Religion

Stor begeistring for biskop fra egen landsdel: – Han kjenner språket

DEN NORSKE KIRKE: Folk som tilhører kirken i Sør-Hålogaland tror Svein Valle blir en samlende og inspirerende biskop med kjennskap til landsdelen og stor gjennomføringskraft.

BODØ:

– Endelig har vi fått en ekte Bodø-gutt som biskop. Han er godt kvalifisert og kjenner landsdelen, sier Solveig Seines.

Hun er diakon i Bodø domkirke, hvor den ferske biskopen Svein Valle ble presentert for folk og presse i Bodø domkirke fredag formiddag.

At Kirkerådet landet på en lokal kandidat, da de torsdag kveld tilsatte ny biskop, vekker stor begeistring hos de fremmøtte. Svein Valle er født og oppvokst i Bodø, og kommer fra stilling som domprost i Bodø domkirke.

– Jeg har samarbeidet med Valle som domprost. Han er en god igangsetter. Når du kommer med en idé eller et forslag er han snar til å gripe tak i den og gjennomføre det, sier Seines videre.

Solveig Seines, diakon i Bodø domkirke

Prest Odd Eidner deler begeistringen for at bispedømmet for første gang har fått en biskop som er født i Nordland.

– Hva er fordelen med det?

– Valle kan møte folk der de er, fordi han kjenner språket. Han har evne til å samle og inspirere. Jeg tror det er en klok utnevnelse. Valle er opptatt av at folk trenger en kirke, og at kirken trenger folk, sier Eidner.

Takknemlig for etterfølgeren

Valle overtar rollen etter Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, som gikk av som biskop tidligere år.

Justnes uttrykker stor takknemlighet over å få Valle som etterfølger. Ifølge Justnes utmerker Valle seg med at han er nær på tidsånden, og nær på tidsånden i relasjon til evangeliet.

– Det har nok sammenheng med erfaringene han har med seg fra tida som studentprest. Han vet hvordan man skal kommunisere kirkas budskap til unge. Det tror jeg er bra for bispedømmet, men også for bispekollegiet.

Avskjedsgudsteneste for biskop i Sør-Hålogaland, Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, i Bodø domkirke

Justnes sier at Valle har en folkelighet som kler bispedømmet godt. Gjennom sitt varierte virke har han god kjennskap til bispedømmet,men også kjennskap til hvordan det er å være vanlig kirkemedlem, mener hun.

– Det er viktig når man som leder skal ta fatt på utfordringene bispedømmet står overfor.

Ydmyk

– Selv om han ikke kan kalles ung har han et ungdommelig pågangsmot, og ser utviklingen som må til for at kirkas budskap kan nå ut i vår tid, og særlig til ungdom, sier Justnes.

– Hvordan har det vært å følge ham som fungerende biskop de siste månedene?

– Det har vært spesielt fint å se at han har gått inn i oppgaven med ydmykhet. Jeg mener det er veldig viktig at man som biskop er bevisst på at det er en rolle du får. Man er en tjener.

Justnes opplever at Valle har vært flink til å spørre om råd, og til å benytte seg av den kompetansen han har rundt seg.

– Han tenker alltid fellesskap, og er en samarbeidets mann.Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion