Religion

– Studenter med et tradisjonelt syn på ekteskap opplever det krevende

TEOLOGI: Nylig uttrykte 18 teologistudenter ved NLA Høgskolen bekymring for om Den norske kirke vil ha plass til prester med tradisjonelt ekteskapssyn i framtiden. Vårt Land har snakket med to lærere med ansvar for presteutdannelse om studentenes framtidsutsikter.

– Etter biskop i Oslo sine uttalelser er det lett å forstå studentenes uro, sier William Grosås.

Han er praktikumsleder ved NLA Høgskolen i Bergen, der de 18 teologistudentene hører til.

Det er i et debattinnlegg publisert i Vårt Land at prestestudentene uttrykker sin bekymring: «Er det fortsatt teologisk mangfold i Den norske kirke? Vil det være plass og respekt for prester med en klassisk lære om ekteskapet i framtiden?»

.

Teologistudentene skriver videre at det er lite fristende å bli prester i Den norske kirke, og sier det blant annet skyldes Oslo-biskop Kari Veitebergs uttalelser i media den siste tiden.

Vårt Land har tidligere omtalt at biskopen i en panelsamtale under Pride uttalte at hun ikke kan «ansette noen som ikke vil vie alle», med henvisning til prester som ikke vier homofile. I etterkant har biskopen sagt at uttalelsene var høyttenkning om hvilken retning hun mener kirka skal bevege seg mot over tid.

Praktikumslederen ved NLA forteller at de tirsdag hadde besøk av Bjørgvins biskop, Ragnhild Jepsen.

– Hun lovet at hun vil kjempe for prester med begge syn. Jeg håper det ble oppmuntrende og betryggende for flere, sier Grosås.

– Hvordan vurderer du framtidsutsiktene til prestestudenter som har et tradisjonelt ekteskapssyn i Dnk?

– Våre emner er skreddersydd for å forberede til tjeneste som prest, kateket, trosopplærer og ungdomsarbeid i Den norske kirke, men også i andre kirkesamfunn.

Urolige

– Jeg vet at studenter med et tradisjonelt ekteskapssyn opplever det krevende om dagen, sier Knut Tveitereid, praktikumsleder ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo, som også utdanner prester.

Han sier videre at studenter med et tradisjonelt ekteskapssyn er hjertelig velkommen på MF.

– Vi er nå i en situasjon hvor vi alle trenger å spørre oss hvor langt man er villige til å strekke seg for å tjene evangeliet sammen. Dette gjelder både biskoper og prestestudenter.

– Hver dag hører vi at en bred folkekirke er en umulig visjon. Desto mer motivert blir jeg til å bidra til å realisere denne visjonen, legger Tveitereid til.

– Er dette en problemstilling som også er aktuell for MFs prestestudenter?

– Ja, og ikke bare prestestudenter, dette angår oss alle i kirken, og det har vært slik i mange tiår.

Om lavkirkeligheten og folkekirkeligheten frakobles hverandre, taper begge parter, men aller mest det norske folk

—  Knut Tveitereid, praktikumsleder på MF vitenskapelig høgskole

Kritiske til Veiteberg

I kritikken av biskop Veiteberg trekker prestestudentene fram en debatt på Dagsnytt 18 på NRK i oktober, mellom Veiteberg og Misjonssambandets informasjonsleder Espen Ottosen. De mener hun møter Ottosen, som representerer det klassiske synet på ekteskap, «med lite respekt og forståelse».

«Det er utfordrende å se for seg at hun vil møte prester med dette synet på ekteskapet annerledes i fremtiden, selv i en kirke med to likestilte syn», påpeker teologistudentene.

– Tror du biskopens signaler til konservative prester har noe å si for rekrutteringen til Dnk?

– Jeg har forstått at biskop Kari føler seg misforstått, og vil derfor ikke legge for mye i hennes utsagn. På generelt grunnlag er den største rekrutteringsutfordringen for Den norske kirke at de store kristne ungdomsmiljøene beveger seg, på ulike måter, bort fra den. Jeg ønsker å bidra til å snu den trenden.

– Hvordan vurderer du framtidsutsiktene til prestestudenter som har et tradisjonelt ekteskapssyn i Dnk?

– De har fortsatt veldig mye viktig å bidra med i Den norske kirke, og har veldig mye godt å ta imot fra Den norske kirke. Om lavkirkeligheten og folkekirkeligheten frakobles hverandre, taper begge parter, men aller mest det norske folk, sier Tveitereid.Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion