Religion

Ber Israel-venner ta avstand fra krigføringen på Gaza – dette svarer de

MIDTØSTEN-KONFLIKTEN: Biskop emeritus Atle Sommerfeldt og preses Olav Fykse Tveit mener det er riktig å unngå markeringer sammen med organisasjoner som Internasjonale Kristne ambassade Jerusalem (IKAJ).

– Så lenge arrangørene ikke makter å ta avstand fra Israels krigføring, og heller ikke tar avstand fra annektering av land, så er det riktig å unngå slike markeringer.

Det sier biskop emeritus Atle Sommerfeldt.

Det var på lørdag at et bredt spekter av kristne organisasjoner og kirkesamfunn gikk sammen for å vise sin støtte til Israel og samtidig markere motstand mot antisemittisme. Det skjedde etter at de hadde gått sammen om en felles uttalelse.

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ) og Den norske Israelsmisjonen var initiativtakerne til markeringen.

Den norske kirke ble invitert, men valgte å ikke delta.

– Enorme lidelser

Preses Olav Fykse Tveit utdyper i en kronikk hvorfor deres deltakelse uteble.

– Uttalelsen som lå til grunn for markeringen på lørdag, tok tydelig avstand fra terroren 7. oktober, men ikke fra den israelske krigføringen og den kollektive avstraffelsen av palestinere, og de enorme lidelsene dette folket blir utsatt for nå, skriver han

Siden oktober er minst 28.000 mennesker drept på Gazastripen, mens 8.000 mennesker er savnet, ifølge Aljazeera. Rundt 17.000 barn har mistet foreldrene sine, ifølge UNICEF.

I sin kronikk pekte preses på en av initiativtakerne til markeringen, IKAJ, spesielt:

– Jeg kan ikke bidra til at Den norske kirke stiller seg sammen med organisasjoner som profilerer seg slik.

Preses i Bispemøtet i Den norske kyrkja Olav Fykse Tveit, meiner enkelte brukar religiøs retorikk for å forsvare terror eller krigføring. Foto: David Engmo / NTB / NPK

På spørsmål om hva IKAJ og Den norske Israelsmisjonen synes om Preses’ kronikk, svarer de at de er mer opptatt av hvem som var med enn hvem som ikke var med på uttalelsen og markeringen.

– Det var en historisk bred oppslutning blant kirker og kristne organisasjoner i solidaritet med det jødiske folk, skriver daglig leder i IKAJ, Dag Øyvind Juliussen, og assisterende generalsekretær i Israelsmisjonen, Kristoffer Eknes, på vegne av organisasjonene.

– Ødelegger for kampen mot antisemittisme

Biskop emeritus Atle Sommerfeldt mener organisasjonene på markeringen blandet sammen kampen mot antisemittisme og støtte til staten Israel i én og samme markering.

Han vil gjerne ta i bruk kraftigere ord enn preses for å beskrive organisasjonene som sto bak:

– De ødelegger for kampen mot antisemittisme, og dessuten for Israels sikkerhet. Den kan bare etableres gjennom aksept for palestinernes nasjonale rettigheter. Det er jo veldig påfallende at IKAJ nå støtter Israels krigføring og det som til enhver tid er Israels eksisterende politikk.

Sommerfeldt mener kritikk mot staten Israel og deres gjeldende politikk primært handler om å kritisere hvordan staten opptrer, ikke at staten er et hjemland særlig for jøder.

De to tankene må man kunne ha i hodet samtidig, synes den tidligere biskopen:

– Vi må kunne klare å skille mellom antisemittisme og kritikk av staten Israels ekspansjonspolitikk og diskriminering, sier han.

– Når man fremstiller det som om støtte til Israel i dagens situasjon er det samme som å kjempe mot antisemittisme, så er det ødeleggende for jøder over hele verden som ikke er enige med staten Israels politikk.

Det er jo veldig påfallende at IKAJ nå støtter Israels krigføring og det som til enhver tid er Israels eksisterende politikk

—  Atle Sommerfeldt

– Det jødiske folk rammes

IKAJ og Israelsmisjonen er ikke enige med Sommerfeldt at denne sammenblandingen er negativ:

– Det jødiske folk og staten Israel er ulike størrelser, men det finnes samtidig mange berøringspunkter. Når en eksempelvis demoniserer Israel eller tillegger dem motiver, så rammes gjerne det jødiske folk også. Derfor henviser vi til flere rapporter som løfter frem at dette er en utfordring i Norge og ber alle om å ta et ansvar for å unngå det.

Organisasjonene tror heller ikke at de har uttalt seg på en slik måte at de ødelegger for kampen mot antisemittisme:

Dag Øyvind Juliussen, Daglig leder, IKAJ Norge

– For oss er det viktig å være i dialog med det jødiske miljøet i Norge og hvordan de opplever en slik uttalelse. Vi er trygge på at uttalelsen vår oppleves som en støtte- og solidaritetsmarkering, skriver de i en e-post til Vårt Land.

– Burde dere, slik preses skriver i sin kronikk, ta avstand fra krigføringen på Gazastripen?

– Denne markeringen handlet om å tydelig si ifra at det skal være trygt å være jøde overalt og alltid, og vise jøder i Norge at vi står sammen med dem. Det burde ikke kreve noen forbehold.

– Stemmer det, slik Sommerfeldt sier, at dere støtter Israels krigføring og det som til enhver tid er Israels eksisterende politikk?

– Påstanden er så grovt overforenklet at vi finner det uriktig å kommentere den. Vi står sammen med et bredt lag av kirkesamfunn og kristne ledere i uttalelsen, og budskapet vi ville kommunisere denne gangen har kommet tydelig frem.

– Naturlig, ønskelig og nødvendig

Sommerfeldt synes det er trist å følge med på kristne organisasjoner som ikke makter å ta avstand fra Israels ekspansjonspolitikk:

– For dem av oss som har stor respekt for jødisk teologi, jødisk samfunnsengasjement og den jødiske måten å tenke på, så er det veldig tragisk å se at Israel at fått en ledelse som er så autoritær og hensynsløs overfor andre. Mange jøder betrakter den israelske ledelsen som antijødisk.

Han har mye kontakt med jødiske aktører i Israel og Palestina, og forteller at mange av dem er fortvilet over statsminister Netanyahus regjering.

– De er fortvilet over at lederskapet ødelegger den jødiske etikken, hele statens sikkerhet og dehumaniserer palestinerne.

Det er tragisk å se at Israel at fått en ledelse som er så autoritær og hensynsløs overfor andre

—  Atle Sommerfeldt

Han mener Den norske kirke har lagt ned en betydelig innsats i kampen mot antisemittisme, og synes det er leit at en rekke kristne organisasjoner ikke synes å ha lagt merke til dette.

– Det ligger jo i ryggmargen vår. Jeg har jobbet på kibbutz og besøkte Auschwitz som 20-åring. Kampen mot antisemittisme er naturlig, ønskelig og nødvendig. Forsøk på å blande sammen antisemittisme og kritikk av Israels politikk og krigføring ødelegger for denne viktige kampen.

---

International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ)

  • Er en global, kristen-sionistisk organisasjon basert i Jerusalem. Har kontorer i 90 land, og er særlig utbredt i USA.
  • Forkortet IKAJ på norsk. Den norske avdelingen ledes av daglig leder Dag Øyvind Juliussen.
  • Sionismens mål er jødenes tilbakekomst og suverenitet i Israel.
  • ICEJ-presidenten skriver blant annet at opprettelsen av Israel i 1948 og gjenforeningen av Jerusalem i 1967 ble sett på som endetidstegn og tegn på Jesu snarlige gjenkomst.
  • Om Jerusalem skriver IKAJ i Norge: «Gud har utvalgt denne byen til å være hans egen by hvor han gjennomfører sitt fullkomne frelsesverk».

Kilder: www.ikaj.no og www.icej.com

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion