Religion

Jehovas vitner øker gaveinntektene, men sender mindre penger til utlandet

JEHOVAS VITNER: Selv om offentlig støtte uteblir, går Jehovas vitner med millionoverskudd. Nesten halvparten av det som samles inn går ut av landet.

Jehovas vitner økte gaveinntektene i Norge med hele 20 millioner kroner i 2023, til totalt 118 millioner. Det gjør at trossamfunnet går med 5,9 millioner kroner i overskudd dette året.

Det viser trossamfunnets årsregnskap, som er regnet fra september 2022 til august 2023.

Økningen i gaveinntekter skjer samtidig som at Jehovas vitner for tredje år på rad ikke mottar noe offentlig støtte.

Ble fratatt statstilskuddet

Fra 2021 har ikke trossamfunnet mottatt offentlig tilskudd for sine medlemmer, fordi staten mener Jehovas vitners eksklusjonspraksis er i strid med trossamfunnsloven.

Jehovas vitner har svart med å saksøke staten. 8. januar starter rettssaken i Oslo tingrett der det skal avgjøres om trossamfunnet skal få offentlig støtte, og om de igjen får bli registrert som trossamfunn i Norge.

Tilskuddet for Jehovas vitners 12.686 medlemmer i 2021 utgjorde om lag 16 millioner kroner.

– Blir ikke pålagt tiende

Jehovas vitners arbeid blir i all hovedsak finansiert av frivillige gaver, opplyser Fabian Fond, talsperson for Jehovas vitners avdelingskontor i Skandinavia.

Fabian Fond er kommunikasjonssjef i det skandinaviske pressekontoret til Jehovas vitner.

– Jehovas vitner er ikke pålagt å gi tiende eller å gi et bestemt beløp eller en viss prosent av inntekten sin som bidrag. Det blir aldri tatt opp kollekt eller krevd inngangspenger på møtene våre, og ingen i menigheten tar betalt for dåp, minnetaler, vielser eller andre seremonier, sier han i en e-post til Vårt Land.

Sender mindre ut av landet

Trossamfunnet sendte i løpet av året 53,8 millioner kroner ut av landet. Det utgjør litt i underkant av halvparten av årets gaveinntekter.

Pengene brukes til å støtte religiøse og humanitære aktiviteter i andre land, opplyser organisasjonen.

– Dette inkluderer oversettelse, trykking, frakt og distribusjon av millioner av bibler og andre kristne publikasjoner hvert år, alt sammen uten betaling. Det inkluderer også bygging og vedlikehold av beskjedne steder for tilbedelse i land med begrensede midler, slik at menighetene der kan ha et passende sted å møtes for å tilbe Gud, skriver Fond.

Beløpet som sendes ut av landet er en nedgang på 15 millioner fra året før, og nesten en halvering fra 2021. Det skyldes blant annet at trossamfunnet må bruke en større andel av gavemidlene til formål i Norge når den offentlige støtten uteblir, har Jehovas vitner tidligere forklart.

Ifølge Fond gjør støttekuttet at de i mindre grad kan bidra økonomisk til Jehovas vitners internasjonale nødhjelpsarbeid, som blant annet gir nødhjelp til ofre etter katastrofer.

– Vi synes det er trist at vårt bidrag til disse gagnlige aktivitetene har blitt mer begrenset enn før på grunn av Statsforvalterens diskriminerende avgjørelse om å nekte Jehovas vitner statstilskudd for 2021, 2022 og 2023, sier Fond.

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2022 virksomme i 239 land og hadde rundt 8,5 millioner medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 117.960 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org

---

Les mer om mer disse temaene:

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion