Religion

Trosaktører etterspurte invitasjon til dialogmøte om håndhilse-nekt. Nå har kommunen svart

OSLO: – Fremstår litt forunderlig, sier generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn om kommunens svar.

Da Utdanningsetaten i Oslo inviterte til et dialogmøte om den såkalte håndhilse-saken i sommer, sto ingen tros- eller livssynsorganisasjoner på invitasjonslisten.

Både Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) ba derfor om å få bli med når møtet arrangeres i september.

– Vi tenker det er et feilskjær å late som om religion ikke har noe å gjøre inn i denne samtalen, uttalte Ingrid Rosendorf Joys til Vårt Land i juli.

Utdanningsetaten varslet at de ville ta stilling til om de burde invitere inn flere, eventuelt om de skulle holde flere møter. Nå har de konkludert.

Nektet å håndhilse

«I løpet av sommeren er det mange aktører som har meldt sin interesse for å delta på møtet. Med dialogmøtet ønsker vi å oppnå god dialog mellom de som er til stede, noe som vil bli utfordrende med veldig mange aktører rundt bordet. Derfor velger vi å opprettholde møtet med de deltakerne som ble invitert i utgangspunktet», heter det i avslagsbrevet som de har sendt til STL.

De opplyser at de samtidig ønsker flere perspektiver inn i dette arbeidet, og vil på et senere tidspunkt ta initiativ til at STL kan komme med innspill.

Bakteppet for møtet er en video som i sommer gikk viralt og som viser en vitnemålsutdeling hvor en elev i 10. klasse nektet å håndhilse på en kvinnelige rektor i Oslo.

Rektor forsøkte å gripe eleven fysisk, men vedkommende trakk seg unna. Deretter sa hun, henvendt til de foresatte i salen:

«Folkens, vi bor i Norge, og vi kan ikke ha det sånn. Dere skal jobbe med norske kvinner, ellers så lykkes dere ikke i Norge», har NRK gjengitt henne.

Tar avslag til etterretning

Flere har reagert kraftig på rektors reaksjon. Blant annet har ansatte på den aktuelle skolen sendt et varsel til Utdanningsetaten om rektorens oppførsel, ifølge VG. Himanshu Gulati, FrPs skolepolitiske talsperson, synes på sin side at rektors kritikk var berettiget.

At STL ikke får bli med på dialogmøtet i september, kommenterer generalsekretæren deres slik:

– Vi tar til etterretning at utdanningsetaten i Oslo kommune ikke ønsker å ha med STL på dette dialogmøtet. Dette til tross for at STL i en årrekke har jobbet helt konkret med håndhilsing, og tilgrensende tematikk, sier Ingrid Rosendorf Joys til Vårt Land.


---

Dialogmøte

  • Utdanningsetaten i Oslo har invitert en rekke aktører til dialogmøte om skolens arbeid med mangfold og inkludering. Møtet finner sted 6. september.
  • Disse er invitert: Antirasistisk Senter, LIM – Likestilling, integrering, mangfold, Minotenk, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Claudia Lenz, Julia Orupabo, Hawa Abshir Muuse, mobbeombud Henrik Raustøl, kommunalt foreldreutvalg (KFU), Oslo Elevorganisasjonen, Oslo Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og Fagforbundet.

Kilde: Avisa Oslo

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion