Samtidig er statsråden tydelig på at skoler som er godkjent etter privatskoleloven, skal gi opplæring i samsvar med de læreplanene som Utdanningsdirektoratet godkjenner.

«Loven stiller krav om at læreplanene skal være jevngode med læreplanverket for den offentlige skolen. Det betyr blant annet at likestilling og likeverd skal være en del av skolens verdigrunnlag, og skolen skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer disse verdiene», skriver hun.

Nessa Nordtun opplyser at lærebøkene som benyttes i opplæringen ikke omfattes av godkjenningsordningen, men at det følger direkte av likestillings- og diskrimineringsloven at læremidlene og undervisningen skal bygge på formålet med likestillings- og diskrimineringsloven.

«Jeg vil understreke at jeg har en klar forventning om at alle private skoler driver sin virksomhet innen rammene av regelverket og den godkjenningen Utdanningsdirektoratet har gitt. Det er skolens styre som har ansvaret for at opplæringen skjer innenfor disse rammene», skriver ministeren.

Tar opp saken på Stortinget

Abid Raja er på sin side lite tilfreds med at hun ikke gir svar om den konkrete saken.

– Det fremstår som hun forsøker å skyve ansvaret fra seg, og nærmest umyndiggjør seg i saken.

Han sier at han derfor kalt henne inn til Stortingets spørretime neste uke.

– Der får hun flere spørsmål fra meg som hun bør besvare med det alvor denne saken krever. Dette skjer også i hennes region, hvor hun i fremtiden kan stille til valg som stortingsrepresentant, derfor er det viktig å vite om hun akter å ta i saken med silkehansker, eller som et reelt problem.

Menigheten Samfundet har fire skoler. Tre av dem befinner seg i Kristiansand. Den siste er i Egersund i Rogaland, og består av 1. til 10. klassetrinn

Raja spør:

– Hva om dette skjedde i en potensiell muslimsk skole i Norge? Hadde regjeringen også da utvist slik passivitet? spør han.

Ønsker å følge Bibelen

Rektor ved Samfundets skole sentrum i Kristiansand, Brynjulf Korsmo, har forsvart kjønnsrollene i den aktuelle læreboka i KRLE.

– Vi ønsker å følge det Bibelen lærer oss. Den er rettesnoren for vår tro og våre liv, sa han til avisen forrige uke.

Han har påpekt at de også underviser elevene om andre religioners og andre trossamfunns syn på mannens og kvinnens rolle, inkludert det humanistiske synet.

----

Menigheten Samfundet

  • Trossamfunnet ble stiftet i 1890 etter at en gruppe sterkttroende på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i statskirken.
  • Menigheten Samfundet har menigheter i Egersund og i Kristiansand. Menigheten eier og driver fire egne skoler. Samfundets skole Sentrum i Kristiansand har 133 elever fordelt på 5. til 10. trinn.
  • Skolelærer Bernt Lomeland var den sentrale lederen ved bruddet med statskirken, og medlemmene har siden blitt kalt lomelendere.
  • Samfundet benytter en bibelutgave som er utgitt på eget forlag og bruker en revidert utgave av Kingos salmebok, utgitt i 2008.

Kilde: Menigheten Samfundet, Store norske leksikon og boken Alene ut

----

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion