Religion

Takket nei til psykedelika-eksperiment

KRITISK: Tidligere bymisjonsprest Gyrid Gunnes stiller spørsmålstegn ved psykedelika-eksperiment i kristen regi. – Rart at middelklassen skal leke med noe som skaper ødelagte liv for så mange mennesker.

Tidligere bymisjonsprest og førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høyskole, Gyrid Gunnes, stiller seg kritisk til at den norske presten Jo Hegle Sjøflot skal teste psykedeliske stoffer for å skape åndelige opplevelser.

Selv har hun jobbet med mennesker som sliter med rusavhengighet, gjennom Kirkens Bymisjon i Oslo og Trondheim, og forteller at de destruktive ringvirkningene av rus er et enormt samfunnsproblem.

Det bør få konsekvenser for hvilke valg prester tar, mener hun:

– Det er rart at middelklassen, som jo vi prester er en del av, skal leke med noe som skaper ødelagte liv for så mange mennesker.

– Ta erfaring på alvor

Gunnes mener det finnes lærdom å ta fra avholdsbevegelsen på 1800-tallet:

– Avholdsbevegelsen så hvilke konsekvenser rus hadde, og tok kunnskapen og erfaringene på alvor. Vi har noe å lære av dem.

Det er spesielt koblingen til åndelighet og kirken hun er kritisk til.

– Hva er koblingen til kristendommen? Fra et diakonalt perspektiv vil man fremheve at kristen åndelighet ikke handler om erfaringer frembragt av rus, men om ting som fellesskap og hverdagslighet.

Gunnes viser til doktorgradsavhandlingen til professor Tone Kaufman ved MF vitenskapelig høyskole, om hvordan åndelige erfaringer kan forstås som noe som springer ut av hverdagslivet.

– Gud møter oss midt i livet, sier Gunnes.

Hun mener at konsekvensene av prest Jo Hegle Sjøflots tolkning, der rus knyttes til åndelige opplevelser, kan ha problematiske sider:

– Han er fri til å tolke som han vil. Men han er altså med på å legitimere at erfaringer med rus er åndelige erfaringer, sier hun.

Ansvar overfor arbeidsgiver

Mange prester har blitt spurt om å være med på psykedelika-eksperimentet som finner sted under et kristent retreat i Amsterdam.

En av dem er Ingrid Ribe-Nyhus, som valgte å takke nei.

Gunnes ble også spurt om å delta, men foruten at hun mener rusmidler ikke har noe med åndelighet å gjøre, mener hun også at man som arbeidstaker har et ansvar overfor arbeidsgiver og kollegaer:

– Man er ansvarlig for å unngå valg som kan være en belastning for arbeidsgiver og kollegaer. Sannsynligheten for negative helsemessige konsekvenser ved å ta psykedeliske stoffer, er absolutt til stede.

Hun forstår at arbeidsgivere kan ha motforestillinger dersom de får forespørsler fra arbeidstakere som vil eksperimentere:

– Jeg forstår det hvis min leder hadde ment at det var på kanten.

– Burde Areopagos satt foten ned for sin ansatt i denne situasjonen?

– Det tror jeg ikke jeg skal mene så mye om.

---

Dette er saken

---

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion