Religion

Metodistkirken: Prester kan vie hvem de vil, men kirken kan ikke si ja til likekjønnet ekteskap

BEKREFTER: Årskonferansen sier at prester kan vie hvem de vil, og stemte for å opprette et nettverk for menigheter med tradisjonelt ekteskapssyn.

– Metodistkirken vedtok forslaget fra Utvalg for kirkens framtid ved konsensus, forteller rektor ved Metodistkirkens seminar, Hilde Marie Øgreid Movafagh.

Det innebærer at Årskonferansen bekrefter at det er prester og diakoner med vigselsrett som avgjør hvem de ønsker å vie.

I praksis vil dette bety at man kan vie to av samme kjønn.

Vil skape et handlingsrom

– På spørsmål som «kan Metodistkirken vie skeive nå» så må vi svare at det er det opp til den enkelte å vurdere om man kan gjøre, sier Knut Refsdal, en av to tilsynsprester i Metodistkirken og leder for Utvalg for kirkas framtid.

Generalkonferansen i United Methodist Church avgjør først neste år om de vil endre syn på ekteskapet. Alle spørsmål om kirkens lære avgjøres på Generalkonferansen, som er kirkens øverste organ.

Det er derfor ikke mulig for Metodistkirken i Norge å vedta at to av samme kjønn kan gifte seg i kirken.

– Det er et forsøk på å skape et handlingsrom innenfor gjeldende kirkerett, sier Refsdal om forslaget som er vedtatt.

Kirkerett handler blant annet om hva de lokale Årskonferansene i Metodistkirken har lov til å gjøre.

– Prestene har samvittighetsfrihet, og vi stoler på at de bruker godt pastoralt skjønn, sier Refsdal.

---

Metodistkirkens struktur (United Methodist Church)

  • Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.
  • Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.
  • Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden.

---

Oppretter nettverk

Utvalget foreslo også at det opprettes et nettverk for prester, diakoner og menigheter som står for et tradisjonelt syn og tradisjonell praksis i spørsmålet om likekjønnet ekteskap.

Dette er også vedtatt.

– Nettverket kan gi en ramme for samarbeid mellom menigheter som ønsker å forbli i Metodistkirkens tradisjonelle syn, sa Refsdal til Vårt Land tidligere i uka.

Lager prosedyre for utmelding

Blant andre forslag fra utvalget var at det lages en prosedyre for utmelding for menigheter som ikke lenger ønsker å være en del av Metodistkirken, og at Hovedstyret utreder hvor veien kan gå videre, dersom det internasjonale United Methodist Church (UMC) ikke åpner opp for likekjønnet vigsel.

Dette forslaget er også vedtatt, med noen endringer.

Metodistkirken i Norge er medlem av UMC. På neste års Generalkonferanse vil det bli klart om UMC støtter at Årskonferanser selv kan avgjøre om de ønsker å vie homofile og lesbiske eller ikke.

– Dersom Generalkonferansen ikke gir mulighet til å gå mot mer inkluderende praksis, men kun opprettholder det tradisjonelle synet, da er ikke vår framtid i UMC, har tilsynsprest Refsdal tidligere sagt til Vårt Land.

---

Metodistkirken i Norge

  • Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church.
  • 46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.
  • Praktiserer barnedåp.
  • Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete.

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion