Religion

Lov om konverteringsterapi skal på muntlig høring – flere kristne organisasjoner deltar

STORTINGET: En rekke kristne organisasjoner skal møte opp på Stortinget og si sin mening om forslag til lov om konverteringsterapi fredag.

I juni la regjeringen fram forslag til lov om konverteringsterapi. Fredag holder familie- og kulturkomiteen på Stortinget en åpen høring om saken.

Her vil en rekke kristne organisasjoner delta, samt andre tros- og livssynsorganisasjoner.

Loven som ble presentert før sommeren vil ramme «den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Strafferammen for å utføre konverteringsterapi skal være bot eller fengsel inntil 3 år og 6 år hvis overtredelsen er grov.

Har vakt debatt

Et tidligere utkast til lovforslaget var gjenstand for en skriftlig høring i fjor. Loven har vakt stor engasjement blant tros- og livssynsaktører.

Flere høringsinstanser tilknyttet Den norske kirke, blant annet Kirkerådet og flertallet av bispedømmene som har uttalt seg, har vært positive til et forbud. Skeivt Kristent Nettverk (SKN) har vært en tydelig pådriver for et forbud.

Loven har også blitt problematisert fra mange hold, og flere har uttrykt bekymring for at forbudet vil ramme sjelssorg og samtale om seksuell orientering og kjønnsidentitet.

– Jeg opplever at loven står i fare for å kriminalisere frivillige samtaler mellom voksne mennesker, i tillegg til bønn, sa Espen Ottosen til Vårt Land etter at lovforslaget ble lagt fram før sommeren.

Flere fri- og lavkirkelige aktører har uttrykt skepsis til den nye loven, samt Den katolske kirke.

Muntlig høring

Når saken nå skal opp på muntlig høring, vil følgende tros- og livssynsaktører få si sin mening:

  • Salam
  • Human Etisk Forbund
  • KFUK-KFUM Norge og KFUK-KFUM Global
  • Skeivt Kristent Nettverk
  • Norges Kristne Råd
  • Åpen folkekirke
  • Kristent ressurssenter
  • Til Helhet – Forum for seksualitet og tro
  • Stiftelsen Morfarbarn
  • Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

I tillegg skal blant annet foreningen FRI, hiv Norge og Sex og Samfunn delta.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion