Religion

Hamar bispedømme setter krisestab

EKSTREMVÆR: Det er forventet at ekstremværet «Hans» vil slå hardt ned i Hamar bispedømme. Nå setter de ned krisestab.

De neste dagene vil ekstremværet «Hans» ta med seg enorme mengder nedbør til Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for regn, flom og jordskred i deler av Sør-Norge. Hamar bispedømme er ansvarlig for kirkene og prostiene i områdene som vil bli spesielt hardt utsatt.

– Vi har vært i kontakt med både proster og kirkeverger i hele Hamar bispedømme, og bedt dem om å forberede seg på ekstremværet, sier Freddy Knutsen, stiftsdirektør i Hamar bispedømme.

Han forteller at bispedømmet har satt ned krisestab for å møte situasjonen.

– Vi er i kontakt med statsforvalteren i Innlandet og får jevnlige oppdateringer der, så gjelder det bare å følge med time for time, sier stiftsdirektøren.

Staben vil ha møter jevnlig, bispedømmet har en beredskapsansvarlig som koordinerer arbeidet. Det er kirker i bispedømmet som er spesielt utsatt.

– Hver vår er det kirker i bispedømmet som har flomrisiko i forbindelse med snøsmelting. De kirkene det gjelder er klar over det. Men dette er en ny type vær, og det er mye vi ikke vet ennå, sier stiftsdirektøren.

Vi vurderer fortløpende om det er forsvarlig å gjennomføre gravferder

—  Steinar Grønn, kirkeverge i Dovre

Kan påvirke gravferder

Den store mengden med regn kan gjøre det vanskelig å gjennomføre gravferder i hele bispedømmet.

– Dersom ekstremværsituasjonen utvikler seg, kan det bli nødvendig å se på tiltak i forbindelse med begravelser. Slike tiltak kan være å ha bisettelse i kirken, men vente med jordfestelsen. Dette er tiltak som vurderes lokalt ved den enkelte kirke utfra situasjonen de har hos seg, sier Knutsen til Vårt Land.

Dovre kirkelige fellesråd har ansvar for tre kirker som står midt i det røde farevarselet.

– Vi vurderer fortløpende om det er forsvarlig å gjennomføre gravferder i vårt prosti tirsdag og onsdag denne uken, sier Steinar Grønn, kirkeverge i Dovre kirkelige fellesråd.

Store deler av Østlandet er farget i rødt farevarsel når uværet Hans inntar Norge mandag. Foto: NVE / NTB

En av kirkene i området hans, er Dombås kirke. I 2020 tente en mann i 20-årene fyr på denne. Kirken ble hardt skadet som følge av brannen. Mannen forsøkte senere å tenne på Sel kirke. Han ble dømt til tvungent psykisk helsevern.

Siden brannen har det foregått intensivt arbeid for å gjøre i stand den verneverdige korskirken igjen. Det kan lønne seg i møte med det uventede ekstremværet.

– Dombås kirke var plassert på tørr furumo, kanskje ei av de beste tomtene i Dombås, sier Elin Marit Andgard til Vårt Land. Hun er prosjektansvarlig for nye Dombås kirke.

Slik de vurderer det er det relativt lav risiko for skade på kirka. Hele bygget skal være tett. Tak og tårn er tettet med skifer, og nye vinduer er på plass etter brannen. Det samme er lynvernanlegg, takrenner og midlertidige ytterdører.

– Om det kommer mye nedbør som renner ned i kjellernedgangen, får vi testet avløp ute i kjellernedgang og inne i kjellergulv, forteller Andgard.

Hun sier også at kirketjenerne i Dovre har gode rutiner for å sjekke etter tegn på lekkasje og fukt. De tre kirkene der står også godt på flate områder, med liten fare for flom og ras.

– Ved Dovre kirke opplevde vi for noen år siden at snøsmeltevann rann inn og grav seg under den flotte gråsteinsmuren. Vi gjorde noen små grep med terrenget, satte ned kum og reparerte muren, sier Andgard.

Hun forteller at de følger spent med på hva som vil skje etter ekstremvarselet.

---

Ekstremværet «Hans»

  • Meteorologisk institutt sendte i helgen ut rødt farevarsel for store deler av Sør-Norge i forbindelse med ekstremværet «Hans».
  • Det er ventet opp mot 100 millimeter regn sentralt i Sør-Norge, det meste vil falle nord for Oslo.
  • Områder nær bekker og elver er særlig utsatt.
  • Det er også stor fare for jordskred i forbindelse med ekstremværet.

Kilde: Meteorologisk institutt, varsom.no

---


Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen er nyhetsleder på innenriksavdelingen i Vårt Land.

Julie Horpestad

Julie Horpestad

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion