Nyheter

Historisk: Foreslår å forby konverteringsterapi – forbønn kan straffes

FORBUD: I Anette Trettebergstuens nye lovforslag om forbud mot konverteringsterapi gis det ikke unntak for voksne som samtykker til dette.

Statsråd Anette Trettebergstuen (Ap) rakk ikke å få forbud mot konverteringsterapi behandlet av Stortinget i vår. Men fredag passerte Støre-regjeringen sitt lovforslag om å forby konverteringsterapi Kongen i statsråd.

– Forbudet gjelder alle former for konverteringsterapi og markedsføring av dette, sa likestillingsminister Trettebergstuen da hun møtte pressen etterpå.

Både konverteringsterapi mot voksne og barn forbys med regjeringens forslag. Nærmere bestemt blir det forbudt å krenke noen ved å:

«... anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter med hensikt om å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Målet er å trygge livene til alle som presses til å undertrykke den de er «for å passe in i familien, menigheten eller miljøet de er en del av», sa Trettebergstuen til pressen.

Statsråden sier til Vårt Land at hun regner med at forslaget vil bli vedtatt av Stortinget i løpet av høsten.

Viktige punkter i regjeringens forslag

Strafferammen er bot eller fengsel inntil tre år – seks år hvis overtredelsen er grov. Det er ingen nedre grense for straff.

Dette er sentrale punkter i regjeringens lovforslag:

  • Voksne som samtykker er ikke unntatt fra forbudet.
  • Også forbønn kan bli rammet av forbudet.
  • Markedsføring av konverteringsterapi forbys og straffes med bot eller fengsel inntil seks måneder.
  • Personer og organisasjoner kan straffes for konverteringsterapi i utlandet.

Også forbønn rammes av forbudet

– Religiøse handlinger kan også straffes etter paragrafen, sa Anette Trettebergstuen til pressen fredag.

Det inkluderer altså forbønn:

Det kan «ikke [...] utelukkes at forbønn i en-til-en- sammenheng med påvirkningshensikt etter omstendighetene kan rammes av straffebudet», skriver regjeringen i lovproposisjonen.

– Hva slags type forbønn kan bli forbudt?

– Forbønn som er konverteringsterapi. Vi forbyr ikke samtaler og forbønn generelt, men brukes dette til konverteringsterapi er lovbrudd åpenbart, svarer Trettebergstuen til Vårt Land.

– Men hvordan skal dere håndheve dette?

- Loven er grundig. Den skal ikke være sovende. Og den skal brukes, sier statsråden.

Konverteringsterapi

---

Konverteringsterapi

  • Slik definerer regjeringen konverteringsterapi i lovproposisjonen:
  • En samlebetegnelse som omfatter «ulike handlinger som anvendes for å få LHBT-personer, eller antatte LHBT-personer, til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

---

Ikke unntak for voksne som samtykker

Kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen har gått høyt på banen og varslet et tøffere forbud enn det Solberg-regjeringen fremmet i sin tid.

«Fasiten» viser at regjeringen ikke har lyttet til innsigelser om at samtykkende voksne bør unntas fra forbudet. Et samtykke kan spille inn, men vil ikke ha «avgjørende betydning» for rettens vurdering.

– Hvorfor gjøres loven så streng - uten unntak?

– Det kan ligge årsaker, som ikke er reelle årsaker, bak et samtykke. Men vi er opptatt av at dette skal stå seg menneskerettslig. Derfor har vi åpnet for at i tilfeller uten skjeve maktforhold og press over tid, kan en voksen person samtykke. Men det er viktig for oss at det ikke automatisk gir straffefritak, svarer hun Vårt Land.

– I forkant lovet du et totalforbud – blir det dette vi nå får?

– Ja, dette er et totalforbud, svarer statsråden.

Mehl: Trygg på at forslaget er innenfor menneskerettigheter

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier til Vårt Land at hun er trygg på at lovforslaget nå står seg menneskerettslig.

– Hvor sikker er du på at forbudet ikke havner i en domstol i Strasbourg?

– Jeg er trygg på at vi har rammet det inn på en god måte, slik at hensyn til privatliv, ytringsfrihet og religionsfrihet ivaretas. Gjennomgangen etter høringsrunden var viktig. Det kom flere innspill som ga justeringer slik at dette er i tråd med menneskerettighetene, svarer Mehl.

Foreldre kan snakke med barn om seksuell orientering

Regjeringen understreker at et forbud mot konverteringsterapi «vil ikke hindre en åpen dialog med barn om seksuell orientering og kjønnsidentitet, heller ikke når samtalene springer ut av foreldrenes religiøse overbevisning».

Men lovforslaget presiserer at den europeiske menneskerettskonvensjonen ikke beskytter religiøs oppdragelse som utsetter barnet for farlige praksiser, eller fysisk eller psykologisk skade.

Domstol må vurdere

Regjeringens lovforslag legger opp til at en domstol må vurdere om noen er krenket gjennom konverteringsterapi.

Det vil innebære «en helhetsvurdering av det konkrete tilfellet, der blant annet handlingens karakter, skadepotensial, fornærmedes situasjon og forholdet mellom gjerningspersonen og den fornærmede, vil være relevante momenter», heter det i proposisjonen.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) t.h. og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) la fredag fram forslaget om å forby konverteringsterapi. Trettebergstuen sier hun har grunn til å tro at forslaget vil bli vedtatt. 
Foto: Cornelius Poppe / NTB

Lovens lange arm strekker seg til utlandet – og reklame

Regjeringen vil også stanse konverteringsterapi utført av norske borgere eller organisasjoner i utlandet.

Dessuten skal markedsføring av konverteringsterapi forbys, som tidligere varslet.

Bestemmelsen rammer det å «markedsføre konkrete tilbud om å utsette andre for psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter som anvendes i den hensikt å påvirke noen til å endre, fornekte eller under- trykke sin seksuelle orientering eller kjønns- identitet».

Også medvirkning til markedsføring kan straffes med regjeringens lovforslag.

– Kan en oppfordring fra en predikant fra en talerstol nå bli forbudt?

– Om man oppfordrer eller informerer om tilbud om konverteringsterapi, kan dette være markedsføring. Man kan ikke liste opp at x, y eller z ikke er slik markedsføring. Men noen ting kan være åpenbart, svarer Trettebergstuen.

Hvor bredt blir flertallet? Dette sier Høyre og Venstre

Detaljene Trettebergstuens lovproposisjon vil avgjøre om det blir et bredt flertall over blokkene i Stortinget.

– Venstre ser fram til å være med på å sikre flertall for et forbud og vi skal nå sette oss grundig inn i detaljene, sier talsmann Grunde Almeland.

Han er kritisk til at prosessen har tatt lang tid og synes Støre-regjeringen legger seg tett opp til Solberg-regjeringens opprinnelige forslag. Det mener også Høyre-talskvinne Turid Kristensen.

Høyre: Regjeringen har gått bort fra et «totalforbud»

– Regjeringen viderefører nå det viktige arbeidet Solberg-regjeringen startet på. Vi ønsket å forby denne praksisen i Norge og for nordmenn i utlandet, sier Kristensen.

Kristensen mener Trettebergstuen i forslaget har gått bort fra løftet om «totalforbud», også for de over 18 år.

– Det tyder på at regjeringen har lyttet til de sterke fagmiljøene og tatt mer hensyn til menneskerettighetene. Det skeive miljøet fortjener en lov som står seg over tid og som står seg i de internasjonale domstolene, uttaler hun.

---

Omstridt forbud

  • I Hurdalsplattformen lovet Støre-regjeringen å forby konverteringsterapi. Men regjeringserklæringen sa ikke noe om strengheten i et forslag.
  • Også Solberg-regjeringen sendte ut forslag om et forbud mot konverteringsterapi (også omtalt som «homoterapi». Men de borgerlige ville blant annet ikke totalforby dette for voksne.
  • I juni i fjor sendte kultur- og likestillingsministeren en langt strengere utgave med totalforbud ut på høring. Frist var i oktober. Sent i mai klarerte Sps stortingsgruppe regjeringens forslag.

---


Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter