Religion

Ateistene anker dom

LIVSSYN: Ateistene, tidligere Hedningssamfunnet, gikk til søksmål mot staten, men tapte i tingretten. De gir imidlertid ikke opp kampen om å få bli registrert som livssynssamfunn.

«Ja, styret har besluttet å anke dommen inn for Borgarting lagmannsrett», bekrefter Hasse Bergstrøm, rettshjelper for Ateistene i en e-post til Vårt Land.

I vår kunne Vårt Land melde at Ateistene har gått til søksmål mot staten etter at de i fjor fikk endelig avslag på sin søknad om å bli registrert som livssynssamfunn. Kort tid etter at partene møttes i Oslo tingrett i mai, var utfallet av saken klart: Staten ved Barne- og familiedepartementet frifinnes.

Ateistene har imidlertid ikke gitt opp kampen.

«Ankefristen er 27. august og ankeerklæring vil bli sendt innen fristen», skriver Bergstrøm.

Vi mener vi er innafor lovens definisjon av et livssynssamfunn

—  Hasse Bergstrøm

– Ikke bare religionskritikk

Det sentrale spørsmålet for retten har vært om Ateistene møter kriteriene for å oppfylle definisjonen av begrepet livssynssamfunn i trossamfunnslovens § 1 andre ledd.

Bergstrøm, som er utdannet jurist og sosialøkonom – nå pensjonist, førte saken for Ateistene i retten.

– Vi mener vi er innafor lovens definisjon av et livssynssamfunn. Slik vi ser det har staten tolket og anvendt loven feil. Vi tror at når de bare får sett på bevisene, så tror jeg de fleste vil forstå at vi driver med utøvelse av et livssyn, ikke bare religionskritikk, uttalte han til Vårt Land i mai.

Men retten lot seg ikke overbevise.

«Retten er etter den samlede bevisførselen kommet til at religionskritikk er Ateistenes hovedaktivitet», het det i dommen, hvor det ble vist til partenes gjennomgang av Ateistenes arbeidsprogram, arrangementer og publikasjoner, samt Ateistene partsforklaring.

Ikke tidligere prøvd for retten

Ateistene slapp å betale saksomkostninger, noe som ble begrunnet slik:

«Begrepet ‘livssynssamfunn’ etter trossamfunnsloven er ikke tidligere prøvd for retten, og er av en ikke ubetydelig økonomisk interesse for Ateistene, som dermed har god grunn for å prøve spørsmålet for domstolen», het det i dommen.

Allerede på 80-tallet forsøkte Ateistene, som da het Hedningssamfunnet, å bli registrert som livssynsorganisasjon. Også den gang havnet saken i retten, med samme utfall som nå.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion