Religion

Biskop stenger kirke for gudstjenester etter personalkonflikt

DEN NORSKE KIRKE: Øyestad gamle kirke vil på ubestemt tid holde stengt for ordinære gudstjenester. Bakteppet for avgjørelsen er en personalkonflikt, skriver Agderposten.

– Stengingen handler om å ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø. Av hensyn til at dette handler om personopplysninger, kan jeg ikke kommentere dette ytterligere, sier biskop i Agder og Telemark, Stein Reinertsen til Vårt Land.

Alle ordinære gudstjenester i Øyestad gamle kirke i Arendal avlyst på ubestemt tid. En personalkonflikt innad i kirken er bakteppet for saken, skriver lokalavisen.

Det er biskopen som har besluttet at kirken midlertidig skal stenges. Bryllup og begravelser vil bli gjennomført som planlagt, bekrefter Reinertsen til Vårt Land.

– Kirken har vært stengt for gudstjenester siden nyttår, skriver han i en e-post til avisen.

Kirkemøtet 2022. Den norske kirke. Trondheim.

Sterke reaksjoner

Ifølge Agderposten har kirkens håndtering av personalsaken vakt sterke reaksjoner, og ført til krav om et ekstraordinært menighetsmøte. 26 kirkemedlemmer har skrevet under kravet.

Ifølge Reinertsen vil et menighetsmøte ha lite eller ingenting å si for måten kirken som arbeidsgiver behandler slike saker internt.

Slike menighetsmøter kan ikke behandle personal- og arbeidsmiljøsaker, sier han til Agderposten.

– Det er alltid krevende med slike saker og vi arbeider godt med å forsøke å få til en løsning, slik at vi kan få et bedre arbeidsmiljø, sier han.

Henviser til biskopen

– Hvorfor er det ikke mulig å fortsette å ha gudstjenester under en pågående personalkonflikt?

– Biskopens vurdering i dette tilfellet var at det var riktig at kirken ble midlertidig stengt av hensyn til arbeidsmiljøet, sier Reinertsen.

Han opplyser at de arbeider for at det kan åpnes for ordinære gudstjenester «når det igjen er forsvarlig».

Prost i Arendal, Jorunn Raddum, opplyser til Vårt Land at saken omhandler «helse, miljø og sikkerhet». Hun kan ikke uttale seg ytterligere om saken, og henviser til biskopen for kommentar.

Også soknepresten i Øyestad menighet henviser til biskopen for kommentar.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion