Religion

Misjonssambandet skulle gå ut med en beklagelse til Endre Stene. Slik ble det ikke

MISJONSSAMBANDET: I flere år har varsler Endre Stene håpet på en beklagelse fra Misjonssambandets ledelse. Nylig sendte generalsekretæren ham et forslag som han kunne godta. Men så strandet prosessen.

– Jeg føler meg lurt, sier Endre Stene, varsler i Norsk Luthersk Misjonssamband (Misjonssambandet/NLM).

For tre år siden skrev Stene et leserinnlegg i Vårt Land og Dagen der han beskyldte Misjonssambandet for å ha en ødeleggende ledelseskultur.

I kjølvannet av innlegget har en rekke varslere stått fram med sine historier i den kristne dagspressen. Et fellestrekk har gått igjen: De opplever at håndteringen av deres varslinger på ledelsen er mangelfull og tidvis fraværende, oppsummerer Stene.

Stene står selv bak flere varsler i Misjonssambandet. Flere av dem handler om den daværende NLM-ledelsens håndtering av en varslingssak han selv sto i for tre år siden. I senere tid har Stene også varslet på behandlingen han mener å ha fått fra ledelsen etter å ha kritisert dem i offentligheten. Både daværende generalsekretær Øyvind Åsland og nåværende informasjonsleder Espen Ottosen er blant dem Stene har varslet på.

Fortsatt mener Stene at hans egne varsler ikke har blitt realitetsbehandlet. Han har likevel et ønske om å sette strek over det hele. Men for å kunne gjøre det, ønsker han en offentlig beklagelse fra NLM-ledelsen. Det er det flere årsaker til, ifølge ham, og nevner blant annet:

– NLMs ledelse har over tid forsøkt å svekke min troverdighet som varsler og meningsbærer i offentligheten, og kommet med uriktige beskyldninger og mistenkeliggjøring. Derfor hører beklagelsen hjemme i offentligheten, hevder han.

Etter at Misjonssambandet fikk nytt hovedstyre og ny generalsekretær i sommer, har han vært nær ved å få ønsket sitt oppfylt.

Det viser en e-post-utveksling mellom Stene og generalsekretær Gunnar Bråthen som Vårt Land har sett.

Min Tro - Gunnar Bråthen

Utkastet til beklagelse

31. august i år kom e-posten som Stene har ventet på: «Her er mitt utkast/forslag til beklagelse», skrev Bråthen til Stene.

Etter noen e-poster fram og tilbake landet de på et utkast som begge tilsynelatende kunne enes om. I dette forslaget blir følgende beklaget av hovedstyret (HS), som er NLMs øverste valgte organ:

  • Den opprinnelige saken knyttet til Stene burde ikke vært behandlet av Misjonssambandets ledelse.
  • Saken utviklet seg på en måte som gjorde at Stene ble utsatt for beskyldninger og mistenkeliggjøring som det viste seg å ikke være grunnlag for.
  • Da saken kom til HS, har også denne behandlingen vært kritikkverdig og tatt alt for lang tid.
  • Endre Stene var i sin fulle rett da han varslet om sin egen og andres saker. Enkelte av Misjonssambandets medieutspill om Stene kan forstås som forsøk på å svekke hans troverdighet i offentligheten. Det har også blitt fremsatt påstander som har vist seg å ikke medføre riktighet.

I utkastet går det også fram at organisasjonen vil dekke Stenes utgifter til advokat knyttet til saken. Han vil dessuten bli tilkjent økonomisk kompensasjon. Det er heller ingenting som er til hinder for at Stene i fremtiden kan inneha stillinger og verv i Norsk Luthersk Misjonssamband, heter det.

«Jeg kan ikke se at HS i dette utkastet tar selvkritikk for noe, utover at behandlingen ‘har tatt lang tid’. Dette er altså ikke noen egentlig beklagelse, og vil ikke avslutte saken.»

—  Endre Stene i brev til hovedstyret i Misjonssambandet

Trakk saken

Bråthen skrev til Stene at forslaget var sendt til HS for godkjenning. Kun noen mindre justeringer var gjort.

Mot slutten av september tikket en ny e-post inn til Stene. «HS har bedt meg legge fram for deg følgende forslag til uttalelse», skrev Bråthen.

Dernest fulgte et utkast som er endret på vesentlige punkter.

  • HS har fjernet beklagelsen om at den opprinnelige saken knyttet til Stene ikke burde vært behandlet av NLM-ledelsen.
  • Borte er også punktet om at saken hadde utviklet seg på en måte som gjorde at Stene ble utsatt for urettmessige beskyldninger og mistenkeliggjøring.
  • I stedet for å skrive at saken har vært kritikkverdig, skriver de at varslingsbehandlingen i organisasjonen «ikke har vært optimal» og at «behandlingen i HS har tatt lang tid».

Videre beklager de at «slik saken utviklet seg førte det til en stor belastning» for Stene og hans familie.

Som en reaksjon på det nye forslaget skrev Stene til HS og generalsekretæren:

«Jeg kan ikke se at HS i dette utkastet tar selvkritikk for noe, utover at behandlingen ‘har tatt lang tid’. Dette er altså ikke noen egentlig beklagelse, og vil ikke avslutte saken.»

Knut Espeland

Anser saken som avsluttet

I slutten av oktober fikk Stene en tilbakemelding fra HS i form av et lengre brev. Brevet er også undertegnet Bråthen. Der gjør de det klart at de anser Stenes sak som avsluttet.

De viser til at HS sendte tilbake et alternativt forslag til Stene. De skal samtidig ha utfordret ham til å komme med en erkjennelse som skulle legges til i uttalelsen.

«Det ønsket du ikke», skriver de, og viser til en e-post i september hvor Stene skrev til dem: «For å gjøre det helt klart. Jeg har ikke noe å fire på med den beklagelsen vi kom fram til.»

De konkluderer: «Dermed var det ikke mulig å komme fram til en omforent uttalelse med erkjennelse fra begge parter.»

Stene stiller seg uforstående til begrunnelsen. Den nevnte e-posten var ikke en respons på det siste utkastet fra HS, men på en annen versjon som generalsekretæren sendte ham i midten av september. Vårt Land har sett e-post-utvekslingen.

Stene mener det heller ikke er kommunisert fra NLM-ledelsen at han skulle komme med en erkjennelse i saken. Først i november, etter å fått beskjed om at saken var avsluttet, fikk han vite at HS hadde fattet vedtak om at han skulle utfordres til å komme med en erkjennelse. Hva som skulle erkjennes ble ikke formulert, forteller han.

12.05.22 Øyvind Åsland går av som generalsekretær.

Ingen kommentar

I brevet beklager HS at e-postutvekslingen mellom Bråthen og Stene kunne misforstås. De mener det ble «etterlatt et inntrykk» av at «utkastet til uttalelse var omforent før det hadde blitt presentert for HS», skriver de. Videre påpeker de at HS forståelse er «at utkastet representerte det du mente måtte til for å avslutte saken og at dette ville bli lagt frem for HS».

Det reagerer Stene på.

– Bråtens forslag til styret var kommet i stand via en dialog mellom ham og meg, sier han.

I brevet fra HS går det fram at Åsland og Ottosen har fått mulighet til å komme med kontradiksjon i det som skulle munne ut i en uttalelse. Også det synes Stene er problematisk, da beklagelsen er et forhold mellom ham og HS.

– Når styret involverer Åsland og Ottosen i prosessen, vitner det om at styret ikke tør å gjøre noe som utfordrer deres makt, ikke engang beklage på vegne av dem, sier Stene.

Vårt Land har sendt en rekke spørsmål knyttet til saken til generalsekretær Gunnar Bråthen og HS formann Knut Espeland. Espeland viser til Bråthen for kommentar. Bråthen ønsker ikke å kommentere saken, noe han begrunner slik:

«Det går på interne prosesser i HS, det vil ikke være riktig å kommentere dette i media.»

---

Varslinger i Misjonssambandet

---

RETTELOGG:

Endret 1. desember kl. 12.30: I saken sto det opprinnelig at kun hovedstyret avsluttet saken til Stene. Generalsekretær Gunnar Bråthen underskrev også brevet hvor dette kom fram. Dette er nå lagt til i teksten.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion