Religion

Ingen trosaktører invitert til dialogmøte om håndhilse-nekt: – Et feilskjær

OSLO: Utdanningsetaten i Oslo arrangerer dialogmøte etter at en elev ble irettesatt av rektor for ikke ville håndhilse på henne. Ingrid Rosendorf Joys synes det er rart at ingen tros- og livssynsorganisasjoner er invitert.

– Vi tenker det er et feilskjær å late som om religion ikke har noe å gjøre inn i denne samtalen, sier Ingrid Rosendorf Joys.

Hun er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), en paraplyorganisasjon som representerer 15 tros- og livssynssamfunn og sammenslutninger av disse.

Hverken de eller andre trosaktører er invitert når Utdanningsetaten i Oslo kommune inviterer til dialogmøte i september om håndhilse-nekt, en skikk som praktiseres i enkelte retninger av islam.

Bakteppet for møtet er en video som gikk viralt i sosiale medier tidligere i sommer. Filmsnutten viser en elev som under en vitnemålsutdeling nekter å håndhilse på en kvinnelig rektor i Oslo.

Rektor forsøker gripe eleven fysisk, men vedkommende trekker seg unna. Deretter sier hun, henvendt til de foresatte i salen:

– Folkens, vi bor i Norge, og vi kan ikke ha det sånn. Dere skal jobbe med norske kvinner, ellers så lykkes dere ikke i Norge, gjengir NRK henne.

Sendte varsel

Flere har reagert kraftig på rektors reaksjon. Blant annet har ansatte på den aktuelle skolen sendt et varsel til Utdanningsetaten om rektorens oppførsel, ifølge VG. Himanshu Gulati, FrPs skolepolitiske talsperson, synes på sin side at rektors kritikk var berettiget.

I kjølvannet av debatten som har oppstått etter hendelsen, har altså Utdanningsetaten i Oslo invitert flere organisasjoner og enkeltpersoner til dialogmøte, skrev Avisa Oslo i slutten av juni.

– Målet vårt er å høre ulike perspektiver og å få innspill til Osloskolens arbeid med å bygge et inkluderende fellesskap, uttalte Marianne Mette Stenberg, divisjonsdirektør i Osloskolen i en pressemelding.

Blant de inviterte er Antirasistisk Senter, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Minotenk og LIM – Likestilling, integrering, mangfold.

Innestemme og senkede skuldre

Ingrid Rosendorf Joys i STL roser etaten for å ha tatt initiativ til et slikt møte, men hun skulle gjerne sett at også trosaktører får et ord med i laget. Hun forteller at STL i slutten av juni ba etaten om å få bli invitert, men at de foreløpig ikke har fått svar.

– Hva kunne dere ha bidratt med?

– Vi kunne bidratt med vår erfaring med å diskutere dette temaet. Håndhilsing er et tema som bør diskuteres med innestemme og senkede skuldre, noe vi gjør jevnlig hos oss.

Islamsk råd Norge: Mustafa Mahmood er kommunikasjonsansvarlig for i Islamsk råd Norge.

Også paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) har bedt om å bli satt på invitasjonslisten til Utdanningsetaten.

– Vi setter spørsmålstegn ved invitasjonslisten. De største muslimske aktørene er ikke invitert til bordet, det burde vært en selvfølge, skriver nestleder Mustafa Mahmood i IRN til Utrop.

Ved å invitere aktører som dem selv, samt Muslimsk Dialognettverk (MDN), mener han «diskursen blir mer kunnskapsbasert, og vrangforestillinger om muslimer kan ryddes av veien».

Selv mener han saken ikke handler om likestilling og kvinneundertrykkelse, slik noen av debattantene har gitt uttrykk for.

– Det finnes både menn og kvinner som unngår unødig kroppskontakt med det andre kjønn, uten at disse nedvurderer det andre kjønn av den grunn. De som hevder den islamske normen om å unngå unødig fysisk kontakt er begrunnet i kvinnefiendtlighet og derfor tillegger elevene intensjoner de ikke har, villeder bevisst eller ubevisst, skriver Mahmood.

– Skal vurdere å invitere flere

Randi Hagen Eriksrud, kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten, forklarer til Vårt Land hvordan de har tenkt med tanke på hvem som har blitt invitert:

– Vi tok utgangspunkt i sentrale personer i håndhilse-debatten, og inviterte også myndighetsorganisasjonene på feltet slik som Likestillingsombudet og Imdi, samt enkelte forskere.

– Vi ønsker å ha en reell og god dialog på møtet, og da har vi tenkt at det ikke bør være for mange på hvert møte.

Eriksrud sier at de i ettertid har blitt tatt kontakt med av ulike personer og organisasjoner som sier de ønsker å være med på dialogmøtet. Hun sier Utdanningsetaten skal ta stilling til hva de gjør til uka.

– Dette er aktører som det er viktig å lytte til. Når vi kommer tilbake på jobb til uka, skal vi ta stilling til om vi vil vurdere å invitere inn flere, eventuelt om vi skal holde flere møter, sier Eriksrud.

– Bør anerkjenne ulike måter å hilse på

I STL har de vært ordknappe om den konkrete hendelsen som vises i videoen som gikk viralt i sommer.

Vi har egentlig ikke sagt mye om det, for hendelsen ble raskt polarisert med heiagjenger på begge sider. Samtidig har det vært vanskelig å få grep om konteksten rundt saken, sier Joys.

Men helt prinsipielt, og uavhengig saken, mener hun man bør anerkjenne at det er mange måter å hilse på.

– Selv om det i vårt samfunn er vanligst å hilse med hånden, så vi under koronapandemien at det fungerte godt å hilse på andre måter også.

Hun mener det er en god kjøreregel at den som har den minst personoverskridende hilseformen bør ha forrang i en situasjon hvor man hilser på noen.

– Hvis jeg hilser på noen som helst kysser på begge kinn og jeg synes dette er ukomfortabelt, da bør jeg som hilser med hånden få forrang.

---

Dialogmøte

  • Utdanningsetaten i Oslo har invitert en rekke aktører til dialogmøte om skolens arbeid med mangfold og inkludering. Møtet finner sted 6. september.
  • Disse er invitert, ifølge Avisa Oslo:
  • Antirasistisk Senter, LIM – Likestilling, integrering, mangfold, Minotenk, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Claudia Lenz, Julia Orupabo, Hawa Abshir Muuse, mobbeombud Henrik Raustøl, kommunalt foreldreutvalg (KFU), Oslo Elevorganisasjonen, Oslo Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og Fagforbundet.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion