Verdidebatt

Det idealiserte fellesskapets farer

Jeg håper NLM tar imot utfordringen til å ta oppgjør med en ødeleggende kultur, og igjen lar kraften i ydmykt og selvkritisk lederskap få prege organisasjonen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt