Religion

Nytt Oslo-byråd vil gi 10 millioner mer til kirkebygg

BUDSJETTFORSLAG: Det nye byrådet i Oslo la torsdag fram sitt forslag til budsjett for 2024. Her foreslås det å øke bevilgningene til kirkebygg med én tredjedel.

Det nye byrådet i Oslo vil gi 10 millioner kroner mer til Den norske kirke. Det ble klart da den nye flertallskonstellasjonen la fram sitt budsjett torsdag klokka 12.

Pengene skal gå til investering og rehabilitering av kirkebyggene.

I det rødgrønne byrådets forslag til budsjett var det allerede foreslått å gi kirka et tilskudd på 20 millioner til generell rehabilitering, og et særlig tilskudd på 15 millioner til rehabilitering av Trefoldighetskirken.

Førstnevnte budsjettpost økes nå altså med én tredjedel, og byrådet foreslår å videreføre støtten gjennom hele den kommende fireårsperioden.

Økninga kommer som en følge av det nye byrådets samarbeidsavtale med KrF og Fremskrittspartiet. Der fikk KrF gjennomslag for å igangsette ei opptrapping, slik at investeringene i kirkebygg i løpet av de neste fire åra kommer på et nivå tilsvarende gjennomsnitt med de fire største byene i landet.

– Det er jo ikke noen «vedlikeholdsfest» i de andre storbyene heller, så jeg tenker at det er nivå vi absolutt må opp på, sier Øyvind Håbrekke i KrF.

Viktig signalverdi

Han sier at kirkebyggene spiller ei viktig rolle i bybildet, og mener at kirkebyggene er med på å gi bydelene identitet og særpreg.

Nytt byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North (H), kirkeverge Kjetil Haga og bystyrerepresentant Øyvind Håbrekke (KrF) forteller at byrådet vil gi 10 ekstra millioner til Oslos kirker i 2024-budsjettet.  I Trefoldighetskirken i Oslo.

Han trekker også fram kirkebyggenes symbolske funksjon, som det mest synlige uttrykket for trosliv. Dersom de står og forfaller sender det derfor et tydelig signal, sier han.

– Og omvendt: Ved å prioritere dette viser byrådet tydelig at det tar på det tros- og livssynsåpne samfunn på alvor.

Håbrekke understreker at kirkebyggene ikke bare brukes av Den norske kirke. De leies også ut til andre kirkesamfunn, og betjener langt flere enn bare dem som er medlemmer av Den norske kirke.

Det avgjørende er likevel innholdet i kirkene, sier han, og peker på den viktige rolla kirka har som «lokalsamfunnenes varmestue».

– Da kan det ikke regne inn gjennom taket. Derfor er KrF veldig fornøyd med at det nå kommer et løft – det tenker jeg er Oslo verdig.

Dette er kostbare prosjekter, så vi er selvfølgelig fornøyd med økt støtte. Det gjør oss i stand til å i større grad være der for innbyggerne

—  Kjetil Haga, Kirkeverge i Oslo

Vil bygge opp under kirkas arbeid

Høyres nye byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North, har nå tatt over det politiske ansvaret for kommunens tros- og livssynspolitikk. Hun støtter opp under det Håbrekke sier.

– Dette er, som det har blitt sagt, en del av samarbeidsplattformen, men denne økningen er noe jeg absolutt kan stå inne for og er glad for. Det er verdier i samfunnet som vi er nødt til å ta vare på.

Hun trekker særlig fram kirkas betydning som sosial aktør, kulturformidler og møtepunkt i nærmiljøet. I ei tid hvor manges økonomi blir tyngre, tror hun også at denne rolla kan komme til å bli stadig viktigere.

– Da må vi ha de byggene som tillater at man kan møtes.

Nytt byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North (Høyre) og bystyrerepresentant Øyvind Håbrekke (KrF) forteller at byrådet vil gi 10 ekstra millioner til Oslos kirker i 2024-budsjettet.

Kirkevergen har planen klar

Oslos kirkeverge, Kjetil Haga, er godt fornøyd med økninga. Han viser politikerne rundt i Trefoldighetskirken, hvor Oslo kirkelige fellesråd for tida gjennomfører omfattende rehabiliteringsarbeid. Her skal det også bygges et tilbygg, som skal sørge for universell utforming av inngangspartiet, nye forsamlingslokaler, uteservering, kontorer og toaletter.

Ifølge Haga har fellesrådet tre tydelige prioriteringer for den økte støtta:

– Det første er å sørge for tette tak og vegger, så kirkene ikke forfaller. Så har vi et høyt fokus på universell utforming og tilgjengelighet, for der er vi ikke der vi skal være i dag. Til slutt er vi også opptatt av at kirka skal bidra inn i det grønne skiftet og driftes mer klimavennlig. For eksempel legger vi om til vannbåren varme og borer etter grunnvarme.

– Alt dette er kostbare prosjekter, så vi er selvfølgelig veldig fornøyde med økte midler. Det gjør oss i stand til å i større grad å være kirke til beste for innbyggerne, og sammen med kommunen og andre gode aktører bidra til at byen blir et godt sted å bo for alle.

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion