Religion

Ungdomskirka i Bergen feirer ti år: – Vi spør: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?»

ST. JAKOB KIRKE: De har revet ut kirkebenkene for å ha nok plass til kirkekaffen og korene, og lesesal på fredager. Presten mener nøkkelen er å romme folks liv.

For ti år siden stod St. Jakob kirke klar etter oppussing og tilpasninger for å bli kirke for unge i Den norske kirke i Bergen. Da hadde kirkebygget vært utleid til Normisjon og deretter Den katolske kirke. Nå feirer St. Jakob ti år som ungdomskatedral. Prest Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg mener erfaringene kan ha overføringsverdi og at nøkkelen er en grunntanke om å spørre som Jesus: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?»

– Når kirka stiller det spørsmålet, tror jeg vi møter andre måter vi kan romme folks liv på. Vi har fått noen helt unike rammer i St. Jakob, som har gjort det mulig, sier Sønnesyn Berg.

Blant det som foregår i St. Jakob nå er gudstjeneste, strikkeklubb, studentlunsj, Taizébønn, Kafe Jakob, smågrupper, fokuskveld, fotballlaget St. Jakob fk, lavterskelkoret St. Jakor og det mer ambisiøse St Jakantoriet og TenSing.

Gudstjeneste i St. Jakob kirke i Bergen

Studentlunsj og lesesal i kirkerommet

For halvannet år siden ble kirkebenkene tatt ut og stoler satt inn. Det gjorde det mulig å rokkere om kirka etter behov, og koret som hadde 140 medlemmer fikk plass til å øve i kirka. På fredager er det lesesal i kirkerommet, med studentlunsj og mulighet til å være med på formiddagsbønn. Noen hadde gitt uttrykk for at det var vanskelig å finne venner, og det er et behov studentlunsjen ønsker å møte.

Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg, prest i St. Jakob kirke i Bergen

– Jeg tror det er viktig, kanskje særlig i møte med unge, men kanskje alle, å romme det som er viktig i deres liv, og at den kristne troen omhandler hele livet. Når vi stiller spørsmålet «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?», får vi høre at det er mangel på lesesalsplasser. Derfor er det lesesal i kirka hver fredag.

– Hva tenker du som prest om å ha lesesal i kirkerommet som har alter og det hele?

– Jeg tenker at det bør være helt naturlig. Hvis vi tenker at kirka skal romme livet, er faktisk ingenting bedre enn at de kommer og leser i kirka. Jeg er ikke bekymra for at kirka skal romme for mye av livet. Jeg er mer bekymra for en kirke som ikke rommer livet. Det er veldig positivt at de er villige til å komme til kirka og studere der.

St. Jakob, Bergen

Få studenter kom til Den norske kirke

Presten forteller at for ti år siden var det 30.000 studenter i Bergen, men få av dem var på gudstjeneste i Den norske kirke. Nå er ifølge Sønnesyn Berg et flertall av de som går på gudstjeneste i Den norske kirke i Bergen sentrum under 30 år.

– Hvis unge voksne blir prioritert og invitert inn, er de interessert i kirka. Det er et budskap til oss som jobber i kirka. Her er det noen modige mennesker som har sagt at dette skal vi satse på, sier han.

St. Jakob kirke i Bergen

Ifølge presten har St. Jakob nå rundt 200 frivillige, og i snitt 160 deltakere på hver gudstjeneste. De fleste er unge voksne mellom 18 og 35 år, men også noen som er både eldre og yngre, og flest er i en livssituasjon der de ikke har stiftet familie.

St. Jakob har også et ungdomsarbeid som tilhører Bergen domkirkes menighet, som St. Jakob kirke er en del av.

Helgen 26. - 28. januar blir de ti årene siden oppstart markert med ti personer som på førti minutter oppsummerer historien, festmiddag lørdag kveld og festgudstjeneste søndag kveld.

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion