Religion

Vil etablere verdens nordligste kristne studentlag

HISTORISK: Det arbeides nå for å få etablert et kristent studentlag på 78 grader nord. – Det er skikkelig gøy å oppdage at Svalbard er ei studentøy, sier generalsekretæren i Laget.

For noe historisk kan være på gang når Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget) prøver å få etablert et studentlag på Norges nordligste utpost, Svalbard. Det som måtte til for å tenne gnisten, var en nederlandsk korttidsstudent. Om studentlaget kommer på plass, blir dette det første på øygruppa noensinne og det nordligste kristne laget i verden.

Startet med å be

Jon Harald Flå er teamleder for Laget i Nord- og Midt-Norge og er en av to som for få dager siden reiste fra basen i Tromsø til Svalbard for å se på mulighetene for et studentlag.

Flå sier det generelt er stigende aktivitet i organisasjonen nordpå, og arbeidet har tatt seg opp etter pandemien. Framstøtet for å etablere et kristent studentlag på Svalbard, ser han som en del av dette bildet, og i fjor begynte de å be for den arktiske øygruppa.

– Vi fortalte om dette på lagsvenngruppa vår på Facebook der mange av Lagets støttespillere er med. Vi fikk da kontakt med en som jobbet på Svalbard, forteller Flå videre til Kristelig Pressekontor.

Deretter fikk han en melding gjennom den internasjonale kristne studentbevegelsen IFES (The International Fellowship of Evangelical Students) om en nederlandsk kristen student som i høst studerer ved Universitetssenteret i Longyearbyen.

Nordlys-student

– Casper, som han heter, savnet et fellesskap og lurte på om det var en studiestedsgruppe som kunne arrangere kristne lagsmøter på Universitetssenteret, sier Flå.

Det ble et klarsignal, og nylig dro han sammen med Laget-trainee Megan Calderhead til Longyearbyen hvor de møtte Casper Bergman og franske Raphaëlle Barbier.

Bergman (20) er fra studentbyen Enschede i Nederland der han utdanner seg som kjemiingeniør. Midt i bachelorgradsstudiet er det mulig å ta et avbrekk for å gjøre noe helt annet, og for han falt valget på Longyearbyen på 78 grader nord.

– Jeg valgte Svalbard for å oppleve og studere naturen, sier han til KPK.

Svalbard. KPK

Feltarbeidet gir ham muligheten til å studere nordlyset mot polarhimmelen, noe han ser fram til og håper å få oppleve før han vender hjem i desember.

Laget er med i IFES som han var knyttet til hjemme i Enschede.

– Jeg spurte en person om han visste om noe slikt arbeid på Svalbard, for jeg liker virkelig bibelstudiegruppene på campusen i Nederland. De var med å bygge trosgrunnlaget mitt, sier Casper som hadde en kristen oppvekst, men først de siste to åra er blitt mer bevisst på sin personlige tro.

– Nå handler det ikke lenger om min families tro, men jeg tror selv, forteller han.

I IFES-fellesskapet lærte han så mye at han ville undersøke om det gikk an å danne et lagsfellesskap også på Svalbard.

– Utsendingene fra Laget er veldig entusiastiske og vil at flere skal bli kristne. Troen er veldig viktig for meg, og min prioritet har vært å finne en bibelgruppe, men det er også flott om Laget finner noen som kan ha fast ansvar for et studentlag, sier Casper som bare rent tilfeldig kom i kontakt med andre kristne på studiestedet. Det skjedde i kirken.

Studentene ved Universitetssenteret utgjør en betydelig del av de rundt 3.000 som bor på Svalbard. Det er til enhver tid 350–400 studenter der. Mange tar kortkurs på 5–6 uker, andre blir et helt semester og noen få et helt studieår. Det vil si at gjennomtrekken er stor.

– Fint initiativ

Lagets delegasjon møtte Helga Fykse som er bestyrer i Den norske kirke på Svalbard. Hun vender tommelen opp for at et studentlag kan få bruke kirkebygget i Longyearbyen.

– Vi er positivt innstilt. Det virker som Laget har et godt arbeid, og vi er kirke for alle og har åpent 24 timer i døgnet, sier Fykse som likevel ser det som en utfordring å få til kontinuitet i en studentmasse med folk som drar etter nokså kort tid.

– Vi kan ikke sørge for kontinuiteten, men vil bidra med det vi har mulighet til, sier hun.

Svalbard-befolkningen består av rundt 50 ulike nasjonaliteter, og noen har sammenlignet kirka med en sjømannskirke, med en åpen og økumenisk profil som betjener både ortodokse og katolske kristne i tillegg til medlemmer i Den norske kirke og andre som måtte ønske det.

– Det er veldig fint om Laget finner en måte å bygge kristne studentfellesskap på, sier sokneprest Siv Limstrand som også er klar på at det kan bli vanskelig å få til en kontinuitet.

– Men vi har peisestue og kjøkken og det de trenger for ha et stabilt møtested, så det ligger godt til rette, mener Limstrand som synes det er bra at Casper tok kontakt.

– Det er jo sånne initiativ som kan få ting til å flytte litt på seg, sier hun.

– Skikkelig gøy

Generalsekretær Karl-Johan Kjøde spøker med at han får vibber fra den norske erobringstida i arktiske strøk ved tanken på at Laget kan komme til å ekspandere til Svalbard.

– Vi er i en kartleggingsfase, men det er skikkelig gøy å oppdage at Svalbard er ei studentøy og at andelen studenter der er kjempehøy, sier han til KPK med henvisning til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) som er verdens nordligste utdanningsinstitusjon.

– Dette er jo et samfunn der mange kommer og går. Det er et stoppested og en fase av livet for de fleste, og det er jo gjenkjennelig for oss som driver kristent skole- og studentlagsarbeid. Vi blir kjent med folk i korte terminer, sier Kjøde.

Pionerarbeid

– Det vi har gjort nå, er starten på et pionerarbeid. Så får vi se om vi får de rette kontaktene så det kan bli bærekraftig. Vi trenger en fastboende lokalkontakt, sier Jon Harald Flå som sier en annen mulighet, hvis det blir et lag, er at noen fra Laget drar til Svalbard hvert semester.

Flå tror kanskje de drar til Longyearbyen en gang til før jul, eller i alle fall på nyåret, for å fortsette arbeidet. Neste gang vil de ha en stand og kanskje arrangere Grill en kristen, et samtalekonsept med et panel der kristne svarer på utfordrende spørsmål om bibel og tro.

– Vi ser for oss å dra tilbake når vi er blitt litt mer kjent med folk og kulturen på stedet. Vi får ta et halvt år om gangen og se om vi kan få registrert et lag etter hvert, sier Flå.

Han sier de så en iver blant de kristne studentene de traff, etter å møtes i små fellesskap. Målet er at studenter på Svalbard skal få samme tilbud fra Laget som fastlandsstudentene.

– Studentene på Svalbard er like umistelige for Gud som andre studenter, sier Flå.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion