Religion

Reagerer på kristen nettside om seksualitet: – Harde ord forkledd i kjærlighet og omsorg

IDENTITET OG SEKSUALITET: Generalsekretær i Skeivt Kristent Nettverk er kritisk til nettside som skal utruste kristne ledere til å samtale med tenåringer om seksualitet. – En fordel at opplegget er tydelig, svarer en av frontfigurene.

– For min del oppleves dette opplegget hardere og tydeligere enn det jeg har med meg fra noen av disse organisasjonene tidligere, sier Solveig Gjesdal, generalsekretær i Skeivt Kristent Nettverk (SKN).

Vårt Land har utfordret flere kristenprofiler til å vurdere deler av innholdet på en ny nettside om identitet og seksualitet som ble lansert av ni kristne organisasjoner denne uken.

Du kan lese vurderingene til KrF-profil og eks-pastor Simon Stisen og Storsalen-medlem Stein Ole Kolstad Varhaug lenger ned i artikkelen.

Den nye nettsiden inneholder seks videoer om blant annet kjønn, homofilt samliv, porno og grenseoverskridende atferd. Bak ressursen står Normisjon, Acta – barn og unge i Normisjon, Misjonssambandet og Misjonssambandet Ung, Indremisjonsforbundet og ImF-ung, Tro & Medier, Laget (NKSS) og Ungdom i Oppdrag (UiO).

«Målet for den nye videoserien er å inspirere ungdomsledere og kristne ledere til å gjøre den bibelske fortellingen om seksualitet til sin egen og utruste dem til å kunne samtale med tenåringer om seksualitet på en frimodig, trygg og klok måte», skriver Normisjon på sine nettsider.

Harde ord blir forkledd i kjærlighet og omsorg, men dette er dobbeltkommunikasjon som er forvirrende

—  Solveig Gjesdal, generalsekretær i Skeivt Kristent Nettverk

Mener opplegget betviler menneskers erfaringer

SKN er et nettverk for kristne LHBT+ personer, spesielt rettet mot frikirkelige miljø. Generalsekretær Solveig Gjesdal har sett videoen om homofilt samliv, der blant andre forkynner Alexis Lundh greier ut om temaet.

I videoen begynner Lundh med å legge til grunn at det er viktig for kristne å spørre etter Guds vilje når det gjelder kropp og seksualitet.

I Bibelen, forteller Lundh, er ekteskapet mellom én mann og én kvinne rammen for det seksuelle samliv. Mann- og kvinneperspektivet er en rød tråd gjennom både det nye og Det gamle testamente, mener han.

«Ut fra Bibelens samlede forståelse kan ikke ekteskapet være mellom to av samme kjønn», sier han blant annet.

NY GENERALSEKRETÆR: Solveig Gjesdal er ansatt som ny generalsekretær i Skeivt kristent nettverk.

Tror dere organisasjonene klarer å møte homofile på en klok måte med dette materialet som utgangspunkt, Solveig Gjesdal?

– Nei, det tror jeg helt klart ikke. Dette opplegget betviler menneskers erfaringer, tanker og følelser. Bare tittelen «En bedre historie», er førende, og sier at det er noen andre enn oss skeive som har svaret, at det finnes en objektiv sannhet som noen andre enn oss skeive vet hva er, sier hun.

Hun opplever at filmen presenterer en fasit, og er lite ydmyk og lyttende mot de menneskene de snakker om.

– Mine og andres erfaringer og liv blir devaluert. Jeg reagerer spesielt på at det er sølibati som er løsningen på å ha tiltrekning til noen av samme kjønn, sier Gjesdal.

– Harde ord forkledd i kjærlighet og omsorg

Gjesdal synes det er bekymringsfullt at ni store kristne organisasjoner sier at man ikke kan stole på egne følelser, og samtidig forteller hva man skal mene, følge og gjøre.

– Det gjør meg bekymret for at opplegget kan brukes som et verktøy til å få makt over andres liv. Harde ord blir forkledd i kjærlighet og omsorg, men dette er dobbeltkommunikasjon som er forvirrende å forholde seg til når man er skeiv og kristen, sier hun.

Gjesdal har i sine miljøer tidligere møtt forkynnelse som kommer med hint i ulike settinger, som i seminarer om seksualitet. Hun opplever at det nye med dette opplegget er at det er så grundig og omfattende, at det går på tvers av organisasjoner, er profesjonelt laget og rettet inn om ungdomsledere. Derfor mener hun det framstår hardere og tydeligere.

– Når man formidler et tradisjonelt samlivssyn, mener jeg at må man også ha en ydmykhet over at det finnes andre svar og andre måter å tolke Bibelen på.

Hvis hun skal prøve å se for seg hvordan hun som 16-åring ville reagert på undervisningsopplegget, tror Gjesdal at hun hadde blitt redd og ikke ville turt å fortelle hvem hun blir forelsket i, skamfull og redd for hvorfor Gud hadde skapt henne slik.

Avviser at opplegget er problematisk

Alexis Lundh i HeltFri, en av frontfigurene i undervisningsopplegget, har fått lese Gjesdals kommentarer. Han svarer at det er en fordel at opplegget framstår tydelig. At opplegget stiller spørsmål ved folks følelser, mener han er uproblematisk.

– Vi betviler ingens erfaringer, tanker og følelser, men ønsker å imøtegå dem med en bedre historie, skriver Lundh i en e-post.

Han peker på at opplegget vier en egen bolk til tillit, makt og sårbarhet, og mener at disse temaene er godt ivaretatt.

Kampen for tilværelsen

Til Gjesdals kritikk om at harde ord blir forkledd i kjærlighet og omsorg, sier Lundh:

– I møte med mennesker som tenker, tror og føler annerledes, er vi som kristne kalt til å vise både kjærlighet og omsorg. Vår omsorg og kjærlighet til mennesker er ekte og oppriktig, samtidig som vår kommunikasjon er tydelig.

Ifølge Lundh har opplegget fordypningsstoff om bibeltolkning i et ressurshefte, og en del av opplegget er også spørsmål til videre samtale.

– Vi ønsker å holde refleksjonsrommet åpent og gjøre samtalen trygg. Spørsmålene er formulert slik at vi rommer tvil, lengsel, smerte og håp. Mye av vårt hjerte bak prosjektet er at vi som kirke tåler å snakke om det som er vanskelig, men vi trenger gode resurser å støtte oss til, skriver Lundh.

Stisen: – Svarer ikke på spørsmålene

Simon Stisen, KrF-profil og eks-pastor har også blitt utfordret til å vurdere innholdet på nettsiden. Han sier at den gir en grei gjenfortelling av konservativ teologi rundt homofilt samliv, men hvis hensikten er å hjelpe homofile til å forene troen med legningen, mener han at det eneste svaret som er tydelig er at de ikke kan leve den ut.

Henrik Asheim og Simon Stisen

– Undervisningen virker å ha liten tro på at følelsene kan endres og sier at det ikke er feil å kjenne på dem. Spørsmålet blir derfor for de fleste hvordan livet skal leves alene. Når dette skal besvares legges alt ansvar over på den homofile og dens overgivelse til Gud, skriver Stisen til Vårt Land.

Han mener at man må våge å gå langt nærmere og lytte til homofiles erfaringer. Ifølge Stisen har de liten plass i undervisningsopplegget.

– Jeg er derfor usikker på om opplegget svarer på noen av spørsmålene som folk faktisk stiller, skriver han.

Kolstad Varhaug: – Homofili redusert til det seksuelle

Storsalen-medlem Stein Ole Kolstad Varhaug skrev for noen uker siden debattinnlegget: «Er det mulig for en homofil å kjenne seg trygg i en konservativ menighet». Han sier til Vårt Land at han kjenner flere av dem som står bak den nye nettsiden og at han vet at «det ligger et oppriktig ønske om å møte homofile på en inkluderende måte».

– Materialet senker terskelen for diskusjon, og skaper gode muligheter for dypere samtaler, skriver han til Vårt Land.

Kolstad Varhaug sier som Stisen at han savner gode alternativer for hvordan kristne forsamlinger kan være til støtte for mennesker som må leve alene.

– Dernest er det uforholdsmessig mye fokus på homofili redusert til det seksuelle, og, selv om nettsiden berører at menneskers behov strekker seg utover dette, hadde det vært interessant med en nyansering av hvor grensene for nærhet går, skriver han.

Han savner også ansvarliggjøring på andre områder.

– Jeg ønsker den samme omfattende behandlingen av andre gjerninger de samme bibelversene fordømmer, så som pengebruk og grådighet.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Ole Eide

Ole Kåre Eide

Ole Kåre Eide er vaktsjef i Vårt Land. Han har i en årrekke vært redaksjonell leder i Forsvarets Forum, der han har jobbet med undersøkende journalistikk og digital utvikling.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion