Religion

Tala er klare frå kyrkjevalet i Nidaros og Tunsberg

DEN NORSKE KYRKJA: Kor mange sete får dei ulike listene i bispedømeråda i Tunsberg og Nidaros? No er tala klare.

Fredag kom tala for kor mange representantar dei ulike listene i kyrkjevalet får i bispedømeråda i Nidaros og Tunsberg. Dei som sit i bispedømeråda får også eit sete i Kyrkjemøtet, det øvste, demokratiske organet i Den norske kyrkja.

Tala er foreløpige, og skal bli endeleg godkjente av valråda i bispedøma neste veke.

Begge resultata viser seg å samsvara med mandatutrekninga Vårt Land gjorde tidlegare denne veka. Denne var basert på tala frå det digitale førehandsvalet.

Det har vore spenning knytt til om dei som stemmer digitalt stemmer annleis enn dei som vel å stemme fysisk. No viser totalresultatet at forskjellen mellom dei digitale og fysiske stemmene ikkje var stor nok til å påverke mandatfordelinga i desse to bispedøma.

Desse får plass i Nidaros

I Nidaros blir fordelinga mellom dei ulike listene akkurat som i førre periode.

Nominasjonskomiteens liste har tre representantar og får 44,7 prosent av stemmene. Open folkekyrkje får like mange mandat med sine 38,9 prosent av stemmene.

Bønnelista har sikra seg éin plass rundt bordet med sine 9,0 prosent av stemmene, medan nykommaren Frimodig kyrkje ikkje får mandatutteljing for sine 7,4 prosent av stemmene.

Desse er faste medlemmar i Nidaros bispedømeråd 2023-2027:

 • Jon Fredrik Skauge, Nominasjonskomiteens liste
 • Agnes Sofie Engen Gjeset, Open folkekyrkje
 • Randi Sollie Denstad, Nominasjonskomiteens liste
 • Gunnar Winther, Open folkekyrkje
 • Kjersti Ngozi Furuseth, Bønnelista
 • Ingrid Meslo, Nominasjonskomiteens liste
 • Sofie Marcelie Hopshaug-Bakke, Open folkekyrkje
 • Bjørn Thomas Åhren, sørsamisk representant
 • Magne Bergslid, lek kyrkjeleg tilsett
 • Kristine Setran, geistleg representant
 • Herborg Finnset, Nidaros biskop

Éin representant frå fellesliste

Medan Nidaros har publisert kven som blir medlemmar av bispedømerådet, har Tunsberg nøydd seg med å offentleggjera kor mange representantar dei ulike listene får inn.

Personstemmene har dei ikkje talt opp ferdig endå, og ein må vente til neste veke før dette blir klart, får Vårt Land opplyst.

Jo Hedberg

Nominasjonskomiteens liste får tre representantar i det nye bispedømerådet, det sama gjer Open folkekyrkje. I Tunsberg har Bønnelista og Frimodig kirke valt å stille med éi fellesliste. Denne har sikra seg eitt mandat.

– Me opplever at valet i realiteten ikkje gjev særleg store endringar i samansetjinga av bispedømerådet sjølv om Open folkekyrkje mista eit mandat til Nominasjonskomiteens liste, seier fyrstekandidat til felleslista, Jo Hedberg, i ei pressemelding på kyrkja sine sider.

Hedberg er også leiar for Bønnelista nasjonalt.

I tillegg til dei representantane som er valt inn frå dei ulike listene sit biskop Jan Otto Myrseth der, saman med prest Frode Magnar Andersen og diakon Ole Amund Hafell.

Valet av tilsetterepresentantar blei klart tidlegare denne veka. Kven det blei i dei ulike bispedøma kan du lesa her.


Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion