Religion

Solveig Fiske etter bispenominasjon: –  Ikke klar for biskop som er gift med samme kjønn?

DEN NORSKE KIRKE: Biskop emerita Solveig Fiske stiller spørsmål ved hvorfor prost Kristine Sandmæl ikke gikk videre som bispekandidat i Sør-Hålogaland, og mener det kan ha vært fordi hun er gift med en kvinne. Merete Thomassen tror saken har en annen forklaring.

Alle stemmeberettigede har nå sagt sin mening om hvem de ønsker som ny biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. Fredag ble seks bispekandidater silt ned til tre.

Med knapp margin var Kristine Sandmæl en av dem som ikke kom videre i prosessen. Hun ble landets første åpent lesbiske prost da hun fikk stillingen i 2016. Stillingen har hun fortsatt. I tillegg er hun leder av Mellomkirkelig råd.

At Sandmæl ikke fikk nok stemmer til å bli blant de tre gjenværende bispekandidatene i bispedømmet, synes biskop emerita Solveig Fiske er til ettertanke.

I et innlegg på Facebook på søndag, skriver hun:

«Er det slik at ulike lag i Den norske kyrkje som avgir stemme i prosessen ikkje er klår for å få ein biskop som er gift med ein av same kjønn?»

Det er et spørsmål som «gnager» henne, skriver hun.

Dette innlegget skreiv eg tidlegare i dag. På mystisk vis har eg greidd er det forsvunne. Det var kome mange gode svar...

Posted by Biskop em. Solveig Fiske on Sunday, August 20, 2023

– Et sterkt signal

Fiske understreker i innlegget at de tre som har gått videre er gode bispekandidater.

«Men det gir ettertanke at Kristine Sandmæl som er ein sentral kyrkjeleiar gjennom å vera leiar i Mellomkyrkjeleg Råd og har lang og trufast teneste i bispedømet i ulike stillingar, ikkje vart med vidare. Ho fekk eit godt votum, men akkurat for lite til å vera mellom dei tre. Eg tenkjer på kor sterkt eit signal det hadde vore at nettopp ho som er gift med ei kvinne, hadde vore av dei som gjekk vidare», skriver hun.

De tre gjenværende kandidatene etter den rådgivende avstemmingen er Hallgeir Elstad, professor i kirkehistorie, Anne Skoglund, stiftsdirektør i Nord-Hålogaland bispedømme og Svein Valle, domprost i Bodø. Førstnevnte ble etternominert og endte opp øverst på listen over bispekandidater.

– Mindre saklige insinuasjoner

I kommentarfeltet sitt på Facebook møter Fiske både støtte og motstand for utspillet sitt. En av dem som er skeptisk er Merete Thomassen, førsteamanuensis i liturgikk ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo.

– Jeg har stor respekt for Solveig Fiske og betrakter henne som et av de klokeste menneskene jeg kjenner. Hun har et stort engasjement for skeive, og det har jeg også. Men dette bispevalget handler nok ikke om at en ikke ønsker en skeiv biskop, men at biskopene som rekrutteres har vært for like, sier Thomassen til Vårt Land.

For eksempel viser hun til at avtroppende biskop i Sør-Hålogaland var prost i Lofoten, en stilling som Sandmæl overtok.

– Og alle så nær som tre av de som sitter nå, var proster før de ble biskop. Dermed består kollegiet av mennesker med for lik erfaringsbakgrunn. Slik jeg fortstår etternominasjonen av Elstad, var det en protest mot akkurat dette – og et signal om at vi trenger en annen type inn, sier hun, og utdyper:

– Her tror jeg det handler om at bispekolleget trenger en fra akademia med professorkompetanse, som kjenner Den norske kirke og nyere norsk kirkehistorie svært godt, og har bred presteerfaring.

– Livet mitt går videre

– Kan ikke dette være en mer rimelig forklaring enn at Sandmæl ikke nådde opp på grunn av sin legning, Solveig Fiske?

– Det kan du si. Samtidig er den ene gjenværende kandidaten en tidligere prost og nå stiftsdirektør, mens den andre er domprost. Men jeg ønsker ikke å vurdere de ulike sidene med dette inn mot den enkelte kandidat. Det synes jeg ikke er riktig nå. Mitt hovedanliggende var å stille spørsmål om ulike lag ikke er klar for en biskop som er gift med en av samme kjønn. Det mener jeg er et viktig spørsmål å stille, sier Fiske.

– Hvorfor det?

– At nettopp hun som er gift med en kvinne hadde vært blant de tre gjenværende kandidatene ville sendt et sterkt signal inn i ordskiftet og situasjonen rundt LHBT+-situasjon i samfunnet generelt, men også i vår kirke spesielt.

Fiske presiserer at innlegget hennes ikke er skrevet for å problematisere at Elstad ble etternominert og ble blant de tre gjenværende bispekandidatene.

Til sammen fire ganger har Sandmæl vært nominert som bispekandidat. To ganger i Sør-Hålogaland, én gang i Nidaros og én gang i Borg.

– Det er selvfølgelig kjipt å ikke komme blant de tre som går videre. Jeg hadde jo forhåpninger om det, uttalte Sandmæl til Vårt Land etter at resultatet av en rådgivende avstemming ble klar på fredag.

– Men avstemningen er gjort, og da er det sånn det er. Da går livet mitt videre som prost i Lofoten og leder i Mellomkirkelig råd – og jeg trives godt med det.

Sandmæl ønsker ikke å kommentere utspillet til Fiske.

---

Bispenominasjon i Den norske kirke

  • Bispedømmerådet nominerer fem kandidater.
  • Kirkerådet gir en frist for å stille supplerende kandidater til bispedømmerådets nominasjon.
  • De nominerte kandidatene presenteres.
  • Alle stemmeberettigede avgir stemme.
  • De tre kandidatene med flest stemmer offentliggjøres.
  • Biskoper og bispedømmeråd uttaler seg.
  • Kirkerådet tilsetter ny biskop.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion