Verdidebatt

Det frister ikke å bli prest i Den norske kirke

TEOLOGI: Etter å ha fulgt Kari Veitebergs uttalelser og oppførsel i media, vokser bekymringen blant flere av oss teologistudenter på NLA Høgskolen i Bergen.

Er det fortsatt teologisk mangfold i Den norske kirke (Dnk)? Vil det være plass og respekt for prester med en klassisk lære om ekteskapet i framtiden?

Dnk befinner seg i dag i en situasjon med økende prestemangel, og mange av dagens prester nærmer seg pensjonsalder. Som teologistudenter ved NLA med bakgrunn både innen og utenfra Dnk, er vi potensielle fremtidige prester i kirken. Men etter å ha hørt Veitebergs uttalelser blir vi dypt usikre på om det vil være plass til oss i Dnk om Oslo- biskopens holdninger blir mer utbredt.

Den 11. oktober skrev biskopen i Oslo, Kari Veiteberg, et innlegg i Vårt Land med tittelen «Tru på kjærleikens Gud, ikkje på Bibelen». Dette kom som en respons på en ressurspakke om seksualitet og identitet utarbeidet av en rekke kristne organisasjoner. I innlegget skrev hun at det for henne ikke gir mening å si «eg trur på Bibelen», og hun fraråder å bruke ressurspakken i undervisning i kirken.

Kan vi stå i prestetjenesten?

Under en debatt på Dagsnytt 18 den 23. oktober utfordret informasjonsleder i Misjonssambandet, Espen Ottosen, Veitebergs bibelsyn og ekteskapssyn. Redaktør i Dagen, Tarjei Gilje, beskrev i et innlegg Veitebergs argumentasjon og retorikk under debatten som «en stilstudie i hersketeknikk». I debatten møter Oslo-biskopen Ottosen, som representerer det klassiske synet på ekteskap, med lite respekt og forståelse. Da er det utfordrende å se for seg at hun vil møte prester med dette synet på ekteskapet annerledes i fremtiden, selv i en kirke med to likestilte syn.

Kan prester med den overbevisningen vi har, stå i prestetjenesten i Dnk framover?

I en panelsamtale under Oslo Pride uttalte hun: «Jeg tenker at jeg ikke kan ansette mennesker som ikke vil vie alle» (VL 26.10.23). Dette har hun senere moderert og omtalt som «høyttenkning», men vi opplever det fortsatt meget problematisk at en biskop i Dnk tenker høyt om å ikke ansette noen som har et syn det skal være rom for i kirken hun er leder for. Særlig når hun i ettertid har kommentert til Vårt Land at hun «tenkte høyt» om hvilken retning hun mener kirka skal bevege seg mot. Dette gjør at vi kjenner oss igjen i mistanken til Halvor Nordhaug om at prester med et tradisjonelt ekteskapssyn kan føle seg uønsket (VL 27.10.23).

Blant kirkene i Norge har Dnk en særskilt stor kontaktflate med folket. Muligheten til å formidle evangeliet til en stor bredde av det norske folk gjør Dnk til en attraktiv arbeidsplass for oss. Samtidig vekker Kari Veitebergs uttalelser under Pride og oppførsel i møte med Ottosen bekymring: Kan prester med den overbevisningen vi har, stå i prestetjenesten i Dnk framover?

Likestilte syn på ekteskapet?

Selv om bispemøtet vedtok at det skulle være to likestilte syn på ekteskapet, virker det som om rommet for uenighet i praksis blir smalere. Veitebergs uttalelser antyder at prester med et klassisk syn på ekteskapet kan stå overfor begrensninger i ansettelsesmuligheter og utfordringer i møte med deler av kirkens ledelse. Dermed ser vi spor av det som allerede er blitt et tilfelle i Sverige, hvor tre svenske biskoper ikke ønsker å ordinere prester med tradisjonelt ekteskapssyn (VL 4.1.23) Hvordan kan vi som teologistudenter føle oss trygge med å velge prestetjeneste når det er usikkerhet om hvor lenge de to synene på ekteskapet vil fortsette å være likestilte? Har ikke Norge en tendens til å følge Sveriges utvikling i kirkesaker?

Veiteberg representerer en liten minoritet av kirkens ledere når hun antyder at et klassisk ekteskapssyn ikke er å finne i Bibelen

Kirkens to syn på ekteskapet er tross alt en kompromissløsning. På den ene siden står et teologisk synspunkt som kun har eksistert de siste tiårene, mens det på den andre siden står et synspunkt som har vært den verdensvide kirkens standpunkt i nesten to tusen år, og fortsatt er det globalt sett. Veiteberg representerer derfor en liten minoritet av kirkens ledere, både historisk sett og i dag, når hun antyder at et klassisk ekteskapssyn ikke er å finne i Bibelen.

Frister ikke å bli prest

Som teologistudenter blir vi ofte spurt om vi skal bli prester. Dessverre er svaret for mange av oss at dette er lite fristende, blant annet på grunnlag av Veitebergs nylige uttalelser. Særlig når vi ikke ser at resten av bispekollegiet tar tydelig avstand fra disse uttalelsene. Hvordan kan vi vite at det er rom for teologer (potensielt prester) som oss i Dnk, også om 20 år? Hvordan kan vi være trygge på at våre teologiske overbevisninger vil bli møtt med aksept og respekt, når Veiteberg møter en som er uenig med henne med sterk motstand og hersketeknikk på landsdekkende TV?

Og et annet spørsmål blir: Hva skal man gjøre med prestemangelen, som er et faktum, og bare kommer til å bli større? For om det ikke lenger er rom for teologer og prester med et klassisk ekteskapssyn i Dnk, kommer bare prestemangelen til å øke ytterligere.

Med et dypt engasjement for kirken og troen på dens potensial til å lede mange mennesker til Kristus, stiller vi disse spørsmålene. Spesielt ønsker vi å adressere biskopen i Oslo, Kari Veiteberg, og biskopen i Bjørgvin, Ragnhild Jepsen.

Underskrifter:

Mathias Fosse

Amund Helgaas

Reidar Almedal

Ole Andreas Teistedal

Josefine Garnes Mjøs

Håkon Aleksander Solum

Bjørnar Sæle

Annlaug Risa

Christian Aronsen

Daniel Engvik

Johannes Skoge

Mathias Alexander Hunnes Vorhaug

Moses Mylvaganam

Nikolai Nilsen Bjerke

Torid Morsund Øygard

Sondre Espedal

Thor Olav Gullbrå

Ante Jonas Gaup Gustad

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt