Religion

Kristen iraner får bli i Norge: – Nå kan jeg begynne å leve

ASYL: Ali Mirvahabi Namin fikk avslag på asylsøknaden sin, og ble bedt om å reise innen 17. mai. Nå får han likevel bli i Norge.

I mai skrev Vårt Land om den kristne iraneren Ali Mirvahabi Namin som hadde fått avslag på sin søknad om asyl i Norge. Han ble bedt om å forlate landet innen 17. mai i år.

Onsdag 11. oktober har Utlendingsnemnda (UNE) snudd, og lar Mirvahabi Namin få bli.

– Jeg er veldig glad. Nå kan jeg begynne å leve.

Det sier den kristne iraneren, som er aktiv i pinsemenigheten Filadelfiakirken Drammen. Da han fikk utreisefrist, var det flere i menigheten som reagerte.

Vil fokusere på norskkurs

I brevet fra UNE står det at han nå har fått status som flyktning, og at han får oppholdstillatelse for fem år. Denne kan fornyes. Oppholdstillatelsen gir blant annet mulighet til å jobbe. Vårt Land har sett brevet.

Etter fem år i Norge kan Mirvahabi Namin også søke om permanent oppholdstillatelse.

Også kona, Mohadeseh Peyvandi, har fått oppholdstillatelse.

På spørsmål om hva han vil gjøre fremover, svarer Mirvahabi Namin:

– Vi får se, jeg fikk akkurat svaret. Vi må se på hvilke muligheter vi har.

Han nevner både studier og jobb, men først vil han fokusere på norskkurs.

UNE mener de fikk nye opplysninger

I juni ba Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) om at Mirvahabi Namin fikk bli i landet mens UNE gjorde en ny vurdering av saken hans, noe han fikk tillatelse til.

Enhetsleder i UNE, Terje Østraat, skrev da til Vårt Land om hvorfor de ville gå gjennom iranerens sak på nytt:

«På vedtakstidspunktet forelå det ikke opplysninger i klagerens sak som tilsa at han hadde krav på beskyttelse i Norge. Det har siden kommet inn ny informasjon i saken, og UNE skal nå gå gjennom disse opplysningene. UNE har derfor besluttet å gi utsatt iverksetting inntil den aktuelle saken er avgjort.»

ASYL: Ali Mirvahabi og Mohadeseh Peyvandi er asylsøkere som har bodd i Norge i fire år. Mirvahabi har fått endelig avslag, og oppholder seg nå ulovlig i Norge.

---

Dette er saken

  • Ali Mirvahabi Namin kom til Norge sammen med sin kone, og søkte om oppholdstillatelse. Han mener han risikerer å bli utsatt for forfølgelse dersom han reiser tilbake til Iran, ettersom han både er kristen og har vært aktiv i demonstrasjoner mot det islamistiske regimet.
  • Mirvahabi Namin fikk avslag fra Utenriksdepartementet på sin søknad om asyl i 2021.
  • Han klagde, men klagen ble ikke tatt til følge. Han ble bedt om å forlate landet innen 17. mai i år.
  • På vegne av Mirvahabi Namin ba NOAS om at han fikk bli i landet mens UNE gjorde en ny vurdering.
  • I juni i år fikk han tillatelse til dette.
  • Onsdag 11. oktober fikk han brevet fra UNE hvor det står at han får oppholdstillatelse i Norge.

---

Les mer om mer disse temaene:

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion