Religion

Medlemmer vil ha endring: Enige i påstander om sosial kontroll i menighet

MENIGHETEN SAMFUNDET: – Statsforvalteren har rett i mye av det de skriver om forholdene i Samfundet, sier et medlem på menighetsmøte.

I desember i fjor ble det kjent at Statsforvalteren fratar statstilskuddet til Menigheten Samfundet. De mener at trossamfunnet bryter trossamfunnsloven på flere punkter, blant annet gjennom å utøve negativ sosial kontroll.

Denne uken ble det kjent at trossamfunnet klager på vedtaket gjennom sine advokater. De mener at Statsforvalterens konklusjon bygger på sviktende grunnlag.

Men referater fra menighetsmøter som Vårt Land har sett viser at flere medlemmer i trossamfunnet sier seg enig med flere av Statsforvalterens konklusjoner, og ønsker endring.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte saken først.

«Statsforvalteren har rett i mye av det de skriver om forholdene i Samfundet. Vi har praktisert mye ‘hard kjærlighet’ i Samfundet. Vi bør presisere i en klage at vi tar tydelig avstand fra det som har vært gjort tidligere», sier et medlem under menighetsmøte i Egersund 3. januar i år.

Mener menigheten bør rydde opp

Også i menigheten i Kristiansand tar flere til orde for at menigheten at utøvd negativ sosial kontroll, kommer det frem i et referat fra 7. januar.

«Flere talere var enige med Statsforvalteren i at menigheten utøver eller har utøvet negativ sosial kontroll i flere sammenhenger, for eksempel i advarsel om å holde avstand til mennesker som lever i synd, i eller utenfor menigheten», står det i referatet.

Noen tar til orde for å bruke situasjonen til å «rydde litt» innad i menigheten.

Samfundets skole og kirke

Mener det legges føringer for skolevalg

Ett av Statsforvalterens holdepunkter mot Samfundet er at de skal ha en hovedregel at barn av medlemmer skal gå på Samfundets egne skoler. Det mener Statsforvalteren gjør at det er menighetens ønsker fremfor barnas beste som legges til grunn for skolevalg.

Et medlem i Egersund sier seg enig i det:

«Vi kan ikke si til Statsforvalteren at vi har helt fritt skolevalg, for hvis noen sender sine barn på en annen skole, så kan de ikke bli konfirmert hos oss».

En annen svarer:

«Det har skjedd at noen barn som har gått på offentlig skole har blitt konfirmert i Samfundet», kommer det frem av referatet.

Menighetens hovedforstander i Kristiansand, Sigmund Aamodt, bekrefter i en e-post til Fædrelandsvennen at noen medlemmer ønsker endring.

– Sånn er det til enhver tid, og menigheten er i kontinuerlig endring. Men det skjer gjennom prosesser, sammen med menigheten. Jeg kan ikke på nåværende tidspunkt uttale meg om, eller forskuttere eventuelle endringer, skriver Aamodt.

Derfor mistet de støtten

Statsforvalteren iverksatte undersøkelser om grunnlaget for menighetens statstilskudd etter at Robin Andersen fortalte om sitt brudd med menigheten, i boken Alene ut av forfatter Bjørn Markussen. Historien ble referert i en rekke medier, deriblant Vårt Land.

Statsforvalteren mener at de har avdekket flere brudd på trossamfunnsloven. På sine hjemmesider skriver de følgende:

«Medlemmer blir opplært og oppfordret til å begrense eller ikke ha kontakt med tidligere medlemmer. Menigheten Samfundet tilrettelegger for denne praksisen gjennom uttalelser fra ledelse og uttrykkelig og passiv godtaking av utestengning. Denne praksisen kan medføre at medlemmene føler seg presset til å bli værende i trossamfunnet.»

Statsforvalteren mener dette hindrer retten til fri utmelding, og dermed i strid med loven. De mener også at barn som hovedregel skal gå på Samfundets skoler, og derfor at barnas beste ikke legges til grunn for skolevalg.

I tillegg mener de det legges føringer fra menigheten om å ikke omgås mennesker utenfor menigheten, og at det oppfattes som negativ sosial kontroll.

Samfundet mener at Statsforvalteren har misforstått menighetens praksis, blant annet når det gjelder kontakt med tidligere medlemmer og offentliggjøring av utmeldinger. De mener også det er feil at menigheten pålegger barn å gå på menighetens skoler, og at det ikke utøves utøver press eller tvang overfor barn.

---

Menigheten Samfundet

  • Trossamfunnet ble stiftet i 1890 etter at en gruppe sterkttroende på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i statskirken.
  • Menigheten Samfundet har menigheter i Egersund og i Kristiansand. Menigheten eier og driver egne skoler.
  • Skolelærer Bernt Lomeland var den sentrale lederen ved bruddet med statskirken, og medlemmene har siden blitt kalt lomelendere.
  • Samfundet benytter en bibelutgave som er utgitt på eget forlag og bruker en revidert utgave av Kingos salmebok, utgitt i 2008.

Kilde: Menigheten Samfundet, Store norske leksikon og boken Alene ut.

---

Les mer om mer disse temaene:

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion